הדפסה

עלמנש נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

לפני כב' השופטת איריס לושי-עבודי

תובעים

1. מלדה עלמנש

נגד

נתבעים
1. מגה קמעונאות בע"מ

2. כלל חברה לביטוח בע"מ

3. סופר שרות לכל בע"מ

4. הפניקס חברה לביטטוח בע"מ

הודעה
  
1על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:

ישיבת קדם משפט נקבעה ליום 05 מרץ 2013שעה 08:30, בפני כב' השופטת איריס לושי-עבודי.
 
1. הצדדים יואילו להודיע הסכמתם בדבר העמדת קביעת המל"ל כקביעה המחייבת בתיק, תוך 14 יום מהיום.
 
2. היה והצדדים יסכימו כאמור, יוגשו תחשיבי נזק בהתבסס על קביעת המל"ל עד 7 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט.
 
3. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר.
 
4. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל או נציג מטעמו המוסמך לסיים את התיק, למעט במקרים של חברות ביטוח, עיריות ובנקים, אם ניתנה הסמכות לנציג/עורך הדין המופיע בדיון.
 
5. גילוי מסמכים הדדי יתבצע בתוך 30 יום מהיום.

6. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.

7. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה ביום 11 דצמבר 2012 כ"ז כסלו תשע"ג