הדפסה

עמ"י 16632-09-11 מדינת ישראל נ' אלקשחר

בית המשפט המחוזי בבאר שבע
עמ"י 16632-09-11 מדינת ישראל נ' אלקשחר
עמ"י – 15183-09-11

08 ספטמבר 2011

בפני כב' השופט אריאל ואגו
העורר:
מדינת ישראל

נגד

המשיב:
עומר אלקשחר

<#1#>
בשם העוררת החוקר ואליד אבו רביע
המשיב וב"כ עו"ד מוטי יוסף

פרוטוקול

החוקר אבו רביע:
אנו הגשנו ערר משלנו על כך שכב' השופט גדעון אישר רק 3 ימי מעצר במקום 10 ימים שביקשנו. אני מציג התפתחויות בחקירה שלא היו בפני בית משפט קמא.
לצערי, אנו מנצלים את הימים האלה בבית המשפט, ולא באמת לחקירה.

עו"ד יוסף:
אני קצת נמצא כרגע בסיטואציה שהחקירה שלי את החוקר אתמול בתיק היתה בנוגע לחומר מסויים שכרגע התווסף לו חומר ואין לי מושג מהו ואני מניח שביהמ"ש יתרשם בעצמו.

מעיון בבקשה עולה שלכאורה העורר קשור לגניבת מספר שנאים במספר מועדים, וכאשר אני שאלתי את החוקר בתיק שיציג לביהמ"ש ראייה כלשהי שקושרת אותו לאירועים האחרים למעט האירוע של ה 19.8, מפנה לתשובתו בעמ' 2 שורה 20 – 25 שם הוא אומר שהראייה שקושרת מתייחסת רק לאירוע של ה 19.8 והואיל שכך לא התייחסתי למועדים האחרים בחקירתי משום שאין מה שקושר אותו ומה שאין לא קיים.
הדבר שהכי גרם לי והביא אותי להגיש את הערר זה השיהוי שהמשטרה לא הצליחה לבוא ולהסביר אותו בבית המשפט. אני מפנה לחקירתי בבית משפט קמא. שלשום זו היתה הפעם הראשונה שהגיעו בלשים של משטרת עיירות והגיע רכז מודיעין בשם משה ושאל היכן נמצא עומר. עומר היה בעבודה ביחד עם אביו ושלשום בסביבות השעה 15:30 לקחתי את עומר והתייצבתי במשטרת עיירות, הבאתי אותו לקצין יהב ולאחר מכן נודע לי שהוא נעצר .
בעניין הזה ציין החוקר שהסיבה בגינה הוא לא נעצר זה בגלל שלא איתרו אותו וניסו לאתר אותו במישור המודיעני, ויש קצין בשם שלמי דרעי שניסה לאתר. לא היה ולא נברא אני ביקשתי שיפנו אותי לתכתובת או ניסיון לאתרו ולא היה. החוקר הציג את מה שיש לו בבית המשפט.
החלטת ביהמ"ש – כב' השופט גד גדעון שכאשר מדובר על אירוע אחד שמבוסס על מידע מודיעיני, גם אם הוגדרה כמקור מהימן, אין בכך להצדיק את המשך המעצר. אם ביהמ"ש קמא ציין שעילת המעצר העיקרית כאן, שהיא עילת המסוכנות ועוצמתה פחותה מהנטען בשל השיהוי, הוא יכול היה לשבש מה 19.8 ועד לאותו מועד שאני התלוויתי אליו לתחנת המשטרה. אני ציינתי בפני הקצין יהב שאם היה חשד כזה או אחר שהוא ביצע את המעשה, אני מניח שהוא לא היה מתייצב. מדובר בבחור צעיר ללא עבר פלילי. עוד חודשיים הוא אמור להתגייס לצבא. אביו גשש בכיר בצבא ובפנסיה. כול משפחתו שירתה בצבא.
נעצר בחור בשם רזי אלקשחר ועומר אלקשחר, הם נעצרו גם על סמך מידע מודיעיני. המשטרה בדקה ושחררה.
כאשר בית משפט קמא טען שעוצמת העילה פחותה...
אם אביו לא היה פונה אלי או מתעלם מזה, אז אני מניח שהוא עד היום לא היה עצור.
אני ביקשתי מבית המשפט לבחון את אביו כחלופה ובית משפט קמא לא בדק וטען לעילת שיבוש וצמצם למספר ימים בודדים.
אחיו הגדול עלי נמצא כאן, בחור סמכותי, הבכור ואני מבקש מביהמ"ש להורות על שחרורו. אני לא חושב שזה תיק שיש מקום להורות על המשך המעצר.

החוקר:
לעניין השיבוש חקירה כב' השופט גדעון קבע כי המשיב יכול לשבש את החקירה. לעניין האיתור של החשוד, באותו יום האירוע היו אצלו בבית וחיפשו אותו והוא לא היה. נמסר לאימו שהוא צריך להגיע לתחנת המשטרה, והוא לא הגיע. בנוסף אנו גם זימנו את האבא לגביית עדות אתמול מספר פעמים, הבטיח שיגיע, אבל לא הגיע.
כל הדברים האלה במצטבר מעידים שיכול להיות שיבוש חקירה. מסוכנות יש מהמעשים המיוחסים לחשוד, ואנו מבקשים להאריך את מעצרו ביותר מ 3 ימים שקבע כב' השופט גדעון.

<#2#>
החלטה

העררים ההדדיים, הן של המשטרה, הן של העורר העצור, מופנים כנגד החלטת כב' השופט גד גדעון, מבית משפט השלום, להאריך מעצרו של העורר בשלושה ימים, המסתיימים מחר, חלף 10 ימים שהתבקשו בבקשה המקורית שהונחה בפניו.

החקירה מתנהלת בגין חשד לגניבת תשתיות חשמל ופגיעה בהם, ספציפית מדובר על שנאי שנגנב מחברת חשמל ביום 19.8.11, ותוך כך נגרם נזק לעמוד החשמל, אולם, מעבר לעניין ספציפי זה, המשטרה גם חוקרת פגיעות וגניבות נוספות של תשתיות דומות, כנראה כדי לחלץ מהמתקנים הללו את הנחושת והמתכות היקרות, וידוע, שמדובר במכה בתחום הרכוש הפוקדת את אזור הדרום מזה זמן רב.

במישור זה, של היות החקירה חשובה ומצדיקה מיצוי לטובת אינטרס ציבורי רב ערך, לא תיתכן מחלוקת, והשאלה היא האם ההחלטה הפרטנית בעניינו של העורר, מידתית ומוצדקת, בהינתן הנסיבות והעובדות הספציפיות בהקשר לחשד המופנה נגדו.

עוד ניתן להקדים ולומר שאין התלבטות במישור עילת מעצר נוספת, פרט למסוכנות, שהועלתה על ידי המשטרה, והיא החשש משיבוש החקירה, כאשר נחה דעתי מהחומר שלפני ששיבוש אכן הוא חשש ממשי בתיק הזה אם החשודים בו משוחררים, והדו"ח הסודי כמו גם פעולות החקירה המבוקשות, ואף ההתפתחויות מאז הדיון אמש, כפי שעדכן החוקר היום, מראים שמעצר החשוד, העורר, אכן הוא אמצעי סביר ומתקבל על הדעת כדי למנוע פגיעה משמעותית בחקירה, כפי מצבה היום.

גדר ההתלבטות, וזה כך נראה לי לב הדיון בערר וההכרעה בו, הם במישור איכות וכמות החומר החקירתי שמצדיק בשלב זה, אם בכלל, המשך המעצר, אף בשים לב לכך שהרמה הנדרשת כרגע היא זו של חשד סביר, ואין צורך בראיות קבילות ומגובשות כפי שנדרש בשלבים מאוחרים יותר כמו בקשת מעצר עד תום ההליכים.

בית משפט השלום, לעניין זה, ציין, שקיים בסיס סביר לחשד העולה משני מקורות – ראייה מסויימת, וידיעה מודיעינית.

הידיעה המודיעינית עובתה במידע נוסף שניתן להגדירו כמודיעיני, וניתן לומר שממידע זה עולה אכן חשד סביר למעורבות העורר, אך כידוע, משקל מידע מודיעיני לצורך הארכת מעצר חקירתי הוא מוגבל, ומידע כזה מטבע ברייתו אינו הופך, כשלעצמו, לראיות קבילות. היה ובתיק החקירה נותר בסוף החקירה רק מקבץ של ידיעות מודיעיניות, ברור שלא ניתן לגבש מכך כתב אישום הנשען על ראיות קבילות ובעלות משקל, וחקירה כזו לא תניב פירות. אם אין מעבר לכך מאומה, אין גם הצדקה להמשך מעצר, במקרים שהחקירה אינה מצליחה להתקדם מעבר למידע.

הראייה שאליה כיוון בית משפט קמא בהחלטתו, ולא אפרט במדוייק במה מדובר, היא בעייתית, ומשקלה מוגבל.
בהינתן שכרגע אין בוחנים ראייה כזו במלוא הכלים שמשמשים במשפט בתיק העיקרי, אין לבעייתיות הזו משקל מכריע בהחלטה בעניין המעצר, אך בוודאי שיש לכך השלכה, ובבדיקה עד כמה הראייה הזו מחזקת את החשד הסביר, אומר רק שעוצמתה אינה רבה.

הביסוס הנוכחי לחשד כנגד העורר, בזיקה להצדקת המשך מעצר משמעותי, אינו רב, ואף כי המידע הקיים מטיל צל לא קטן על הכחשתו הנמרצת ועל גרסתו שלפיה אין לו כל קשר לעניין, אין במידע זה, מהטעם שפורט, כדי להצדיק קבלת ערר המשטרה ולהורות על מעצר ממושך יותר, ובעיני הדבר ברור ומובן. ההתלבטות אם כן היא דווקא לגבי עררו של החשוד, ובאשר לשאלה אם ראוי להוסיף ולהחזיקו במעצר עד מחר.

סבורני, שלעת מתן החלטת בית משפט קמא, ולנוכח התקופה היחסית קצרה שקצב להמשך המעצר, היא היתה מאוזנת וסבירה לשעתו, וגם כעת, ולאור הדברים הנוספים והחוקר הביא בפני, אין שינוי משמעותי במישור זה. עדיין החלטת בית המשפט נותרת סבירה ומידתית ונדמה שאין מקום להתערב בה.

עם זאת, יש להעיר, והדבר יוכל לשמש גם את בית משפט קמא כהנחייה היה ויתבקש המשך המעצר מחר, שאם לא תהיה התקדמות בעלת ערך בחקירה, לא יהיה מנוס, מבחינת המשטרה, אלא להמשיכה ולמצותה בעוד החשוד משוחרר בתנאים כאלה ואחרים, אך, ובמלוא הזהירות, אם תמונת המצב תהיה פחות או יותר זהה לזו של היום, ספק אם יהיה מקום להיעתר לבקשה להארכה נוספת.

בנתון להערה זו הערר נדחה.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ט' אלול תשע"א, 08/09/2011 במעמד הנוכחים.

אריאל ואגו, שופט

1

5