הדפסה

עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ נ' אבו עראר ואח'

ניתן ביום 11 דצמבר 2013

עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ
המערערת

-

  1. ג'דעון אבו עראר
  2. שחדה אבו עראר
  3. חדרה אבו עראר

המשיבים

לפני: סגן הנשיאה יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת אביטל רימון קפלן

נציג ציבור (עובדים) מר אלי פז, נציג ציבור (מעבידים) מר יצחק קאול

בשם המערערת
-
עו"ד אייל ימיני ועו"ד דוב ליבנה

בשם המשיבים
-
עו"ד רבאח אבו קוש

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע לפיו נקבע, בין היתר, כי קמה זכאות למשיבים לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת נוכח הפסקת עבודתם אצל המערערת בבית הספר אותו הפעילה (סגנית הנשיאה השופטת יהודית גלטנר הופמן; ס"ע 17773-07-11, 17787-07-11, 17808-07-11).

2. בית הספר בו מדובר שייך למועצה המקומית ערערה שבנגב. המערערת הינה חברה לתועלת הציבור אשר קיבלה לידיה את ניהול בית הספר התיכון בישוב ערערה החל מיום 1.9.06. לקראת שנת הלימודים שהייתה אמורה להיפתח ביום 1.9.09 הודיעה המועצה המקומית ערערה כי אין בכוונתה להמשיך את ניהול בית הספר והפעלתו על ידי המערערת, והיא פרסמה מכרז להפעלה וניהול בית הספר מיום 1.9.09 ואילך, בו זכתה רשת עמל.
במהלך הדיון בערעור הוברר כי רשת עמל סיימה כעבור זמן את פעילותה בבית הספר, וכי המועצה המקומית הפעילה אותו אחריה. עוד הוברר כי כיום, ניהולו של בית הספר נמצא בידי חברה בשם טומשין בע"מ.

3. המשיב 1 הועסק על ידי המערערת מיום 1.9.06 ועד ליום 31.8.09 כעובד ניקיון; המשיב 2 הועסק על ידי המערערת באותה תקופה כלבורנט במעבדת מחשבים; המשיבה 3 הועסקה על ידי המערערת כעובדת ניקיון מיום 1.9.07 עד ליום 31.8.09. המשיבים המשיכו בעבודתם בבית הספר גם לאחר חילופי ניהול בית הספר מהמערערת לרשת עמל.

4. בית הדין קבע כי קמה למשיבים זכאות לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מן המערערת מאחר ש"כשבוחנים את עניינם של התובעים לא ניתן להתעלם מהעובדה כי לא הוכחה מפי הנתבעת הסכמה בין התובעים לבינה באשר להמשך עבודתם ברשת עמל. לא הוכח כי ניתנה למי מהתובעים אפשרות לבחור האם להמשיך ולעבוד ברשת עמל ולא הוכח כי הוצעה להם עבודה חילופית כלל על ידי עתיד. בנסיבות אלה, אנו בדעה כי גם אם המשיך מי מהתובעים לעבוד באותו מקום עבודה אצל מעביד אחר הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהנתבעת בגין תקופת עבודתו בנתבעת ופיטוריו. הפסקת עבודתם של מי מהתובעים אצל הנתבעת וככל שהוכח בפנינו באה רק בשל הפסדה במכרז ולא הוכח כי הגיעה להסדר כלשהו או להסכמות כלשהם עם מי מהתובעים. העדה מטעמה לא יכולה היתה להעיד על כך. וגרסת התובעים בתצהיריהם לא נסתרה עובדתית. ... אשר על כן אנו קובעים כי נסיבות הפסקת עבודתם של התובעים אצל הנתבעת מזכות אותם בפיצויי פיטורים והם זכאים אף לתמורת הודעה מוקדמת בנסיבות אלה."

5. עיקר טיעונו של ב"כ המערערת מתמקד בשתי טענות אלה:
מדובר בענייננו בחילופי מעביד ללא שינוי מקום עבודה, ולפיכך, לא קמה זכאות לפיצויי פיטורים על פי סעיף 1ב לחוק פיצויי פיטורים.
המערערת איננה חברת כוח אדם או ספק שירותים כחברות ניקיון ושמירה ולפיכך, אין להחיל לגביה את הדין החל במקרים שכאלה כפי שנקבע בפסיקתו של בית דין זה ובהסכמים הקיבוציים הרלוונטיים.

5. ב"כ המשיבים תמך טיעונו בפסק דינו של בית הדין קמא.

6. לאחר עיון בחומר שבתיק ובחינת טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי בפני בית הדין קמא לא הונחה תשתית עובדתית מספקת להכרעה בשאלת הזכאות לפיצויי פיטורים. הזכאות לפיצויי פיטורים תלויה בנסיבות המקרה בבירור שאלות עובדתיות שלא נתבררו. כך, בין השאר, בעניין טיב היחס והקשר בין המועצה המקומית שלה הבעלות על בית הספר התיכון לבין עובדי בית הספר, טיב היחס בין המועצה המקומית לבין החברות המפעילות מדי פעם את בית הספר; שאלת היחס בין החברות האלה בינן לבין עצמן, ושאלת היחס בין המועצה והחברה המפעילה לבין עובדי בית הספר, שתיהן ביחד וכל אחת לחוד. כמו כן מתעוררת שאלה בדבר החתמת העובדים על חוזה עבודה חדש, עם בחירתו של מפעיל חדש לניהול בית הספר ככל שנעשה הדבר.

7. תוצאת הדברים, כפי שהייתה עולה מבירור השאלות המפורטות לעיל, אמורה הייתה להנחות את בית הדין קמא בבואו להכריע בשאלת זכאות המשיבים בנסיבות המקרה לפיצויי פיטורים. זו התשתית העובדתית שראוי היה להניח לפני בית הדין קמא, ובהתחשב בה יש לקבוע אם זכאים המשיבים לפיצויי פיטורים. בקשר לכך לא למותר הוא לציין כי אף שהמערערת אינה קבלן כוח אדם, ואינה עוסקת במתן שירותי שמירה וניקיון, על בית הדין ליתן דעתו להגיון הפסיקה לעניין חברות כוח אדם וחברות הניקיון והשמירה, ואם נכון ומתאים להקיש ממנה לנסיבות המקרה דנן (ראו: עד"מ 1011/04, 1014/04 א. דינמיקה שירותים (1990) בע"מ – טטיאנה ורונין ואח', מיום 21.8.05; ע"ע 324/05 ריבה אצ'ילדייב – עמישב שירותים בע"מ, מיום 27.3.06; ע"ע 1363/02 דינה חזין ואח' תקופת שירותים כח אדם ואחזקות 1991 בע"מ, מיום 5.11.06). אשר על כן, נוכח כל האמור, אין מנוס בלתי אם להחזיר את התיק לבית הדין קמא, שיכריע בעניין הזכאות לפיצויי פיטורים ולהודעה מוקדמת לאחר שתונח בפניו התשתית העובדתית הנדרשת כאמור לעיל.

8. על מנת שתיפרש לפני בית הדין קמא התשתית העובדתית המלאה, יש לצרף כצדדים נדרשים להליך את המועצה המקומית ערערה כמו גם את הגופים שהפעילו את בית הספר לאחר המערערת.

10. לא מצאנו מקום להתערב בפסיקת בית הדין האזורי לעניין פדיון חופשה. הנמקת בית הדין האזורי לעניין זה ופסיקתו מקובלת עלינו ואנו מאשרים אותה.

11. סוף דבר
התיק מוחזר לנשיאת בית הדין האזורי על מנת שתקבע את המותב שישב בדין נוכח פרישת השופטת הופמן לגמלאות. מותב בית הדין האזורי שידון בתיק יקבע את סדרי הדיון לפניו בשים לב לאמור לעיל.
בשלב זה, וכל עוד לא יוחלט אחרת על ידי בית הדין האזורי, המשיבים אינם חבים בהחזר סכום פיצויי פיטורים וההודעה המוקדמת ששולם להם על פי פסק דינו של בית הדין קמא.
אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, ח' טבת תשע"ד (11 דצמבר 2013) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

יגאל פליטמן,
סגן נשיאה, אב"ד

רונית רוזנפלד,
שופטת

אביטל רימון קפלן,
שופטת

מר אלי פז,
נציג ציבור (עובדים)

מר יצחק קאול,
נציג ציבור (מעבידים)