הדפסה

עליאן נ' המוסד לביטוח לאומי ואח'

14 מאי 2015
נעים עליאן
המערער
-

  1. המוסד לביטוח לאומי
  2. מדינת ישראל

המשיבים
לפני: הנשיא יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת נטע רות
נציג ציבור (עובדים) מר שלום חבשוש, נציג ציבור (מעסיקים) מר עמית שטרייט

ב"כ המערער עו"ד רמי יובל
ב"כ המוסד עו"ד יפה רוטשילד
ב"כ המדינה עו"ד יאנה סימקין

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:

"נקודת המוצא בעניינו כל עוד לא הוחלט אחרת, צריכה להיות כי המערער הפך להיות תושב החל מיום 28.3.95. לאור נקודת מוצא זו יש לבחון האם המערער לוקה בנכות המעבירה אותו את הסף הרפואי לעניין הכרתו כנכה לגבי תביעתו לקצבת נכות כללית. ככל שמדובר בנכויות חדשות או בנכויות שהוחמרו החל מאותו מועד של 28.3.95.
לאור האמור מוצע לצדדים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים. הוועדה הרפואית לעררים תבחן את כלל נכויותיו של המערער, תקבע מה מצבו היום לגבי כלל נכויותיו ותקבע מה היתה דרגת נכותו לגבי נכויותיו במועד הכרה בו כתושב, דהיינו ביום 28.3.95.
ככל שיקבע כי נכותו בארץ בין 28.3.95 ועד היום מעבירה אותו את הסף הרפואי הנדרש יבחנו שאר תנאי ה זכאות לתשלום קצבת הנכות הכללית."

2. ב"כ המוסד וב"כ המערער קיבלו את הצעת בית הדין ולאור הסכמתם ניתן בזאת תוקף של פסק דין.

3. על ב"כ המוסד וב"כ המערער לפעול בהתאם לפסק הדין כאמור לעיל.
4. מוסכם על ב"כ המוסד וב"כ המערער כי זימונו של המערער לוועדה יהא באמצעות בא כוחו עו"ד יובל במענו ברחב' חרותנו 35 תל אביב.

ניתן והודע היום כ"ה אייר תשע"ה, 14/05/2015 במעמד הנוכחים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

רונית רוזנפלד,
שופטת

נטע רות,
שופטת

מר שלום חבשוש,
נציג ציבור (עובדים)

מר עמית שטרייט,
נציג ציבור (מעסיקים)