הדפסה

עלי אל כוז ואח' נ' עלי אל כוז ואח'

בפני
כב' השופטת דורית פיינשטיין

תובעים

  1. מוחמד סילים עלי אל כוז
  2. איאד כוז

נגד

נתבעים

  1. גומעה סלים עלי אל כוז
  2. נדאל גומעה עלי אל כוז
  3. מחמוד סלים עלי אל כוז
  4. ראאד סלים עלי אל כוז
  5. אברהים סלים עלי רל כוז

החלטה

1. בפני בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על המשיבים את הכניסה לנכס נשוא המחלוקת.

2. תחילה נעתר לבקשה זו כב' השופט חאג' יחיא, וזאת לאחר שסבר כי המבקשים המציאו את הבקשה לכל הנתבעים ואלו בחרו שלא להתייצב לדיון. לאחר שהוגשה בקשה לביטול צו המניעה, והתקיים דיון בפני, קבעתי כי הבקשה למתן צו המניעה לא הומצאה כדין וביטלתי את צו המניעה הזמני.

3. בתוך 24 שעות ממועד הדיון שהתקיים בפני הגישו המשיבים אישור של עיריית ירושלים ולפיו הם המחזיקים בנכס עוד מיום 22.9.14 ובכך סתרו את טענות המבקשים לפיהן פלשו לנכס רק ביום 22.10.14 או בסמוך לכך. המבקשים לא הגיבו למסמך זה, חרף הזדמנויות שניתנו להם.

4. על כן אני קובעת כי הבקשה לסעד זמני הוגשה בשיהוי ותוך הסתרת מידע מהותי מבית המשפט, ודינה להדחות. המבקשים ישאו בהוצאות המשיבים בגין בקשה זו בסך 1,500 ₪ ובשכר טרחת בא כוחם בסך 7,000 ₪ כולל מע"מ.

5. בהתאם לסדר חלוקת התיקים, התיק יועבר באמצעות המזכירות לשופט אחר.

ניתנה היום, ט' כסלו תשע"ה, 01 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.