הדפסה

עת"מ 6017-05-11 גליק ואח' נ' עיריית ירושלים

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
לפני כב' השופט ד"ר יגאל מרזל

עת"מ 6017-05-11 גליק ואח' נ' עיריית ירושלים

העותרים:

 1. נחום גליק
 2. חיים נתן גליק
 3. שלום גליק
 4. אסתר גרטנר
 5. אברהם גליק
 6. דוד אריה גליק
 7. חנה רפופורט
 8. אפרים גליק
 9. צבי גליק
 10. יונה קריגר
 11. אסתר ברויער (גליק)
 12. חמדה מלר
 13. ישראל גליק
 14. מיכל לוי
 15. בן ציון גליק
 16. רפאל גליק
 17. שמואל גליק
 18. יהודה גליק
 19. לאה זעירא (גליק)

על-ידי ב"כ עו"ד יוסף שחור

- נ ג ד -

המשיבה:
עיריית ירושלים
על-ידי ב"כ עו"ד נטע עזרא ואח'
המחלקה המשפטית של העירייה

החלטה

1. לאחר עיון בתגובה המקדמית וכן בתשובה המקדמית לתגובת העותרים, מסקנתי היא כי בנסיבות המקרה יש אכן להורות על צירופו של מחזיק הנכס, מר בלוי משה, כצד להליך, ולו בשל הטענות השונות של ב"כ הצדדים בעניין החוב והיחס בין חוב המחזיק לבין חוב הבעלים. בהתאם לכך, יגישו העותרים עתירה מתוקנת, במובן זה של הוספת המשיב, וזאת עד ליום 25.9.2011.

2. דיון בעתירה המתוקנת יתקיים לפני ביום 5.12.2011 בשעה 11:30.

3. כתבי תשובה, בצירוף תצהיר לאימות העובדות המצוינות בו, יוגשו עד ליום 27.11.2011. המשיבה 1 תהיה רשאית עד לאותו מועד כי כתב התגובה מטעמה ישמש כתב תשובה. אציין עוד, כי לא נעלמה מעיני טענת השיהוי אולם לעת הזו לא מצאתי מקום להכריע בה.

4. על ב"כ העותרים להמציא את מלוא כתבי בית הדין, בצירוף החלטתי זו, לידי המשיב, מר בלוי משה, בתוך שני ימי עבודה. אישור מסירה יישמר בידי ב"כ העותרים ויוצג לבית המשפט במידה ויתבקש לעשות כן.

5. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה, אם יוגשו, ייעשו בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או (לפי העניין) להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא יוגשו באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ויידחו מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

6. המזכירות תעדכן היומן ותשלח החלטה זו לב"כ הצדדים, באמצעות הפקסימיליה.

6. התיק יובא לעיוני לכל המאוחר ביום 28.11.2011.

ניתנה היום, י"ט באלול תשע"א, 18 בספטמבר 2011, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2