הדפסה

עכריה נ' רשם המקרקעין נצרת

בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

מבקש

מוחמד עכריה

נגד

משיב

רשם המקרקעין נצרת

החלטה

המבקש יגיש תגובה לבקשה לסילוק התובענה על הסף, בתוך 20 ימים מהיום, תוך שייתן דעתו, בראש ובראשונה, לטענות המשיבה המפורטות בסעיפים 15-20 לבקשה, ויתייחס אליהן במסגרת תגובתו.

אבהיר למבקש, כי על פניו, דומה שתביעה זו מקדימה את זמנה. ראשית - לאור הצורך שיש בביצוע הליך זיהוי המנוח קאסם אבו רומי (להלן: "המנוח") אותו יש לבצע בפני רשם המקרקעין בהתאם לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב - 2011 וכן בשל העדר צו לירושת המנוח, אי צירוף יורשי המנוח כנתבעים.

בנוסף, המבקש אינו היורש היחיד של אביו ולכן אין הוא זכאי לכל עזבונו. גם אמו של המבקש ירשה את אביו, לאחר הסתלקות יתר היורשים מע יזבון האב.

בנסיבות אלה, ראוי שהמבקש ישקול למחוק, בשלב זה , את תביעתו , תוך שיוכל לשוב ולהגיש כתב תביעה מתוקן אחר שיבוצע הליך הזיהוי ופרטי זהותו של המנוח יירשמו בנסח רישום המקרקעין.

בנוסף, יהא על המבקש לפטור את הקושי הנובע מהעדר זיהוי של המנוח באמצעות מספר זהות, אשר ייתכן שייפתר בעקבות ביצוע הליך זיהוי אצל רשם המקרקעין.

עמדת המבקש תוגש בתוך 20 ימים מהיום.

מזכירות: תזכורת מעקב.

ניתנה היום, כ"ז תשרי תשע"ה, 21 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.