הדפסה

פורגין נ' קרן פנסיה מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של עובדים בע"מ

30 יוני 2015

לפני:

כב' הסגנית נשיא איטה קציר

התובעת:
טטיאנה פורגין, ת.ז. XXXXXX933
ע"י ב"כ: עוה"ד ציגנלאוב לאה

-
הנתבעת:
קרן פנסיה מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של עובדים בע"מ
(בניהול מיוחד)

פסק דין

זוהי תביעה להכיר בתובעת כ"ידועה בציבור" של המנוח, מר מרגולין בוריס ז"ל.

להלן עובדות המקרה:

1. התובעת ניהלה עם מר מרגולין בוריס ז"ל, שנשא בחייו תעודת זהות מס' 304126360 (להלן "המנוח"), משק בית משותף משנת 2006 ועד יום מותו (כך נטען בכתב התביעה), תחילה ברחוב פועה 16 בחיפה ומשנת 2007 ברחוב אבא הלל סילבר 91 בחיפה.

2. בתאריך 18/10/2009 נהרג המנוח בתאונת דרכים.

3. המנוח היה מבוטח פעיל בנתבעת עד ליום מותו, בתאריך 18/10/2009.

4. למנוח היתה בת יחידה, הגב' יבגניה מרגולין (להלן: "יבגניה") עוד מלפני היכרותו את התובעת.

5. בתאריך 16/3/2010 ניתן צו ירושה על ידי כב' הרשמת לענייני ירושה בחיפה ל. בר-עוז, בתיק מס' 46704. בצו הירושה נקבע, כי התובעת, כבת זוג, ובתו של המנוח, הגב' יבגניה מרגולין, יורשות כל אחת בנפרד את מחצית העיזבון של המנוח (ראה מסמך ב' שצורף לכתב התביעה).

6. בתאריך 5/9/2010 חתמו התובעת ובתו של המנוח, הגב' יבגניה מרגולין, על טופס בקשת יורש/ת, למשיכת הכספים מהנתבעת, כשהתובעת יורשת 50% מהעיזבון והבת יבגניה גם 50% מהעיזבון.

7. מאחר ובצו הירושה נקבע, כי התובעת היתה בת זוגו של המנוח, ועל מנת שלא ישמעו טענות נגד הנתבעת לאחר משיכת הכספים מהנתבעת על ידי יורשי המנוח, נדרשה התובעת להצהיר בכתב, כי אין בכוונתה לתבוע מהנתבעת זכויות כ "ידועה בציבור" של המנוח.

8. מן הראוי לציין, כי התובעת יכלה לתובע את זכויותיה מהנתבעת בשני דרכים: (א) כיורשת, על פי צו הירושה, או (ב) כ"ידועה בציבור", ואז היתה יכולה להיות זכאית לפנסיה חודשית מהנתבעת.

9. התובעת החליטה לממש את זכויותיה בנתבעת כיורשת בלבד, ולקבל את המחצית מהכספים שהיו צבורים בנתבעת ואת המחצית השניה תקבל בתו של המנוח, הגב' יבגניה.

10. הסיבה להחלטה הנ"ל של התובעת היתה נעוצה ברצונה של התובעת לרכוש את חלקה של יבגניה בדירת אביה. את כספי העיזבון שקיבלה מהנתבעת שילמה התובעת ליבגניה ורכשה את חלקה של הנ"ל בדירת המנוח.

11. לאור עמדתה של התובעת, כי היא מבקשת לקבל את הכספים מהנתבעת במעמד של יורשת, וכי אין בדעתה לטעון כלפי הנתבעת, כי היא "ידועה בציבור" של המנוח, נדרשה התובעת לחתום, ואכן חתמה ביום 20/2/2011 על "כתב הצהרה הסכמה והתחייבות", כשהחתימה אושרה על ידי עו"ד גלינה תומפקוב, שייצגה אותה באותו הליך. התובעת הצהירה בטופס הנ"ל , כי היא מוותרת על כל תביעה מהנתבעת בגין קבלת זכויות לקצבת שאירים (להלן: "טופס הויתור") .

12. בתאריך 15/6/2011 שילמה הנתבעת לתובעת וליבגניה, כיורשות המנוח, את הכספים שנצברו אצלה בגין המנוח וכל אחת מהן קיבלה סך של כ-102,000 ₪ .

13. כן יש לציין, כי ללא חתימתה של התובעת על כתב ההצהרה, ההסכמה וההתחייבות כלומר, כתב הויתור, הנתבעת לא היתה משחררת וגם לא משלמת את הכספים ליורשי המנוח באותו המועד.

14. התובעת ויבגניה, שהיו, כאמור, שתי היורשות היחידות של המנוח, התחלקו בירושת המנוח בדרך של העברת דירת מגורים אחת על שם התובעת ורישום שתי דירות נוספות ברוסיה על שם הבת יבגניה.

15. בחודש ספטמבר 2013 הגישה יבגניה מרגולין, תביעה נגד הנתבעת לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק ת"א 34178-09-13, לביטול עסקת המקרקעין בגין העברת חלקה בדירת המנוח לתובעת.

16. אחד מנימוקי התביעה בתיק ת"א34178-09-13 הינם שהתובעת לא הוכרה על ידי בית הדין כ "ידועה בציבור" של המנוח, ולכן לא היתה זכאית לקבל מהנתבעת קצבת שאירים, אלא רק את הכספים במעמדה כיורשת בלבד, וכי התובעת לא ויתרה לה על מחצית מהסכום הכספי שהיה צבור בנתבעת.

17. בתאריך 22/3/2015 הגישה התובעת את תביעתה לבית הדין, בבקשה להכיר בה כ"ידועה בציבור", והצהירה, כי אין לה תביעות כספיות נגד הנתבעת, אלא רק בקשה לפסק דין הצהרתי.

18. הנתבעת הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף, לאור חתימת התובעת על כתב הוויתור, וכי מדובר בתביעה שהוגשה לבית הדין בחוסר תום לב.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

19. אין מחלוקת שהתובעת היתה מודעת היטב ביחס לזכויות המגיעות לה מהנתבעת, כי היא היתה מיוצגת באותה העת על ידי עורכת הדין גלינה תומפקוב, אשר ייצגה אותה גם בבקשה לשחרור הכספים מהנתבע וגם אישרה את חתימתה, הן בבקשת יורש/ת למשיכת הכספים מיום 5/9/2010 והן בעת החתימה על כתב הצהרה, הסכמה והתחייבות כלומר, על כתב הוויתור מיום 20/2/2011, שהיה התנאי לשחרור הכספים הצבורים אצל הנתבעת לתובעת עצמה וליורשת השניה, יבגניה.

20. מתצהירה של גב' לין אופק מיום 20/5/2015, העובדת אצל הנתבעת במחלקת בירורים ומידע, נאמר במפורש בסעיף 14 כדלקמן:

"ביום 15/6/2011 שולמו למשיבה (כלומר, לתובעת א.ק.) וליבגניה יורשות המנוח כלל הזכויות שנצברו בגין המנוח.
יובהר כי ללא חתימתה של המשיבה על כתב הוויתור לא היו משולמים הכספים ליורשי המנוח".

כלומר, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של התובעת לוויתור על זכויותיה כ "ידועה בציבור", הנתבעת לא היתה משחררת את הכספים שצבר המנוח אצל הנתבעת ליבגניה והתובעת היתה יכולה להיות מוכרת כ"ידועה בציבור", אם היתה מגישה בקשה בנדון לבית הדין.

21. מן הראוי לציין, כי במסגרת התביעה הנוכחית שהגישה התובעת להכיר בה כ "ידועה בציבור" של המנוח, צורפו לבקשה תצהירים מאת :
א) הגב' פיסק ליובוב – ידידה של המנוח משנת 1998.
ב) הגב' ארונשטם ורה – ידיה של המנוח משנת 1993.
ג) הגב' חזנסקי אינה – שכנה שהתגוררה בבית סמוך לתובעת ולמנוח, ובנה למד אצל התובעת שיעורי אנגלית.
ד) הגב' אורלוג סופיה – אמה של התובעת.

בצירוף לתביעה הוגשו גם צילומים של התובעת ביחד עם המנוח באירועים שונים. מהראיות הללו עולה, לכאורה, כי התובעת אכן היתה בגדר ה"ידועה בציבור" של המנוח, וכי ניהלה עמו משק בית משותף. השימוש במילה "לכאורה" נעשה כאן, מאחר והעדים לא העידו, כאמור, בבית הדין.

22. לתובעת היו, כאמור, שתי אפשרויות לממש את זכויותיה אצל הנתבעת: כיורשת או כ "ידועה בציבור". משיקולים כלכליים בחרה התובעת במסלול של "יורשת", כדי שתוכל לתת את הכספים שתקבל מהנתבעת ליבגניה, בגין חלקה של הנ"ל בדירת המנוח.

23. ברגע שהתובעת בחרה במסלול של "יורשת", לא ניתן כיום להחזיר את הגלגל אחורה, לאור חתימתה על כתב הוויתור בתאריך 20/2/2011, ולשנות את מעמדה ל"ידועה בציבור". מדובר כאן בשאלה מהותית של סטטוס ולא בתיקון פורמאלי מבחינה משפטית.

24. יתר על כן, התובעת לא טענה בבקשתה, כי היא מוכנה להחזיר את הכספים שקיבלה מהנתבעת במסגרת היותה יורשת, כאשר בנסיבות של שינוי מעמד, אזי הנתבעת היתה זכאית לקבל את כל הכספים ששילמה, הן לתובעת והן ליבגניה, כאשר יבגניה, למשל, אינה צד לדיון זה, כי התובעת לא צירפה אותה כנתבעת בתיק. כמו כן ספק רב אם הכספים שקיבלה יבגניה מהנתבעת נמצאים עדיין ברשותה.

25. באת כוח התובעת הודיעה בדיון בבית הדין, אם כי הדבר אינו מוצא את ביטויו בכתב בפרוטוקול, כי התובעת איננה מעוניינת להמשיך בהליכים בתיק זה, אלא אם כן בית הדין יעתר לבקשתה ויקבע בצורה פורמאלית, כי הינה בגדר "ידועה בציבור" של המנוח.

26. בנסיבות העניין, לאור חתימתה של התובעת על כתב הויתור בתאריך 20/2/11, לא ניתן להיעתר לבקשתה של התובעת, להכריז עליה כ"ידועה בציבור", והתביעה נדחית בזאת.

27. אין צו להוצאות.

הדיון נערך בפני כדן יחיד.

ניתן היום, י"ג תמוז תשע"ה, (30 יוני 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .