הדפסה

עמ"י 43247-07-12

בתי משפט
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
בפני: כב' השופטת שרה דברת – ס. נשיא
עמ"י 43247-07-12
תאריך דיון: 24 יולי 2012

מור אלמלח
העורר
נגד

מדינת ישראל
המשיבה
נוכחים: העורר וב"כ עו"ד יפתח רפאלי
רס"מ אבינועם בן דוד – חוקר במשטרת באר-שבע
<#1#>
פרוטוקול
עו"ד רפאלי:
אני מבקש להתחיל בטיעונים עוד לפני שהעורר יכנס לאולם.
אני חוזר על האמור בהודעת הערר.
ראשית, יש להתייחס לעובדה שמדובר בחשד לסם מסוג "נייס גיא". יש בתוספת הראשונה לפקודה סם מסוג קנבואידים סינטטים. דא עקא, אין בתוספת או בפקודה כל התייחסות לעניין המשקל שיכול להבחין בין צריכה עצמית או כמות אחרת המייצרת חזקה שמייצרת שהכמות לא לצריכה עצמית וזאת בניגוד לסמים אחרים ושם ניתן לייחס אחזקה שלא לצרכה עצמית.
היות ומדובר בסם חדש והסמים האלה, למיטב ידיעתי, מגיעים בד"כ לרחוב ולפיצוציות בצורה חוקית וכעבור זמן, כאשר מישהו במטה הארצי בדרך כלל יחד עם מי שאמון על זה במשטרה, מגיע למסקנה שיש גם חומרים אסורים החומר מוכנס לפקודה.
למיטב ידיעתי ועברתי בצורה מאוד קפדנית שם אחר שם, לא מצאתי שום איזכור לחומר שנקרא "נייס גיא". עד היום איני יודע אם נייס גיא הוא קנבואידים סינטטים או לא. אני גם לא בטוח שתמצא קביעה פוזיטיבית בחוות הדעת לכשהיא תתקבל.
לשאלה האם יש חובה להחזיק אדם במעצר ושלילת חירותו המוחלטת רק בגלל החשש שימצא סם בסופו של יום. גם אם ימצא האם זו עילה שמצדיקה מעצר.
יש שתי שאלות, התנאי הראשון שימצא סם בכלל בחומר הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק כי יש תנאי נוסף שהסם שימצא יהיה בכמות כזו שתגרום למסוכנות לציבור נוכח הכמות. לדעתי יש ספק משמעותי בשתי השאלות גם יחד.
מדובר בבחור צעיר בן 21 נעדר עבר פלילי בעבירות סמים.
אני מפנה לבש"פ 1561/11 של כב' השופט לוי שם יש חשד לסם מסוג קוקאין בכמות גדולה ובית המשפט מוצא לנכון לבטל את החלטת בית משפט קמא להאריך את המעצר, מן הטעם שנותרה פעולת חקירה אחרונה של חוות דעת סמים. שם עברו 3 ימים 23.2 עד 25.2 ובית המשפט מתיחס לעובדה שחירותו של אדם נשללת כדי לקבל חוות דעת מז"פ.
היום אנחנו כבר ב-24 לחודש ובית המשפט מבקש מאיתנו להמתין עד 26 לחודש לצורך קבלת חוות דעת.
אני מציג לבית המשפט מסמך לעניין שעות הפעילות של המעבדות לבדיקת סמים, שעובדות מ—07:30 עד השעה 17:00 כולל ימי ו' וערבי חגים ומעבר לכך מצויין כי בשעות הערב עובדים מ- 21:00 ואף עד חצות ובימי שישי ובערבי חג המעבדה פועלת במתכונת מצומצמת ומפעילה תורנים כנדרש. אני שואל האם היה מידתי להאריך מעצרו של העורר משך תקופה ארוכה. אני סבור שלאו.
הוצגה חלופה בפני בית משפט קמא שתבטיח התייצבותו של העורר לבית המשפט.
מכל הטעמים הללו גם יחד אני סבור כי ההחלטה נשוא הערר היא שגויה. היה מקום לסיים את חקירה שלא על גב מעצרו של העורר. היה ויימצא כי מדובר בסם ובכמות שמקימה חזקה כי אין המדובר באחזקה לצריכה עצמית, תמיד פתוחה הדרך לעצור את העורר שנית.
בבש"פ הנ"ל קובע השופט לוי בסיפא, בדיוק את עניין הזה.
אני מבקש לקבל את הערר.

רס"מ בן דוד:
אנחנו מבקשים לדחות את הערר.
מדובר בסם רשום וכתוב בפקודה. הוא לא מופיע כ"נייס גיא" אלא התרכובת הכימית שבו.
לעניין הכמות, מבלי לקבל חוות דעת ראשונית, לפי גירסת החשוד, מדובר ב-93 גרם של סם שהיה מחולק ל-21 אריזות שנתפסו ברשות החשוד. המשקל, גם אם אנו מתייחסים לכך כקנבואידים זה פי 6 מהמותר בפקודה.
לאחר הפסקה
רסם בן דוד:
העדכון האחרון שנכנס מאפריל 2012 והסם הזה מופיע בפקודה בסעיף 13 ט' בתור J.W.H 018. אנחנו מסתמכים על כך שקנבואידים בתוספת השניה מופיעים מעל משקל של 15 גרם זה לא לצריכה עצמית. ולכן אנחנו צריכים את חוות הדעת.

<#3#>
החלטה

בפני ערר על החלטת בית משפט השלום בבאר-שבע מיום 22.7.12, כב' השופטת וולפסון, אשר הורתה על מעצרו של העורר עד ליום 26.7.12 לשם קבלת חוות דעת האם אכן מדובר בסם מסוכן.

עיקר הערר מופנה כנגד הקביעה שלא היה מקום להורות על 5 ימי מעצר כדי לקבל חוות דעת של מז"פ, תוך הפניה לבש"פ 1561/11 פלוני נ' מדינת ישראל. טענה נוספת שעלתה היום בדיון, ואין לה זכר בטיעונים שהועלו בבית משפט קמא, נוגעת לכמות הסם, שאין הוראה לגבי המשקל שעניינו צריכה עצמית.

הטענות לגבי מהות הסם והמשקל לצריכה עצמי, כפי שציינתי, לא עלו ולא באו בפני בית משפט קמא ולא היה מקום להעלותן כאן.
נגד העורר הוגשה בקשה למעצר בגין חשד של סחר בסמים ואחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, שעה שהעורר נתפס כשברשתו 21 שקיות של סם שמכונה בעגת הרחוב "נייס גיא" שהוא למעשה קנבואידים סינטטיים. קנבואידים סינטטיים מופעים בפקודה בתוספת השניה סעיף 13 ט' ומוגדרים כ- J.H.W – 018. אין מחלוקת שכאשר מדובר במרכיבים כימיים יש צורך בקבלת חוות דעת של מז"פ כדי לבחון אם החומר שנתפס ברשותו של העורר, אכן הינו סם אם לאו.

באשר לטענה, אף כי לא באה לדיון בפני בית משפט קמא, שאין בפקודה הגדרה לגבי הקנבואידים הסינטטיים של הכמות המותרת לצריכה עצמית, ניתן יהיה לבחון זאת לאחר שיתבררו המרכיבים של הסם, ולבדוק אם מרכיבים אלה אכן נכנסים להגדרת הפקודה לגבי הכמות המינימלית לצריכה.

הכמות, הנטענת שנתפסה כאן ברשות העורר היא במשקל של כ-93 גרם, כך שלכאורה כמות זו אינה ברף הנמוך וניתן יהיה לבחון, כאמור, את המשמעות של כמות זו רק לאחר קבלת חוות הדעת.

טענה נוספת בידי העורר כי לאור בש"פ 1561/11 פלוני נ' מדינת ישראל, הרי שאין מקום להורות על מעצר רק לשם קבלת חוות דעת כדי לבחון את מהות החומר. בהחלטה זו קבע כב' השופט לוי שמאחר ולא נמצאה בידי המדינה תשובה הנסמכת על בדיקת מעבדה בדבר טיב החומר ומשנומק הדבר בעובדה שאנשי המעבדה אינם עובדים ביום שישי, הורה בית המשפט על שחרור העוררת, תוך שקבע שהיה ויתברר שמדובר בסם מסוכן, פתוחה הדרך לשוב ולעתור למעצר.

שונה המקרה שבפני, מכיוון שההחלטה ניתנה ביום ראשון בשבוע, כאשר אנשי המעבדה עובדים והיה מקום ליתן אורכה לקבלת חוות דעת. יחד עם זאת, נראה לי שמן הראוי היה לקצר את התקופה ועל כן, אני מקבלת את הערר בנקודה וזו ומורה על מעצרו של העורר עד ליום 25.7.12 שעה 15:00.
<#4#>
ניתנה והודעה היום ה' אב תשע"ב, 24/07/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

1

4