הדפסה

פובולוצקי נ' גרומברג ואח'

תיק אזרחי 18075.12.10

לפני:
כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

התובע:
אלכסנדר פּוֹבוֹלוֹצְקִי

נ ג ד

הנתבעים:

  1. גריגורי גרוּמְבֶּרג
  2. אֶלִיקה ווֹלפסון

פרוטוקול
ישיבת יום 07.02.2013
נוכחים:
באת-כוח התובע - עו"ד גב' מיטל רָוה + התובע בעצמו בליווי בּנוֹ, מר יוּג'ין פּוֹבוֹלוֹצקי

באת-כוח הנתבעים - עו"ד גב' גבּריאלה בּיוֹרק + הנתבעים בעצמם
<#1#>

עו"ד רָוה: נודע לנו שההצגה של הנתבעים ממשיכה.

עו"ד בּיוֹרק: אנו מוכנים להסכים שהמסמך המכוּנה "ליברטו" הוא פרי-עטוֹ של התובע. ומכיוון שכך, ומכיוון שכך אין בדעתנו לחקור את גב' ירלובה וגב' שניידר. יש שם גם בתצהירים האלה עדויות סברה, אז לזה כמובן אני לא מסכימה, אך מבחינת העובדות, התצהיר הוא בשביל להראות שה"ליברטו" הוא של התובע, ואנו כאמור מסכימים לכך.

דבר שני, לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית, ומוּנה מומחה, התובע הגיש תצהיר תשובה ברשות בית-המשפט... אני רוצה להגיב על התצהיר האחרון, שמתייחס רק לנקודה אחת, שזה ביטול הצגות כתוצאה מלחץ שהפעיל התובע על אולמות בהם הייתה אמורה להיות מועלית הצגתו של הנתבע. ההתייחסות היא כזאת, שהתובע טוען שאחד המכתבים שצירף הנתבע לתצהיר עדותו הראשית המעיד על ביטול הצגה, הוא מזויף. הוא אמר שהנתבע כתב את המכתב הזה בעצמו, בכתב-ידו, והתובע צירף אפילו חוות-דעת גרפולוגית לתצהיר התשובה. מכיוון שזה לא נכון, הגשנו תצהיר של מנהל האולם שזה לא נכון.
אז אני מבקשת - או שהתצהיר הזה יצורף לתצהירי עדות, או שהתובע ירד מהטענה שמדובר בזיוף.

<#2#>
החלטה
1. התצהיר של ליפקין, מנהל האולם, ייראה כחלק מראיות הנתבעים בחקירהראשית.

2. אני קובע את שמיעת הראיות (חקירה ראשית של מצהירים או מי שמסרו חווֹת-דעת) ליום 30.5.2013 בשעה 09:00.
בשים לב לכך שבענייננו מוּנה מומחה, מכוח הסכמת הצדדים, ייחקר המומחה, על חוות-דעתו, בשלב ראשון, והמועד שנקבע נועד לחקירת המומחה בלבד.

3. אחרי תום חקירת המומחה, אקבע, בתיאום עם הצדדים, מועדים נוספים לשמיעת עדים נוספים במידת הצורך.

4. באות-כוח הצדדים יפנו במשותף למומחה ויזמנו אותו למועד שנקבע, כאמור לעיל.

5. הזכרתי לתובע את החובה לשלם את המחצית השנייה של אגרות התביעה, במועד, לפי התקנות.

6. המזכירות תזמן הקלטה, על-חשבון הצדדים, במועד שנקבע.

<#3#>
ניתנה והוּדעה בפומבי היום, כ"ז בשבט התשע"ג, 07/02/2013, במעמד הנוכחים.

שופט בכיר

הוקלד על ידי סוניה דוננפלד-לדר