הדפסה

עסיס ואח' נ' לויים ואח'

לפני כב' השופטת דורית קוברסקי

תובעים

1. דורון עסיס

2. אורית מזרחי

נגד

נתבעים
1. אמנון לויים

2. ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור  (להלן - פגישת מהו"ת).
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך
של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל  סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.
 
2. פגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הזמנה זו, עם המגשרים טלי ורטהיים (עפרון) יוסף רוזנבוים ,טלפון 03-XXXX266 .
 
התייצבותך לפגישת המהו"ת היא חובה. בהתאם לתקנה 99ב' לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.
 
קדם משפט יתקיים ביום 10 נובמבר 2013בשעה 08:30בפני כבוד השופטת דורית קוברסקי במעמד הצדדים ובאי כוחם.
 
3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. אם הצדדים מעוניינים לנסות וליישב את התובענה בגישור יש להודיע על כך למגשרים ואז תתקיים במועד שייקבע פגישת גישור
 
4. הנך רשאי להעביר למגשרים עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.
 
5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשרים.
 
6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום .

7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם
עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה
בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.
 
8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
    בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית
המשפט לנושא פגישת מהו"ת.

*   מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אם הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך.

  ניתנה ביום 03 ספטמבר 2013

גורמים בתיק: 

שם התובעים: דורון עסיס ואח'
 
ב"כ התובעים: אפרה מור
 
כתובת:דב פרידמן XX רמת גן
 
טלפון:03-XXXX392
 
פקס:077-XXXX446

******************************************************************************************
שם הנתבעים : 1. אמנון לויים
 
ב"כ הנתבע 1 : אמיר כצנלסון
 
כתובת: רוטשילד XX תל אביב
 
טלפון: 03-XXXX244
 
פקס:03-XXXX499

2. ברימאג' דיגיטל אייג' בע"מ
 
ב"כ הנתבע 2: אדוה גל
 
כתובת:שרגא רפאלי XX/40 פתח תקווה
 
טלפון: 052-XXXX919
 
פקס:03-XXXX344

 ******************************************************************************************
מהות התביעה: כספית
סכום התביעה: 265107.000

_____________________
שרית שפירו, עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
בתי משפט השלום מחוז תל אביב