הדפסה

עת"מ 20943-05-12 התאחדות בוני הארץ ואח' נ' נ.ת.ע בע"מ

בפני כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

המבקשות:
(העותרות)

  1. התאחדות בוני הארץ
  2. שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע"מ

נ ג ד

המשיבה:
נ.ת.ע נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ

פרוטוקול
נוכחים:
באי-כוח המבקשות - עורכי-הדין אהוד נדב וּגב' תמר מורן +
המצהיר מר עדי סחר - מנהל חטיבת הכבישים במבקשת 2
+ מר מוטי כידור - מנכ"ל המבקשת 1 + מר דוד שחף -
סמנכ"ל ומנהל אגף חוזים ותשתיות במבקשת 1
באי-כוח המשיבה - עורכי-הדין משה נאמן ואלעד גריינר + עו"ד גב' יפעת מור +
המצהיר מר משה בן-אלון - סמנכ"ל ביצוע במשיבה
<#2#>

עו"ד נדב:
אין ספק שהדרישה, שמוחצאת ביטוי גם בפרוטוקולי הוועדה, שהגורם המוביל מקצועית יהיה בעל ניסיון בשיטות הכרייה היחודיות ובעבודות שיש כאן, אין ספק שדרישה זו לגיטימית וממן העניין. אין ספק גם שאין בין דרישה זו לבין השאלה האם לגורם ישראלי יש 49% או 50% בחברה המשותפת, דבר וחצי דבר. ואני אסביר: בכל מכרז, גם במכרז הזה, יש גורם מוביל מקצועי. דרישה לגיטימית ונכונה במכרז הזה, שהגורם המוביל מקצועית יהיה מורכב בעיקרו מאנשים עם ניסיון, ממפקדה כזו או אחרת, עם ניסיון. במקרה שלנו, אין שום תנאי לגבי מי יהיה הגורם המוביל מקצועית. לכאורה, גם בחברה בה לגורם הישראלי יש 49%, יכול שיוסכם שמבחינת הצוות המקצועי רוב האנשים יהיו אנשיו של הגורם הישראלי. לכאורה, ולא רק לכאורה, גם אם יש לו 50% לגורם הישראלי, יכול שכל הצוות המוביל המקצועי יהיה של השותף הזר.

אנחנו רואים מדיוני הוועדה שהכינה את המשיבה, שמגבלת ה-49% קודמה על-ידי אנשי משרד האוצר, ולא על-ידי הגורמים המקצועיים. אנחנו רואים את הגורמים המקצועיים טוענים שיש חובה לשתף גורמים ישראליים.
ואני רוצה לציין דבר נוסף: טוענת המשיבה שכאשר לגורם הזר בחברה המשותפת יש 51%, היא תיקח יותר ברצינות את התחייבויותיה. היא תחשוב פעמיים במקרה של בעיות שיתגלו במהלך העבודות. הדבר סותר לחלוטין את דרישות המכרז שהמשיבה עצמה קבעה. בתנאי המכרז נקבע, שכּל חבר בגוף המשותף, יהא חלקו אשר יהא, חייב באחריות כוללת על הכל. ביחד ולחוד.
אני רוצה להבהיר מאיפה נובעת העתירה. זה לחלוטין לא המעבר בין 49 ל-50 אחוז. יש לנו פרויקט שמבוצע כאן, כאשר גוף ישראלי רוצה להצטרף למיזם משותף כזה, הוא צריך לתת ערובות והוא אחראי על ה-100%. מספרים לי בעלי תפקידים במרשתנו, שכאשר סללו את כביש 6 הייתה בארץ מלחמת המפרץ. נפלו טילים. היועצים הזרים של הפרויקט הזה פשוט לקחו את הפקלאות ועברו לקפריסין. אני חושב שהסיכוי שייפלו טילים איראניים במדינת ישראל בטווח הקרוב, הוא פי-אלף יותר גדול מהסיכוי שבו גוף זר, שיש לו 50% במיזם, ולא 51%, יברח וישאיר את הערבות שלו של המאות מיליוני שקלים. גוף ישראלי נדרש לתת ערבויות. הסיכון לגוף ישראלי הוא בהגדרה גבוה מזה של הגוף הזר. הגוף הזר בעצם כל החשיפה שלו האפקטיבית, זו הערבות הבנקאית שהוא נדרש לתת. הגוף הישראלי הוא כאן חשוף גם לערבויות שנתן, אבל אם יקרה משהו הוא כולו כאן, מושקע כאן, המוניטין שלו כאן, הנכסים שלו כאן. אין ספק שבהיותו אחראי ל-100% ומצד שני מגבילים אותו ב-49% - עושים את המצב לבלתי-אפשרי.
התשובה לדברי חברי זה בסיווג של כל שאלה... חלוקת רווחים נדמה לי שאף אחד לא חושב שהיא שייכת לתחום המקצועי.
המוביל המקצועי, ושהם יגדירו, יהיה רק אותו גוף זר שעומד על כל הסעיפים שם בסעיף 3. אבל בצד של העלות. בצד של השליטה. אל תגבילו אותי ותגידו לי שאני אורח בחברה שאני אחראי ל-100% מהחובות שלה. אסור לי להיות אפילו 50-50 איתם.
הבעיה היא בעיה של קבלת החלטות בנושאים לא מקצועיים...

עו"ד נאמן:
בתשובה לשאלות ששמעתי באולם, אני מוכן להבהיר:

א. אין מניעה שמציע ישראלי, העומד בתנאי המכרז, לרבות סעיף 3, יגיש הצעה מטעמו הוא בלבד;

ב. אין מניעה שמשתתף ישראלי יהיה Member במציע שהוא, לפי ההגדרה במכרז NewCo., כמו משתתף זר (בעל ניסיון רלוונטי כנדרש), ובלבד שהוא עומד בכל התנאים הנדרשים ממשתתף זר ב-NewCo., כל זאת לרבות לעניין אחזקה במיזם המשותף (NewCo.) בשיעור של 50% ומעלה מהון המניות.

עו"ד נדב:
בהסתמך על ההודעות דלעיל, אני מוחק את העתירה.
אני מבין שבכפוף לשמירה על הוראות המכרז, לרבות בכל הנוגע לשליטה ב-NewCo., אין למשיבה עמדה באשר לסיכומים אפשריים בין המשתתף הישראלי והמשתתף הזר בכל הקשור לנושאים מימוּניים וּפיננסיים.

עו"ד אהוד נדב
ב"כ המבקשות

מר דוד שחף
סמנכ"ל ומנהל אגף חוזים ותשתיות במבקשת 1

מר עדי סחר
מנהל חטיבת הכבישים במבקשת 2

עו"ד משה נאמן
ב"כ המשיבה

מר משה בן-אלון
סמנכ"ל ביצוע במשיבה

<#3#>
פסק-דין
רשמתי לפניי את הודעות הצדדים דלעיל, המהוות חלק בלתי-נפרד של פסק-דין זה גופו, וּבהסתמך עליהן, אני מוחק את העתירה.
אין צו בדבר הוצאות.
<#6#>

ניתן והודע היום, ב' בסיוון התשע"ב, 23/05/2012, במעמד הנוכחים.

גדעון גינת, שופט בכיר
קלדנית: ד.ל.ל.ס.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים
עת"מ 20943-05-12 התאחדות בוני הארץ ואח' נ' נ.ת.ע בע"מ

23 במאי 2012
בקשה מס' 1

1

4