הדפסה

פ"ל 1559-09 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' משה

בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו
פ"ל 1559-09 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' משה

07 ספטמבר 2011

בפני כב' השופטת דלית ורד
מ.י. ענף תנועה ת"א
ע"י עו"ד אירנה חריטון
המאשימה

נגד

איתי משה
ע"י עו"ד לאה גולדמן
הנאשם

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה
הנאשם, ב"כ הנאשם

פרוטוקול

פרשת התביעה

ע.ת. 1 - שמי מוטי כליף. משרת ביחידת התנועה.
מוזהר להעיד אמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

חקירה ראשית:
אני ערכתי את המסמכים הבאים:
דוח פעולה, דוח מעצר ודוח פעולה ואכיפת נהיגה בשכרות.

דוח פעולה מסומן ת/1.
דוח מעצר מסומן ת/2.
דוח פעולה ואכיפת נהיגה בשכרות מסומן ת/3.

חקירה נגדית:
ש. תאשר לי שאת הדוח פעולה ת/1 אתה רשמת ב- 01.30 לאחר שכבר הודעת לנאשם שהוא עצור.
ת. אכן.
ש. לאחר שהודעת לו שהוא עצור.
ת. כן.
ש. אתה בדוח הפעולה שלך כותב "כאשר הגענו לבדיקה הנל הכשיל את הבדיקה" בתחתית העמוד הראשון, מקריאה. היום אתה לא יכול להגיד לי מה הוא עשה כדי להכשיל את הבדיקה.
ת. ציינתי פה במפורש "כאשר הגענו לבדיקה, הנל הכשיל את בדיקת הינשוף".
ש. מאיפה אתה קורא?
ת. מאותו מקום, אני ממשיך את המשפט. ומפנה שם לבדיקת הינשוף.
ש. אתה יכול להגיד לי במה הוא הכשיל? אל תפנה אותי לדוח של מישהו אחר.
ת. אני לא ביצעתי את בדיקת הינשוף לכן אני לא יכול להגיד במה הוא הכשיל. זה התוצאות שקיבלתי מהמפעילה ולכן הפניתי לשם כדי שאוכל להפנות לשם אם אשאל על כך.
ש. ראית את הדוח של מפעילת הינשוף?
ת. לא זוכר.
ש. עכשיו ראית אותו?
ת. לא, לא קיבלתי אותו לידי.
ש. מפנה ל- ת/3, סעיף 9. תאשר לי שאתה העברת את הנאשם לבודקת בן יוסף אילנה בשעה 02.00.
ת. אכן רשום בדוח שעה 02.00.
ש. היה שלב לפני המעצר שאתה אמרת לנאשם שהולכים לענף התנועה, לחוקרת תנועה.
ת. איפה זה רשום?
ש. בערך באמצע העמוד, מראה לך. אתה יודע באיזו שעה בערך זה היה ההליכה לענף התנועה?
ת. לפי מה שרשום פה בדוח אני לא יכול לומר את השעה. אני יכול להגיד את השתלשלות העניינים. אני מציין פה שאחרי שהוא לא הצליח לעשות את הינשוף, הוא ביקש להטיל את מימיו, הלכתי איתו ואז הודעתי לו שהולכים לענף התנועה לבדיקה. אני לא יודע את השעה המדויקת.
ש. ואז מאחר והוא החליט, כך אתה אומר, שהוא לא רוצה להישאר במקום, הודעת לו שהוא עצור ובעצם לקחת אותו לענף כבול. נכון? כתבת "כבלתי באזיקים ונסענו לענף".
ת. אני מקריא מהדוח, מתחתית הדף. נכון שכבלתי אותו והסברתי בדיוק מדוע בדוח שהקראתי, כי חששתי שהוא יברח.
ש. תאשר לי שבזמן מסוים הוא ביקש שתוריד לו את האזיקים ומיד אחרי שהוא הוריד את האזיקים, הוא ביקש לענות לטלפון שצלצל אצלו בכיס.
ת. נכון, בתנאי שיתחייב לציית למה שאני אומר, ואני מקריא לך את זה מהדוח. אכן הורדתי לו את האזיקים. נכון שהוא רצה לענות לשיחה. ביקשתי ממנו שלא יעשה כן וימסור לי את המכשיר למשמורת מכיוון שהוא עצור.
ש. ציינת שחששת שהוא ישבש הליכים. נכון?
ת. הוא סירב למסור לי את המכשיר, מקריא לך מהדוח. נכון שהשתמשתי במילה "ישבש".
ש. מה חשבת שהוא ישבש? אל תקריא לי את הדוח.
ת. כתבתי "חששתי שהוא ישבש משהו לפני החקירה".
ש. מה חשבת שהוא ישבש ותראה לי מה כתבת על החשש שלך.
ת. רשמתי פה, ואנחנו ככלל כשיש לנו עצור אנחנו לא נותנים לו לשוחח בטלפון. חלק מהזכויות זה הטלפון והוא יכול לבצע בטלפון הרבה פעולות. להזעיק חברים למקום שהוא נלקח ולגרום לפרובוקציה במקום. זה מניסיון. בגלל זה אנחנו לוקחים טלפון ולא נותנים לאף אחד לדבר עד שהוא לא מגיע לחקירה.
ש. האם אתה יכול לאשר לי שבמקרה הזה לא כתבת מה היה החשש.
ת. רשמתי "ישבש משהו לפני החקירה". זה דבר כללי.
ש. אני רוצה לעבור איתך לדוח המאפיינים שאתה מפרט גם בדוח הפעולה ת/1 את בדיקת המאפיינים שנעשה בטרם בדיקת הינשוף.
ת. נכון. זה מופיע בדוח, לקראת סוף העמוד.
ש. כשאתה כותב "הסכים לבדיקת ינשוף" איפה אתה מסמן את זה? אתה דורש ממנו בדיקת ינשוף והוא מסכים.
ת. לא רשמתי את זה.
ש. אבל בדוח הפעולה כתבת שהסכים. מתי הוא הסכים? באיזו שעה?
ת. יש 2 מעמדים להסכמה. ההסכמה הראשונית שאתה שואל אם הנהג מוכן לינשוף ואז עושים מאפיינים ולאחר מכן כשמגיעים למילוי הדוח מחתימים אותו על בדיקת ינשוף. דוח הפעולה מתאר את השתלשלות האירועים ולא הזמנים. אני לא יכול לציין בדוח הפעולה את הזמנים, אלא רק את מה שקרה כללית במקום. דוח המאפיינים הוא עם שעות וזמנים. אז לא רשמתי בדוח הפעולה שעה שהוא הסכים.
ש. תאשר ש-ת/3 כתוב "הנבדק הועבר לבדיקת מאפיינים 00.30".נכון?
ת. לא, זה לא ממולא מכיוון שאני ביצעתי את בדיקת המאפיינים ולא העברתי. העברת בדיקת המאפיינים לא מצוינת בדוח.
ש. מה זה השעה 00.30?
ת. זה הסדר הכרונולוגי. הוא נעצר ב- 00.15. ב- 00.30 התחלתי לבצע את בדיקת המאפיינים.
ש. אתה אומר שעשית את זה ב- 00.30. זה היה לפני שנסעתם לענף התנועה?
ת. כן, בהחלט.
ש. בדיקת המאפיינים היתה אחרי שעצרת אותו במובן עצור?
ת. לא נכון. היא היתה בטרם הודעה על המעצר.
ש. איפה זה נעשה, בדיקת המאפיינים?
ת. בז'בוטינסקי 45, רמת גן ממזרח למערב ב- 28.11.08 בשעה 00.30 על המדרכה.
ש. ואחרי שעשית ב- 00.30 את בדיקת המאפיינים, ב- 01.30 היה המעצר. נכון?
ת. כן.
ש. וב- 02.00 העברת אותו לבדיקת ינשוף.
ת. לא.
ש. קודם אמרת כן. שב- 02.00 לקחת אותו לבדיקת ינשוף. מפנה לסעיף 9.
ת. אנחנו עצרנו אדם בז'בוטינסקי 45 לבדיקת שכרות. התגלגלו העניינים, נשיפון יצא שלילי, לא היה בידנו מכשיר ינשוף ונסענו לירקון, ברוקח, לבצע שם ינשוף. שהגענו לשם הכשיל, לא הכשיל, כן ראית, לא ראית, הביצוע לא היה. הודעתי לו שהולכים לענף התנועה. הוא ביקש ללכת להטיל את מימיו ומרגע זה התחיל להתנגד. אז עצרתי אותו מבחינת מעצר חוקי עם אזיקים ואז ניגשנו לענף התנועה. את דוח המעצר הזה מילאתי בענף התנועה שהיינו כבר שם, לא בשטח עצמו. מכאן יכול להיות שנפלה טעות סופר ונרשמה השעה 01.30. ב- 02.00 העברתי אותו לגברת שביצעה לו את בדיקת ינשוף במרחב ירקון. אז יכול להיות שנפלה טעות סופר בשעת המעצר וזה צריך להיות 02.30 ולא 01.30, אבל אני לא זוכר.
ש. הטעות סופר שלך היתה בשני מסמכים שעשית, נכון? גם בדוח המעצר וגם בדוח הפעולה.
ת. אמרתי שאולי היה צריך להיות כתוב 02.30 בשעת המעצר ולא 01.30. המעצר היה אחרי בדיקת הינשוף. זה רשום גם בדוח הפעולה.
ש. כשאתה מדבר על דוח מעצר ת/2 ואתה כותב שם שעצרת אותו ב- 01.30 זה לא נכון?
ת. כרגע דנו בנושא שאולי שהשעה לא נכונה.
ש. לא עצרת אותו ב- 01.30.
ת. יכול להיות, כן. השעה שרשומה בדוח היא אכן 01.30. עכשיו כשאת מראה לי ואני רואה את סדר המאורעות, אני רואה שאכן לא יכול להיות שהשעה היא 01.30 ומכאן הגעתי למסקנה שאולי טעיתי וכתבתי בטעות 01.30 אבל השעה היתה חייבת להיות אחרי 02.00 כי רק ב- 02.00 הוא ניסה לבצע את הינשוף.
ש. כשהעדת מקודם נשאלת האם כשרשמת את ת/1 דוח הפעולה זה היה כאשר האדם היה עצור. ואמרת שכן. אז את דוח הפעולה מתי רשמת?
ת. ב- 01.30.
ש. כשהאיש עצור?
ת. כן.
ש. בענף התנועה?
ת. כן.
ש. אז יש פה בעיה עם השעות, אני לא מבינה מתי הוא היה עצור.
ת. אכן יש פה בעיה עם השעות.
ש. היה איתך עוד שוטר?
ת. היה איתי שוטר גיא שמו.
ש. היה איתך דורון אחד?
ת. כן. בזמן העצירה של הרכב היו איתי גיא שמו ויאיר לוי. בזמן העברת החשוד לרוקח היו איתי 2 מתנדבים: אחד שנהג ואני ועוד מתנדב ישבנו מאחור.
ש. את זה אתה למד מהיכן?
ת. מדוח הפעולה.
ש. איפה?
ת. בבקשה. מציג לך שזה כתוב בדוח עם שמותיהם.
ש. אז 2 המתנדבים האלה נטלו חלק פעיל במעצר וגם בליווי.
ת. אני יכול לאשר לך שאחד המתנדבים, אמיתי יצחק, נהג ברכב והשני דורון אלוני ישב לידי.
ש. ואתה מציין שדורון אלוני הוציא לו את הטלפון מהיד.
ת. אכן.
ש. אם כן, ואנחנו בעצם לא יודעים באיזו שעה לקחתם אותו לענף התנועה, אתה יכול להגיד לי באיזו שעה דרשת ממנו דם?
ת. לא.
ש. אז לפי דוח הפעולה שרשמת בשעה 01.30 , תאשר לי שהשיחה איתו לגבי בדיקת הדם היתה ב- 01.30.
ת. לא יכול לאשר לך דבר כזה.
ש. למה?
ת. אני לא יכול לאשר עכשיו את השעה מכיוון שגם ביהמ"ש נוכח ויודע שיש פה בעיה בין השעה 01.30 ל- 02.00. גם אני עצמי פה על הדוכן מרגיש שיש טעות בשעות ולכן איני יכול לאשר אם זה היה ב- 01.30 או ב- 02.00. אני מבין שנפלה טעות בסדר השעות ולכן אני לא יכול לאשר כלום. גם אני מבולבל.
ש. תאשר לי שאם כתבת כאן "דרשתי ממנו דם" אז הדרישה היתה לפני שעה 02.00.
ת. התשובה שלי היא אותה תשובה. טעיתי בשעה שרשמתי 02.00 שהעברתי אותו לאילנה או שטעיתי בשעה 01.30. אני לא מנקה את עצמי מאחריות. אני לא יכול להגיד מתי העברתי אותו לאילנה, כנראה שטעיתי בשעה 02.00.
ש. ולכן אני מפנה אותך חזרה לסעיף 8 ואתה לא יכול לומר לי מתי דרשת דם ומתי דרשת נשיפה. נכון?
ת. לא רשום שעה ואנחנו גם לא רושמים בסעיף 8 שעה אף פעם.
ש. בסעיף 8 אתה מסמן "מסרב". ובדוח הפעולה שלך אתה כותב שביקשת ממנו בדיקת נשיפה ולקחת אותו לבדיקת נשיפה. תאשר לי שהדרישה לבדיקת נשיפה היתה לפני שהבאת אותו לאילנה.
ת. אכן. רשום בדוח הפעולה.
ש. אם זה כך, למה כתבת "מסרב"?
ת. בדוח הפעולה רשמתי את השתלשלות האירועים שבו רשמתי ממנו לעשות בדיקת נשיפה והוא הסכים ונסענו לרוקח לינשוף. כשהוא סירב לעשות בדיקת דם והוא סירב, אז רשמתי "מסרב" כי הוא סירב לדם.
ש. אני מדברת על נשיפה, למה סימנת מסרב כשהוא הסכים?
ת. כי התכוונתי לדם, זה מתייחס לדם. זה רשום בעיגול.
ש. מי סימן בעיגול?
ת. אני. זה מסומן במפורש. לא סימנתי את זה עכשיו.
ש. אני שואלת שוב, בדוח הפעולה כתבת שהוא הסכים לינשוף נשיפה. מדוע סימנת סירוב?
ת. כי הוא סירב לתת. שהגענו למרחב ירקון הוא סירב גם לבדיקת הנשיפה וגם לבדיקת דם. זה רשום בדוח הפעולה.
ש. את סעיף 8 רשמת אחרי הינשוף?
ת. לא, לפני.
ש. אז איך אתה רושם ומסמן סירוב כאשר לפני הבדיקה הוא מסכים?
ת. כן, רשום שהוא הביע הסכמתו לינשוף. אז עשיתי לו בדיקת מאפיינים. אין לי תשובה בשבילך מדוע נכתב מסרב.
ש. מאחר שכבר הצהרת לבימ"ש שהיו פה טעויות של שעות, אני אומרת לך שאת דוח המאפיינים, את מבחן הביצוע, ערכת אחרי שהוא היה עצור ואחרי שנעשה נגדו שימוש בכוח. האם יכול להיות, מבחינת לו"ז?
ת. לא.
ש. תראה לי מדוע לא.
ת. כי אני מכיר את הנוהל שאני עובד בו.
ש. לא, תראה לי את זה במסמכים.
ת. לא יכול לראות לך במסמכים.
ש. תאשר לי שאת התחקור עשית ב- 01.30.
ת. כן, בהחלט. זה רשום.
ש. וסימנת כדלקמן: "נדרשת להיבדק בבדיקת נשיפה... המסרב רואים אותו כנהג בשכרות וסירבת להיבדק".
ת. כן.
ש. תאשר לי שב- 01.30 כבר מילאת את הסירוב שלו להיבדק.
ת. ב- 01.30 עשיתי תחקור חשוד, כן.
ש. לפני הינשוף.
ת. לא, היתה פה תקלה בשעה שהעברתי לינשוף. אני אומר את זה במפורש.

ב"כ הנאשם:
מבקשת את עזרת ביהמ"ש לזמן את רפ"ק אלי כהן ממרחב דן ושוטר מיוחד דורון אלוני - מתנדב. אבקש לחקור את עדי תביעה 2-3.

<#2#>
החלטה

נדחה להמשך שמיעת הראיות ליום 30.11.11 שעה 09.00.
התביעה תאתר ותזמן את עדת תביעה 2. כמו כן, תזמן התביעה את חג'בי בעז, רפ"ק אלי כהן והמתנדב דורון אלוני ותוודא התייצבות כל העדים.
על הנאשם להתייצב לדיון.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ח' אלול תשע"א, 07/09/2011 במעמד הנוכחים.

דלית ורד, שופטת

1

7