הדפסה

עע"ם 2219/10 יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו ב...

פסק-דין בתיק עע"ם 2219/10

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים

עע"ם 2219/10

לפני:
כבוד הנשיא א' גרוניס

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט י' עמית

המערערים:
1. יושב-ראש הוועדה המקומית לתכנון ובניה
אבו בסמה

2. הוועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה

נ ג ד

המשיבים:
1. עמותת רגבים

המבקשת להצטרף להליך כ"ידיד בית משפט":
2. היועץ המשפטי לממשלה

האגודה לזכויות האזרח

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים
בבאר-שבע מיום 08.02.2010 בעת"מ 253/09, שניתן
על ידי כבוד השופטת שרה דברת

תאריך הישיבה:
ג' בניסן התשע"ב
(26.03.2012)

בשם המערערים:

בשם המשיבה 1:

בשם המשיב 2:

בשם המבקשת להצטרף להליך כ"ידיד בית משפט":
עו"ד חן אביטן; עו"ד אסף פוזנר; עו"ד אורית אביטל

עו"ד עמיר פישר

עו"ד יריב אבן חיים

עו"ד עאוני בנא

החלטה

הנשיא א' גרוניס:

1. המשיבה 1 (להלן – המשיבה) הגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר-שבע. בעתירה היא קבלה על כך שחוקי התכנון והבנייה אינם נאכפים בתחומה של הוועדה המקומית אבו בסמה (היא המערערת 2, להלן – הוועדה). מרחב התכנון של הוועדה משתרע על שטחים נרחבים בדרום הארץ. בדויים רבים מתגוררים באותו מרחב. המשיבה טוענת כי בתחום אחריותה של הוועדה מוקמים מבנים רבים בלא היתר ואילו הוועדה אינה נוקטת צעדים נגד המבנים הבלתי חוקיים ומקימיהם. העתירה התייחסה באופן קונקרטי לכמה עשרות מבנים, 65 במספר. בית המשפט (כבוד סגנית הנשיא ש' דברת) קיבל את העתירה. בפסק דין מיום 08.02.2010 חויבו המערערים, יושב-ראש הוועדה והוועדה, לנקוט הליכים נגד עברייני הבנייה, לעניין הנכסים שפורטו בעתירה, כולל ביצוע צווי ההריסה שבתוקף וזאת תוך 12 חודשים. יושב-ראש הוועדה והוועדה ערערו על פסק הדין. ביום 12.4.2010 הוחלט בבית משפט זה ( על ידי השופט ח' מלצר) לעכב את ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור.

2. קיימנו מספר דיונים בערעור. בהחלטה מיום 14.12.2010 נקבע (השופטים א' גרוניס, ס' ג'ובראן ונ' הנדל), בתום הדיון, כי היועץ המשפטי לממשלה (המשיב 2, להלן – היועץ המשפטי) יצורף כמשיב נוסף. נציין, כי עוד בית משפט קמא הציע ליועץ המשפטי להצטרף להליך, אך הוא לא ראה לנכון להתייצב שם. בסיומו של דיון שנערך ביום 04.04.2011 הוחלט (השופטים א' גרוניס, א' רובינשטיין וי' עמית) שעל הוועדה והיועץ המשפטי להגיש תוכנית פעולה לטיפול בבעיה שהעתירה הציפה ואשר תתייחס למבנים נשוא העתירה, אך לא רק להם. בשלב מסוים ביקשה האגודה לזכויות האזרח להצטרף להליך הערעור במעמד של "ידיד בית המשפט". ביום 31.05.2011 מסר היועץ המשפטי הודעה באשר למדיניות שגובשה יחד עם התביעה בוועדה המקומית לעניין מדיניות האכיפה של דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון הרלוונטי. אין צורך לפרט עתה בהרחבה את העמדה של היועץ המשפטי. די לומר שהודגש בהודעה שנמסרה, כי מטבע הדברים יש לקבוע סדרי עדיפות בכל הנוגע לאכיפה של חוקי התכנון והבנייה. להודעה צורף נספח ובו התייחסות פרטנית למרבית המבנים שנזכרו בעתירה. בעלי הדין הגישו הודעות נוספות לאחר שהיועץ המשפטי מסר את עמדתו. בהודעה של המערערים מיום 22.12.2011 באה התייחסות ליתר המבנים שבעתירה (ואשר מסיבות שונות לא באה אליהם התייחסות בהודעתו של היועץ המשפטי מיום 31.05.2011).

3. קיימנו דיון נוסף ביום 26.3.2012. הדיון התמקד, בין היתר, בארבעה מבנים מתוך הרשימה, אשר ניבנו על קרקע שייעודה ציבורי. ברור, שמבחינת סדרי עדיפות, יש להעמיד במקום גבוה לעניין אכיפה את אותם מבנים שניבנו על קרקע שאמורה לשמש לצורכי הציבור. מספרם של ארבעת המבנים ברשימות שהוגשו הוא: 19 ו-48 (שניבנו על קרקע שייעודה לדרך), 39 ו-63 (שניבנו על שטח ציבורי פתוח).

בא-כוחה של הוועדה, עו"ד אביטן, מסר כי הוגשו כתבי אישום בנוגע לשלושה מבין המבנים (19, 39 ו-63). לגבי מבנה 48 ציין עו"ד אביטן כי כנראה ניתן יהיה להכשירו משום שמיקומו הוא גבולי.

במהלך הדיון ניתנה הצהרה חשובה על ידי עו"ד אביטן בכל הנוגע למדיניות האכיפה שתפעיל הוועדה. לדבריו, בו ביום שתימצא בנייה בלתי חוקית על שטח ציבורי היא תיהרס (כנראה הכוונה הייתה לומר שיוצא באופן מיידי צו הריסה מינהלי וכי הוא יבוצע תוך זמן קצר ביותר). אנו מניחים שהצהרה זו כוונה כלפי העתיד. יש לקוות, שאכן מעתה ואילך תפעיל הוועדה את סמכויותיה בצורה מהירה וקפדנית כלפי מפירי חוק, במיוחד אלה הבונים על קרקע שייעודה ציבורי. מיותר לומר שאין די בכוונות טובות לגבי העתיד, אלא יש לפעול אף כלפי הבנייה הבלתי חוקית שנעשתה בעבר, תוך התחשבות בסדרי העדיפות ובמשאבים.

4. בנושא המשאבים רואים אנו לנכון להוסיף הערה. בדיון שקיימנו הסתבר, כי הוועדה מפעילה פקח אחד בלבד לשם פיקוח על הבנייה. יש לזכור, שמדובר במרחב תכנון המשתרע על פני שטחים נרחבים ביותר בנגב. בא-כוחה של הוועדה אף מסר, שהפקח היחיד כנראה מתכוון לעזוב את עבודתו. רואים אנו לנכון להעיר, כי ראוי שהיועץ המשפטי (אולי באמצעות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין שבפרקליטות המדינה) ייתן את דעתו למשאבים העומדים לרשות הוועדה וינסה לגרום לכך שיינתן לה סיוע (אפשר באמצעות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז דרום).

5. הוועדה והיועץ המשפטי יגישו הודעות מעדכנות לא יאוחר מיום 15.7.2012. בהודעות יש להתייחס, בין השאר, להתפתחויות לגבי המבנים 19, 39, 48 ו-63.

המשיבה תגיב תוך 15 ימים (פגרת הקיץ תבוא במניין הימים). משהחומר כולו ייאסף לתיק, נחליט לגבי המשך הטיפול בערעור.

ניתנה היום, י' בניסן התשע"ב (02.04.2012).

ה נ ש י א
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 10022190_S20.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il