הדפסה

עמר נ' המוסד לביטוח לאומי

ניתנה ביום 06 אוגוסט 2015

יוסי עמר
המבקש

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש –בעצמו
בשם המשיב –עו"ד מיכה כהן

החלטה

השופטת רונית רוזנפלד
1. המבקש הגיש לבית הדין האזורי תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי (להלן- המשיב) כנגד החלטת פקיד התביעות שלא להכיר באירוע מיום 22.12.09 כתאונה בעבודה, כמשמעותה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995.

2. בפסק דין מיום 16.4.15 דחה בית הדין האזורי בבאר-שבע את תביעת המבקש. כמו כן חייב בית הדין את המבקש לשלם למשיב הוצאות משפט בסך של 2,500 ש"ח (השופט משה טוינה ונציגי הציבור מר דוד פטיטו ומר אשר רפפורט; ב "ל 35597-10-11).

3. המבקש הגיש ערעור על פסק הדין, ובמקביל הגיש את הבקשה שלפני לעיכוב ביצוע תשלום ההוצאות שבו חויב.
4. ביום 6.8.15 הודיע המשיב כי ה וא משאיר לשיקול דעת בית הדין את ההחלטה בבקשה.
5. לאור עמדת המשיב, הנני מורה על עיכוב ביצוע החלטת בית הדין לעניין חיוב המשיב בהוצאות, וזאת עד להכרעה בערעור.
אין צו להוצאות בבקשה.

ניתנה היום, כ"א אב תשע"ה (06 אוגוסט 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .