הדפסה

עירית כפר סבא נ' לביא ואח'

בפני כב' השופט עמית פרייז
המאשימה
עירית כפר סבא

נגד

הנאשמים

  1. ברק לביא
  2. ניר דוילה - נמחק
  3. קוזין פי.אי. בע"מ

<#1#>
ב"כ המאשימה עו"ד בר סלע
הנאשם 1 בעצמו ובשם הנאשמת 3 וב"כ עו"ד שמורק

פרוטוקול

ב"כ המאשימה
אנו מוותרים על העד יואב מילר שהוחלף בדר' שמחון.

ב"כ הנאשמים
אינני מעוניינת לחקור אותו נגדית.

דר' שרה לוין לאחר שהוזהרה כחוק
ש. מה תפקידך
ת. ויטרנרית רשותית שאחראית על הפיקוח בעסקים בעיר.
ש. מציג לך מסמך כתוב ביקורת תברואית מ-14.6.12. מי ערך את הדוח הזה
ת. אני .
מסומן ת/1.
ש. אני מציג לך תעודת משלוח שנושאת את המספר 5903 מ-28.5.12. מי תפס את התעודה הזו
ת. אני
ש. מאיפה אספת אותה
ת. מהעסק קייטרינג קוזין בכפר סבא.
ש. באיזה תאריך
ת. בתאריך הביקור 28.5.12.
מסומן ת/2.
ש. כמה ביקורות היו בעסק הזה מאז שאת בעבודה הזו

ב"כ הנאשמים
אני מתנגדת. לא הוגשה תמצית עדות. חברי הצהיר בישיבה הקודמת שזו עדותה של דר' לוין.

ב"כ המאשימה
אשאל את זה אחרת.

ש. איך את יודעת שהתעודה נתפסה ב-28.5
ת. כי הייתי בביקורת, בקשתי לראות את כל התעודות משלוח של מזון מהחי בעסק. הוא הראה לי. היה תעודה אחת מדקר דגים בלי חותמת שזה עבר בדיקת משנה. באותו רגע בקשתי ממר ניר דוילה שליווה אותי בביקורת לצלם את התעודה הזו. הוא צלם אותה ונתן לי אותה ביד. זה מה שלקחתי וזה מה שיש לי בתוך התיק יחד עם כל הביקורת.

חקירה נגדית
ש. התעודה שהוגשה לביהמ"ש היא התעודה כפי שצולמה בבית העסק
ת. נכון
ש. ב. התעודה המקורית נשארה בעסק
ת. כן. לקחתי צילום
ש. ב. מי מסר לך את התעודת משלוח
ת. ניר דוילה.
ש.ב. הוא הראה לך הרבה תעודות, מתוכן רק את זאת מצאת שלא עברה בדיקת משנה
ת. כן.
ש.ב. את שיתפת אותו בכך שיש בעיה בתעודה הזו
ת. בהחלט. עברתי על התאונות ואמרתי למה אין חותמת. האם זה עבר בדיקה במחלקה הוטרינרית לפני שהדגים נכנסו לעסק. הוא אמר שכנראה שלא.

דר' יוסי שמחון לאחר שהוזהר כחוק
ש. מה תפקידך בשירותים הוטרינריים
ת. מנהל השירותים הוטרינריים של רעננה וכפר סבא.
ש. אני מציג לך דוח פעולה מספר 448. מתאריך 28.5.12. מי ערך את המסמך הזה
ת. אני
ש. תוכל לספר לביהמ"ש על המסמך הזה ואיך אתה יודע שערכת אותו
ת. מדובר על דוח פעולה של השמדת בשר. מוצר מזון טרי שהוקפא ופג תוקף השימוש בו. ביום ההשמדה הבשר היה לא במצב המקורי שבו הוא הגיע לבית העסק וגם התאריך שלו לא היה מותר לשימוש
ש. איך אתה יודע שהתאריך פג תוקף
ת. יש מדבקה על האריזות שרשום עליה תאריך.
ש. ב. מה זה לא היה במצב המקורי שלו
ת. הבשר הגיע טרי והוקפא בבית העסק. בשר טרי בדרך כלל יש לו אורך חיים קצר. הוא הוקפא בבית העסק. גם בתנאים לא נאותים ועקב כך ברגע שגילינו אותו גם התאריך שלו המירבי לשימוש כבר לא היה תקין.
ש. ב. אם המצב היה שהייתם מגלים בשר טרי שהוקפא אבל התאריך לא עבר הייתה בזה בעיה
ת. כן. על פי החוק כדי להקפיא בשר יש תנאים מיוחדים של משרד הבריאות שמחייבים הקפאה במתקן קירור של מינוס 40 מעלות שבתוך 4 שעות מביא את הבשר לקפיאה מוחלטת. פה במקרה הזה הוקפא בחדר קירור רגיל.
ש. כמה זמן לוקח שם להקפיא אותו
ת. יכול לקחת גם 24 שעות. טמפרטורה -18
ש. מה צריכה להיות הטמפרטורה שיקפא תוך 4 שעות
ת. מינוס ארבעים וגם טכנולוגיה שונה של קירור.
הדוח מתקבל ומסומן ת/3.

חקירה נגדית
ש. לפי דוח הפעולה אתה סמכותך קבועה בפקודת בריאות הציבור מזון
ת. סעיף 7
ש. שמדבר שאתה מוצא שמוצר עלול להוות סכנה לבריאות הציבור מסמכותך להורות על השמדתו
ת. מניעת שימוש בו למאכל אדם
ש. מתוקף הסעיף הזה מדובר במוצר שעלול להוות סכנה לציבור, הורית על השמדתו
ת. אמת
ש. קבלת דוח ממפקח של משרד הבריאות שצלצל אליך ואמר שמצא בשר טרי שהוקפא
ת. בזמן אמת. בזמן הביקורת הוא התקשר אלי
ש. ב. איך קוראים למפקח
ת. עידן ענבר.
ש. התקשר אליך עידן ענבר שערך את הביקורת ומן הסתם מסר לך מה שהוא מצא
ת. ודאי. הוא מסר לי שמצא בשר טרי שהוקפא
ש. אני מסתכלת על הדוח שהוא מילא, שם לא מוזכרת מילה אחת בעניין בשר פג תוקף. הדוח שהוא מילא סעיף 1 מציין במפורש שנמצאו מוצרי בשר שקונה מצונן ומקפיא במינוס 18. יש פירוט של המוצרים, של המשקל, אין פה מילה אחת על כך שנמצא בשר פג תוקף
ת. לפי מה שכתוב לא רשם פג תוקף. אני ראיתי
ש. אתה לא יכלת לראות כי לא היית בעסק. בדוח שלך שהוגש לביהמ"ש אין מילה אחת על כך שמדובר בבשר פג תקוף. אם הוא מסר לך בעל פה היית צריך להעלות על הכתב וזה היה מצוין בדוח שלך. ציינת מזון טרי שהוקפא, מוצרי מזון טרי שהוקפא, מוצר מזון לא מסומן שמקורו לא יודע. זה הדוח שלך. סיבות ההשמדה. אין מילה אחת שמדובר במזון שתוקפו פג.

ב"כ המאשימה
אני מתנגד. מעיון בדוח ביקורת תברואית של עידן ענבר מצוין בפירוש שנמצאו מוצרים פגי תוקף.

ב"כ הנאשמים
ההתייחסות פג תוקף לעלי דפנה, פופקורן, זיתים. אין מילה אחת על כך שהבשר היה פג תוקף.

ת. אני הגעתי למקום והבשר חיכה לי בחבילות עם התאריכים עליהם, בנוסף לכך שהיה במצבו קפוא היה גם פג תוקף
ש. ב. זה לפני שנתיים, איך אתה יודע את זה היום
ת. זה לא זכור לי. זה רשום לי בפניה שלי אל התובע העירוני בזמן אמת. כתבתי שהבשר פג תוקף. אני רוצה לסייג, לא זכור לי תאריכים במדויק. אני זוכר שהבשר היה פג תוקף
ש. המפקח שהיה במקום לא ראה שזה פג תוקף
ת. הוא לא כתב את זה.
ש. אתה לא כתבת בדוח ההשמדה שלך שזו עילת ההשמדה. אתה לא זוכר מה התאריך על הבשר. אתה יכול להגיד באיזה תאריך הבשר התקבל למפעל
ת. אני לא יודע.
ש. אתה לא יודע מה תאריך התוקף שהיה לו
ת. לא זוכר.
ש. כעקרת בית שקונה בשר טרי ומקפיאה. אני יודעת שאני קונה בשר טרי, מתייחסת לתוקף שכתוב על המוצר. ברגע שאני מקפיאה הלא אני לא מתייחסת לתאריך התוקף שמוטבע על המוצר כטרי. אני רושמת מה תאריך ההקפאה, יודעת מה אורך חיי המוצר בהקפאה. התאריך שמוטבע כטרי ברגע שמוקפא לא רלבנטי.
ת. ציינת נכון שאת עקרת בית. החוק אוסר להקפיא בשר שמצונן או בשר טרי שלא באמצעים הקבועים בו כי אחרת הבשר מאבד מהאיכויות שלו. מה שאנחנו עושים בבית מתוך מחשבות כאלה ואחרות לא בהכרח הדבר הנכון על פי חוק
ש. אתה מדבר על איכויות של המוצר שזה שאלה אחרת של פג תוקף, שלא מעיד שהוא בתוקף או לא בתוקף. אתה מתייחס לאיכויות של המוצר שהחוק אוסר על עשיית מניפולציה שפוגעת באיכות המוצר
ת. גם. פגיעה באיכות המוצר גורמת לנזקים למוצר שיכולה לגרום נזקים לציבור
ש. הסיפור של 40 מעלות מינוס לא מופיע לא בדוח שלך. כל מה שמופיע אצלך מוצר מזון טרי שהוקפא. אתה טוען שאסור להקפיא מוצר מזון טרי
ת. נכון
ש. גם לא ב-40 מעלות
ת. רק במקומות שיש להם רישיון יצרן ויש להם את הציוד המתאים
ש. הסיפור של מינוס 40 מעלות מפליא. אתה יכול להראות את הוראת החוק שאוסרת על הקפאה במינוס 18
ת. החוק אוסר להקפיא אלא עם רישיון יצרן. יש צו פיקוח על מצרכים ושירותים, יצור אחסנה וסחר. שם מגדיר יצרן כל מי שעושה פעולה שמשנה את מצבו, טיבו או את צורתו של מוצר המזון ומותר לבצע אם יש לו רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות.
ש. היצרן פה הוא חלות עליו תקנות רישוי עסקים תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון, הן חלות על בית עסק העוסק בקייטרינג מקום להכנת מזון לאספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו. סעיף 43 דן באחסנת מזון גולמי. סעיף קטן ג' חומר גלם קפוא יאוחסן בטמפרטורה שלא תעלה על 18 מעלות צליוז מתחת לאפס. יש עוד שורה ארוכה של הוראות חוק שמדברות על הקפאה במינוס 18 מעלות ופחות. פקודת בריאות הציבור ממנה אתה שואב את הסמכות שלך להשמיד מוצרי מזון קובעת שבשר קפוא הוקפא כך שהטמפרטורה הפנימית לא תעלה על מינוס 12 מעלות. תקנות בריאות הציבור מזון (בדיקת דגים) סעיף 2. אחסנה הובלה ומכירת דגים קפואים תעשה בטמפ' של מינוס 18 מעלות. תקנות בעלי חיים שחיטת בהמות סעיף 57 א'. בבית קירור במקפיא לא תשרור טמפרטורה העולה על מינוס 10 מעלות. סעיף 58 הוצאת בשר מבית מטבחיים בטמפרטורה מינוס 10 מעלות. סעיף 72 הובלת בשר קפוא במכונית שהטמפרטורה בה מינוס 18 מעלות. עוד שורה ארוכה של חוקים. הטענה שלך שהבעיה של הבשר שהוא הוקפא במינוס 18 מעלות ולא במינוס 40 מעלות.
ת. נכון
ש. ב. איך זה מסתדר עם מה שהיא ציטטה
ת. פשוט מאד. היא מצטטת איך מחזיקים בשר. בשר קפוא מחזיקים בטמפרטורה כפי שהיא טוענת. בשר שמגיע קפוא יוחזק במצבו הקפוא במינוס 18 מעלות. גם פה מדובר שלא יגיע במרכזו למינוס 12 מעלות . לפעמים קורה שטמפטורה במקפיא יורדת. שהלב שלו עדיין יהיה במינוס 12 מעלות לכל הפחות. כדי להביא את הבשר ממצב טרי לקפוא יש טכנולוגיה מיוחדת, שוקפריזר שמוריד טמפרטורה של מינוס 40 מעלות שהמטרה שלו להוריד את הטמפרטורה תוך 4 שעות להקפיא באופן מוחלט
ש. אתה לא יכול להפנות להוראת החוק שאומרת שיצרן מזון שעוסק בקייטרינג מחויב להקפיא מזון במינוס 40 ולא מינוס 12
ת. אסור להקפיא מזון . הקפאת מזון טרי זה פעולה יצרנית כפי שקובע החוק.
ש. הוא עבר על הוראות שהיו לו ברשיון היצרן
ת. על צו הפיקוח מצרכים ושירותים
ש. בהנחה והיה לו רישיון יצרן אז והיה לו, הוא חרג מהוראות רישיון היצרן שלו
ת. נכון. רישיון היצרן שלו היה לייצר מזון לצריכה.
ש. מי ביצע את ההשמדה רשום שהועבר למאכל בעלי חיים. מי ביצע פיזית את ההעברה למאכל בעלי חיים
ת. אני לקחתי את זה עם הרכב של המחלקה והבאנו לפינת החי ונמסר להם.
ש. יכול להיות שלא כל המוצרים הושמדו
ת. כל המוצרים נמסרו למאכל בעלי חיים.
ש. ב. מה ההערה בכתב ליד הקבב
ת. זה מוצר מזון שלא מסומן ולא יודעים למעשה מי יצר אותו, מאיפה הגיע או מתי יצרו אותו.
ש. ב. אני רואה שבכתב יד כתוב לא נזרק ככל הנראה. מה המשמעות
ת. זה לא כתב יד שלי.
ש. אתה לא יודע מי כתב את זה
ת. לא
ש. דווקא אני חושבת שזה הבשר הכי בעייתי
ת. הבשר הטחון מכל סוג, בייחוד מתובל לא מועבר לבעלי חיים כי הם לא מסתדרים עם תבלינים. הבשר הזה הושמד עם פתיחת האריזות.
ש. למה נכתב שהוא לא נזרק
ת. לא יודע מי כתב את זה.
ש. ב. אני עוד לא הצלחתי להבין איך פה לא רשום שהייתה בעיה בתאריך שהוא פג ואתה בכל זאת יודע שהייתה בעיה כזו גם אם לא יודע את התאריך
ת. אני זוכר כי לא כל יום אתה מוציא 130 ק"ג של בשר. לא כל פעם קוראים לי ממשרד הבריאות להשמיד. יותר מכך, בד"כ את רוב ההשמדות לא אני מבצע. במקרה הזה פשוט הרופאה שהייתה קודם עושה את ההשמדות והיא לא הייתה ואני הלכתי במקומה.
ש. ב. לכן המקרה ייחודי ואתה זוכר את פרטיו
ת. כן
ש. ב. נושא של תאריך שעבר וכך פג תוקף הבשר דבר שחשוב לציין בדוח. למה לא ציינת
ת. אני יכול להסביר. דבר ראשון הדוח השמדה הוא יוצא מהמחשב. אני יכול לשים רק צורת סיבה אחת על כל שורה. יכול לבחור מתוך רשימה של סיבות השמדה לבחור סיבה מסוימת. סיבה שניה היא שבעקרון זה לא כל כך משנה מה הייתה העילה, כל אחת מהעילות היא עילה טובה להשמדה.
ש. ב. משבצת בטבלה של סיבת ההשמדה אפשר לכלול בה שורה אחת
ת. כן
ש. אפשר להוסיף בכתב יד ובחרת לא להוסיף בכתב יד
ת. כן
ש. מן הסתם המפקח שעוד לא העיד כתב את כל הדוח שלו בכתב יד והיה במקום ולא כתב שזה פג תוקף. אותו מפקח שעשה את הביקורת לו היה מוצא שמדובר בבעיה של פג תוקף היה צריך לכתוב מה התאריך שהופיע על הבשר, לחפש תעודות משלוח, חוץ מאמירה שלך פה שגם היא חורגת מגבולות העדות שלך כפי שהמאשימה ציינה אין פה שום דבר. הטענה שאתה לוחץ על תוכנה מסוימת שמגבילה בסיבה אחת. המפקח שהיה אמור לראות שמדובר בבשר לכאורה פג תוקף לא ראה את זה. לו היה רואה היה מציין את זה
ת. זה ספקולציה
ש. אתה בחרת לא לציין את זה בכתב ידך על גבי הדוח למרות שיכלת. לגבי הבשר טחון גם בשר מתובל זה ספקולציה כי לא כתוב פה.
ת. כתוב קבב. זה בשר מתובל
ש. יש פה 2 סיבות. לא מסומן, שמקורו לא ידוע. אני חושבת שאתה בבחירה שלך מה הסיבה היותר חשובה התמקדת שמדובר במוצר מזון טרי שהוקפא. הסיפור של בשר פג תוקף אין פה שום אמירה או ראיה או תעודת משלוח או תאריך. לא יודעים בכמה זה חרג פג תוקף, ביום, שנה, לא יודעים כלום. יש לך משהו להגיד על זה
ת. כן. הבחירה היא בחירה אקראית בסיבה. הראשון שמופיע בתוכנה. באופן עקרוני המקום שמתעסק במזון לא קונה בשר טרי שהוא יותר יקר ומקפיא אותו. בדרך כלל זה נעשה כשמגיעים לסוף החיים של המוצר. בדרך כלל למרות שאסור לעשות, זה מה שאמרת שמקפיאה בבית, ברגע שמגיע סוף החיים שלו כבשר טרי מקפיאים אותו בתוך הנחה שאפשר להשתמש כקפוא

חקירה חוזרת
ש. אתה יכול לציין במהלך 2012 בכמה הזדמנויות נקראת על ידי פקח של משרד הבריאות להגיע להשמדה.

ב"כ הנאשמים
אני מתנגדת. זה לא בתמצית העדות.

ביהמ"ש: מדובר בשאלה שנדרשת לנושא שעלה בשאלותי לעד לבירור זכרונו את האירוע. העד ישיב כמיטב ידיעתו.

ת. למיטב זכרוני בפעם הבודדת הזו.

ב"כ המאשימה
אני נדרש לעד שלא הגיע עידן ענבר.

בשלב זה ביהמ"ש קורא לדר' שמחון להשלמת עדות קצרה:

ש. ב. מי זה יניב גלעד
ת. יניב גלעד היה נהג הרכב שלקח את הבשר לבעלי חיים. הוא גם מפקח. כיוון שזה 130 ק"ג לא היה מקום באוטו שלי ואני קראתי לו. יש לו טנדר מהמחלקה. העמסנו בטנדר ונסענו לפינת חי
ש. ב. זה כל מה שהוא עשה באירוע הזה
ת. כן.

ב"כ המאשימה
העד ענבר הודיע שהוא לא יכול להגיע. גם מטעמים אישיים. הבעיה שלי שהייתי בחופש וזו טעות שלי ולכן לא רשמתי בבקשה. ביקשתי מהמתמחה שלי להגיש את הבקשה ועקב קצר בתקשורת הדבר לא צוין בבקשה. זו אשמתי. לשאלת ביהמ"ש מדוע נושא אי מסוגלות העד להגעה עולה כאשר זימונו נדרש 3 חודשים מראש אני משיב שאני לא יודע. ביררתי איתו שבוע לפני ולא 3 חודשים.

שאלת ביהמ"ש: לאחר שנדחתה הבקשה שלא להעיד את העד היום מדוע לא הובהר לו שוב שעליו להגיע לעדות?

ב"כ המאשימה
הבהרתי לו והוא עדיין מסר שהוא לא יכול להגיע לעדות. הבהרתי לו שהבקשה נדחתה. דיברתי איתו טלפונית שהגשנו בקשה לדחות את עדותו אולם הבקשה נדחתה.

ב"כ הנאשמים
מצד אחד הדיון נדחה, היינו פעמיים בביהמ"ש רק לצורך הקראה מפני שהיה בלבול בשמות העדים, שרק עכשיו מסתבר השם של המפקח שהוא עידן ענבר ולא גלעד ענבר. מצד אחד הייתי עומדת על כך שהעד היה חייב להגיע. מצד שני אני מבינה את חברי ויכולה להציע להגיע להסכמה, כיוון שדיברנו על הדוח של המפקח אפשר להגיש אותו בהסכמה ולחסוך את הופעתו ולהתקדם.
הדוח של מר עידן ענבר מוגש כתחליף לעדותו ומסומן ת/4.

ב"כ המאשימה
אלו עדי.

הנאשם 1 מר ברק לביא לאחר שהוזהר כחוק
ש. אתה בעל המניות בנאשמת 3 קוזין
ת. כן
ש. אתה יכול להגיד מה היה תפקידך בקוזין במועד הרלבנטי 28.5. שזה המועד בו נתפסו תעודות המשלוח של הדגים
ת. התפקיד שלי מכירות ולנהל את האירוע עצמו בפרונט. אנחנו חברת קייטרינג שיש את נושא המשרד שישב בבצרה, המטבח בכפר סבא. יש מחלקה שמטפלת במטבח. יש מחלקה שמטפלת בכל נושא מכירת האירועים. היא ישבה במושב בצרה וביצוע האירועים בפועל. זה שני מקומות שונים, המטבח בכפר סבא מייצר, ביצוע האירוע מתקיים כל פעם במקום אחר.
ש. אתה היית מנהל אירועים
ת. כן.
ש. התפקיד שלך
ת. לטפל בנושא מלצרים, פינויים, נושא הגשת האוכל ממזנונים, משפחות, לטפל במשפחות וכן הלאה.
ש. אתה יכול להגיד מה הנוהל בחברה לגבי אספקה של מוצרים
ת. כן. הנוהל היה סחורה שמגיעה הייתה באחריות..
ש. מי מזמין סחורה
ת. יש קניין. כל פעם מישהו אחר. בתקופה הזו היה טמיר. הוא היה מזמין סחורה. הסחורה הייתה מגיעה למטבח. באחריות הספק אם זה בשר או דגים לעבור דרך המחלקה הוטרינרית. מדובר בספק שנמצא מחוץ לעיר. באותה עיר אין דרישה לעבור דרך מחלקה וטרינרית אלא מי שבא מבחוץ. הוא היה מביא איתו אישור של המחלקה הוטרינרית על אותה תעודה משלוח. אותו קנין או לחלופין מנהל מטבח היה אמור לקבל את הסחורה, לודא שיש משקל של הסחורה שזה תואם לתעודת ההזמנה, לוודא שהגיע גם התעודה מהמחלקה הוטרינרית.
ש. מה היו הנהלים במידה והסחורה הייתה מגיעה ללא תעודה וטרינרית.
ת. הנוהל הוא להחזיר את הסחורה. היו מקרים כאלו שהסחורה חזרה. בגדול אנו חברה שעבדה בעיקר עם 2 ספקים ראשיים בנושא הדגים היה דקר דגים. רוב הבשר הגיע מאטליז בשם דוד לגזיאל ברמת גן ספקים מאד טובים. הנהלים ברורים. לפעמים בעקבות נהג כזה או איש במטבח אחר שלפעמים לא בקיא כל כך בנהלים קורים מקרים . במקרה הזה כנראה זה יכול להיות, לא הייתי נוכח, אולי התפקשש, למרות שהנוהל נותן לנו 12 שעות להחזרת או לודא שיעברו דרך המחלקה הוטרינרית.
ש. זה הנוהל במידה ומשום מה נכנסה סחורה
ת. אני מתקשר לספק, אומר שאותו נהג פרק סחורה ללא אישור מחלקה וטרינרית. מרגע זה חובה עליו שיבוא לקחת את הסחורה או שימציא לי את האישור הוטרינרי
ש. האם השתמשתם בסחורה שלא עברה בדיקה
ת. אני לא יכול להגיד כי לא נכחתי. אני מניח שלא. השתמשנו בכל מיני חברות כמו גיל כדורי טכנולוג מזון שיעשה לנו גם ביקורות פתע, זו הייתה דרישה שלי כיוון שישבתי בבצרה, לא הייתי כל יום במטבח בכפר סבא הייתי משתמש בחברות שונות, במקרה הזה גיל כדורי שהוא טכנולוג מזון כדי שיעביר ויחדיר את כל הנהלים שאנחנו מכירים והוא מכיר לעובדים כדי שנעמוד ברישיון היצרן
ש. מי נשא בעלות של הבדיקה הוטרינרית
ת. הספק. לא היה לי שום אינטרס למנוע את הדרישה הזו שיעברו דרך המחלקה הוטרינרית. אני לא מרוויח מזה כלום באופן אישי. כך שמבחינתי לא היה לי מניע כספי או כל מניע שהוא יבוא לזכותי בזה שלא נקבל את האישור הוטרינרי. מה שכן אותו אישור וטרינרי בסוף נקרא לזה בזוטות. זה לא אישור יקר, זה 20 ומשהו ₪. לשני הצדדים אין אינטרס לעומת עלות הסחורה שיכולה להזרק ולהיות מושמדת.
ש. מראה לך את תעודת המשלוח שהוגשה . זו תעודת המשלוח שנתפסה על ידי דר' לוין. אתה אמרת שלא נכחת באירוע הספציפי. מה אתה יכול להגיד מבחינת התאריכים של הסחורה. תעודת המשלוח נושאת תאריך 28.5 שזה התאריך שהסחורה יצאה
ת. מהמפעל עצמו דקר דגים. זה תעודת משלוח שלו.
ש. יש חותמת של הרבנות
ת. כן. מבחינת לוח זמנים מרגע שיצא, הדרישה שלי מאותו ספק לנסות לקבל את הסחורה טריה כמה שיותר מאוחר, אנחנו מכירים את הנושא של דגים. אם הייתי יכול לקבל כמה שיותר סמוך לשעת האירוע הייתי שמח. בדרך כלל אספקת הסחורה מגיעה סביב 12, או אחת. היא צריכה לעבור את הרבנות.
ש. יש חותמת נתקבל. אתה מניח שהיא נכנסה בסביבות
ת. שעה 12 או אחת.
ש. אתה לא יודע באיזה שעה נעשתה הביקורת, שעות הביקורת בד"כ
ת. בשעות האלה של צהרים, בוקר. זה מה שקורה בדרך כלל
ש. על גבי תעודת המשלוח שנתפסה במפעל על ידי דר' לוין מצוין בכתב יד לא עבר בדיקת משנה. זה כתב יד שלך
ת. לא
ש. אתה יודע מי כתב את זה
ת. אין לי מושג. אולי אחד העובדים ראה שזה הגיע בלי אישור של המחלקה הוטרינרית. לא הייתי נוכח.
ש. האישום השני שאתה מואשם בו מתייחס לביקורת שנערכה בקוזין ב-14.8.13. אתה יכול לספר האם ב-14.8 הייתה פעילה שניהלה אירועים
ת. חברת קוזין בינואר 2013 הפכה לחדלת פרעון. הגשנו בקשות לכל המוסדות לסגור את החברה, ניגשה להליך של פירוק. אני כבר לא הייתי בעלים של החברה. באוגוסט החברה הייתה בבעלות מישהו אחר
ש. קוזין עדיין חברה פעילה
ת. אבל היא בפירוק. היום אני באיחוד תיקים ברמה אישית וגם החברה
ש. אבל אתה עדיין בעל המניות בקוזין
ת. כן
ש. ב-14.8 קוזין ערכה אירועים
ת. ממש לא
ש. איזה חברה ערכה אירועים
ת. אסנהיים אחזקות. היא החברה שהייתה במטבח באותה תקופה שיצרה את האירועים של הדוח השני.
ש. ב. ההפעלה של המטבח הייתה באחריות של מי
ת. אסנהיים אחזקות. גם הייתי במשרד הבריאות ועשיתי העברה מסודרת שמישהו אחר נכנס למטבח.
ש. יש פה מסמכים על שם אסנהיים
ת. בחברת קוזין הייתי בעל מניות עיקרי. היה לי שותף פול אסנהיים. באותה תקופה הקמנו חברה שנקראה אסנהיים לביא זה היה בשנת 2008. היה לנו פטנט שלא יצא לפועל שרצינו להכניס לחברה הזו. היא הייתה חברה לא פעילה. כשאני נכנסתי לחדלות פרעון פול אסנהיים לקח את חברת אסנהיים לביא, השמיש אותה והחליף לה את השם לאסנהיים אחזקות. הוציא אותי מלהיות דירקטור ובעל מניות בינואר 2013. מאותו רגע החברה הייתה בבעלות של פול, המטבח הועבר אליו. הוחלף כל מה שהיה ברשותי עבר לרשותו.

ב"כ המאשימה
מגישה פרוטוקול אסיפת בעלי מניות ודירקטורים מ-2.1.13 של אסנהיים לביא שמוחלט לבטל את מינויו, אותה חברה שהייתה חברת מדף, לבטל את מינויו של ברק לביא באותה חברה. פרוטוקול מאסיפה כללית של בעלי המניות שמציין שהוחלט לשנות את שם החברה מאסנהיים לביא לאסנהיים החזקות בע"מ. יש פה בצד שמאל על גבי המסמך, כתוב עידן לצרף לתיק. מי זה עידן

ת. אין לי מושג.
ש. הודעתם למשרד הבריאות
ת. כן.
הפרוטוקולים מתקבלים ומסומנים נ/1.
ש. אתה באסנהיים אחזקות עבדת
ת. כן
ש. לא היית בעל מניות
ת. המשכתי להיות מנהל אירוע, עשיתי חפיפה כי הייתה חברה גדולה
ש. היית שכיר בחברה
ת. שכיר מאה אחוז.
ש. לא מנהל ולא בעל מניות
ת. שכיר. הייתי דמות שהכירו אותה. אשתי הצטרפה גם לעבוד בעסק
ש. מה קורה עם אסנהיים אחזקות היום
ת. נסגרה אחרי שנתיים
ש. אתה נכחת בביקורת שבה נתפס הבשר שהוקפא
ת. כן
ש. ב. מה הקשר שלך למטבח בזמן שאתה עובד של אסנהיים
ת. הייתי מנהל אירוע. עוד עובד בחברה מכיוון שהמטבח היה ברשותי לפני כן, אני הכרתי את הנהלים יותר טוב מכולם, בביקורת הנוכחית הזו פול לא היה נוכח. קראו לי שאבוא שיש ביקורת ואבוא להיות נוכח בביקורת.
ש. ב. אתה הגעת בעקבות הביקורת
ת. כן
ש. מה נמסר לך על ידי המפקח
ת. נמסר לי שבמקפיא נמצאו קרטונים של בשר טרי שהוקפא. סיבת הבקשה להשמדה כיוון שזה לא עומד בתנאים של מינוס 40 אלא מינוס 18 מבקשים להשמיד את הבשר, הוא לא ראוי למאכל אדם. המשפט הזה לא ראוי למאכל אדם לא תואמת את המציאות. דר' שמחון מבין את זה בהגדרה שלו. גם אני כאזרח מגיע לי לדעת שאסור לי לקנות בשר טרי ולהקפיא. רוב האנשים קונים בשר טחון משתמשים בחצי קילו מתוך קילו ומקפיאים את החצי נוסף
ש. אמרו שהבעיה שהוקפא במינוס 18
ת. כן
ש. לא נאמר על ידי המפקח שהבעיה בעצם ההקפאה
ת. אמרו לי שצריך להיות מוקפא במינוס 40 במקום 18
ש. האם היה מדובר בבשר שפג תוקפו
ת. לא. חד משמעית לא. זה בשר שהגיע מאטליס של דוד לגזיאל ברמת גן. קנינו כל הזמן בשר טרי. לפעמים הכמות הייתה גדולה אז חלק מהבשר היינו מקפיאים. כעובדה העסק שלנו לאורך כל השנים, במשך 12 שנה שהייתי בעלים של העסק היה תחת רישיון משרד הבריאות. עמדנו בתנאים, הקפדנו על התנאים. החוקים משתנים בכל ביקורת
ש. האם כשהייתם מקפיאים בשר טרי שקבלתם לכמה זמן הייתם מקפיאים אותו
ת. לפרק זמן קצר. לא היה לי מקום למלאי , המקרר עצמו אין בו מספיק נפח להחיל מלאים גדולים. כך ההזמנות עצמן גם אם הקפיא מאה קילו או 130 ק"ג סביר להניח שזה לשלושה אירועים, אני מניח שאנו עושים תוך שבועיים, זה לא איזה תוקף של שנה שנמצא במקפיא.
ש. דר' שמחון אמר שבד"כ או שיש עסקים שכאשר רואים שהמוצר מגיע לסוף תקופת התוקף שלו הם מקפיאים את המוצר כדי להאריך את התוקף שלו. האם נהגתם לעשות דבר כזה
ת. לא. חד משמעית לא. גם לפני ששאלת אותי את השאלה פניתי לדר' שמחון כי זה צרם לי שהוא אמר את מה שאמר שמקפיאים את הבשר כי מגיעים לדקה התשעים ומעדיפים להקפיא אותו כדי להרוויח עוד אורך חיים למוצר.
ש. לא עשיתם את זה
ת. לא עשינו זאת. כמו שדר' שמחון אמר מוצרים טריים יקרים יותר והיה חשוב לנו לספק מוצר טרי, גם שהוא יקר יותר, הן בדגים והן בבקר. לא הייתה לי שום סיבה, לא מניע להקפיא את הבשר מטעמים של חסכון. כמו נושא הדגים, לא לעבור דרך מחלקה וטרינרית לחסוך אגרה של 20 אגורות. אני בטוח שהרופאים מדר' לוין ומר שמחון יוכלו להסכים איתי שאין לי שום מניע כלכלי לעשות את מה שנעשה ולעשות את הדברים בשביל שיצא לי רווח מסוים.
ש. בביקורות קודמות שהיו בעסק נמצא בשר שהוקפא במינוס 18 מעלות
ת. כל הזמן היה בשר במינוס 18 מעלות ומעולם לא השמידו לי את הבשר. היו ביקורות שלפעמים מצאו בשר קפוא כמו קרפציו בקר וחשבנו שמותר לנו לקחת בשר ולחתוך לקרפציו ולשים במקפיא. אמרו שאסור כי זה לא עבר תהליך וזה הושמד. לא בגלל מינוס 18 מעלות למינוס 40. אלא עניין של ידיעה של צורת עבודה בתהליך הבשר.

חקירה נגדית
ש. מה קורה כשבשר מגיע בשעה 14.00 כי הנהג איחר כי היה לו עוד תחנה. אתה לא אומר לו אתה רגיל לבוא ב-12, או אחת אז אני לא מקבל אותך
ת. אני אתקן. אמרתי שהתעודות משלוח, בד"כ סחורה מגיעה מהבוקר עד הצהרים. לא יכול לנקוב שעות. זה השעות הפעילות. הנהגים רוצים להגיע כמה שיותר מוקדם לספק סחורה
ש. מה קורה אם הנהג התעכב ובא אליך בארבע. אתה אומר לו לעשות פרסה
ת. אם הכל תקין ובסדר אז כן. אני לא יכול להצביע על משהו נקודתי. זה השערה של משהו שאתה מנסה לצייר לי
ש. אין בעסק הזה נוהל שאפשר לקבל בשר עד שעה מסוימת
ת. אין נוהל כזה
ש. לגבי הבשר שאמרת אנחנו מקבלים בשר ואם יש בעיה כי אין בדיקת משנה שהספק אחראי לבצע אנחנו אומרים לו קח את הבשר בחזרה. מה תעשה איתה
ת. אני לא רוצה לשלם. אם קלטתי את הבשר הזה, שלא יבוא הספק יגיד קבלת או לא. בוא קח את הסחורה חזרה ואני לא משלם על הסחורה הזו.
ש. כשאתה מקבל בשר שאתה אומר לא תקין שיהיה בעסק כי לא עבר ביקורת משנה, אתה אומר לספק קח את הבשר ותעשה ביקורת משנה, אל תחזיר לפני ביקורת משנה
ת. הנוהל מבחינתי ומבחינת הטכנולוג מזון גיל כדורי אומר שבשר ספק של בשר ודגים שמגיע לבית עסק חייב להגיע איתו עם התעודה של המחלקה הוטרינרית. במידה ולא הגיע עם התעודה הוא אמור להחזיר ולא לקבל את הסחורה
ש. איזה ביקורות פתע או לא פתע נהג גיל כדורי לעשות במטבח
ת. הבעיה העיקרית שלי בנושא המטבח ולכן זימנתי את גיל כדורי. זה לא היה בתקינות המבנה אלא בצורת העבודה של העובדים. זאת אומרת נכנסו עם קרטון ירקות לאזור השטיפה מה שאסור, חתכו עם קרש ירוק במקום אדום, לא חבשו כובעים.
ש. מה זה ירוק ואדום
ת. ירוק זה בשר, אדום לבשר. דגים. יש ארבעה צבעים. מבחינתי מעבר לזה לקחת דגימות מזון.
ש. גיל כדורי לוקח
ת. כן. היה מגיע עם עוד מישהו ולוקחים דגימות מזון. אני מבחינתי רציתי לקבל שקט. ביקשתי ממנו לעשות גם הדרכות מכוונות וביקורות פתע. יצא ספר נהלים שהוא כתב לנו אותו מסודר. כל נושא רישיון היצרן הכולל שילוט בכל מחלקה, כל דבר שהיינו צריכים היה נעשה דרך גיל כדורי. הוא היה מוציא מפרט מה הדרישות והייתי מטפל בזה. אני לא הייתי ביום יום במטבח. הייתי בבצרה שם היה משרד. טיפלתי בדברים אחרים. אלה היו הנהלים
ש. לגבי אסנהיים החזקות ברשם החברות אסנהיים החזקות זה אסנהיים לביא. רשומים באותו ח.פ.
ת. כן.
ש. ממתי בערך היית חדל פרעון או פושט רגל
ת. אני בסוף שנת 2012 ראיתי שהבנק לאומי בחדרה הפסיק לתת לי אשראי וסגר לי את החשבון. חזרו לי צ'קים. מרגע זה ניסיתי איכשהו להביא שותף או משקיע ולא הצלחתי והרמתי ידיים. נגשתי לעו"ד אסף שפיר, התייעצתי והוא אמר לי בוא נגיש בקשה לפירוק החברה. במהלך תקופה של שנה וחצי מינואר 2013 . אני מדבר על קוזין
ש. כשהסניגורית שאלה אותך התפתחות של 14.8 אתה הגדרת את מצבך בתקופה הזו הגעתי לחדלות פרעון. מה זה
ת. זה בשפה שלי. לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כחדלות פרעון. הכוונה אישית. חברת קוזין נכנסה להליך של פירוק. כיוון שגייסתי כספים לשלם התחייבויות בסך בערך 6 מליון ₪, הצלחתי להפחית חלק מזה, שילמתי בשנה וחצי בערך 4.5 מליון, נשאר לי היום, אני זה ברק לביא באיחוד תיקים כי לא מצליח לעמוד בזה יותר, היה חשוב לי גם את החובות של קוזין לשלם ושילמתי סך של 4.5 מליון ₪ עם עזרה של משפחה וכספים שהיו לי ומיציתי הכל. נכון להיום לפני 4 חודשים הגשתי בקשה לאיחוד תיקים ונשאר לי עוד סך חוב של 600,000 או 700,000 ₪ שאני מנסה לגייס כסף
ש. ב. מה הסטטוס של קוזין היום, בהליכי פירוק בביהמ"ש
ת. היום היא בפירוק מרצון. כיוון ששילמתי הרבה כסף, לא נוצר חוב לעובדים, לספקים. יש ספקים אבל בערך עוד 5,6 תיקים. החברה עברה לפירוק מרצון. יש דברים שאני לא בקיא בשמות. זה מה ששמעתי מהעו"ד שלי, גם איתו אני לא ביחסים טובים. אני יודע שיש לי בהוצל"פ X תיקים שאני מנסה למצוא דרך לסיים עם זה. אני חתום ערבות אישית בתיקים הנוכחיים. התיקים הקודמים לא היו בערבות אישית אלא חובות לספקים, בנק ים, מוסדות, מע"מ שהסדרתי חובות איתם
ש. מתי התחלת את העניין של הבקשה לצירוף תיקים, הליכי הוצל"פ שלך ברק לביא
ת. לפי התשלומים לוקח שבוע ימים. אני חושב מנובמבר אם אני לא טועה 2014. מה שקרה ב-2014 חברת אסנהיים החזקות גם נסגרה. מצאתי את עצמי ב-30.9 אשתי ואני ללא עבודה. ללא פיצויים, פנסיה וכן הלאה. יש לי עד היום מריבה גדולה עם מר אסנהיים. אני חותם בלשכה מ-17.10 היה פגרה או שביתה. לא זוכר אם התחיל ב-17.10. מאוקטובר נובמבר התחלתי לחתום בלשכה. הגשתי בקשה לאיחוד תיקים, שילמתי 4 חודשים סך של 500 ₪. ממרץ עולה ל-1500 ₪. אנו נגיש בקשה להקטין כי כרגע אין לי הכנסות.
ש. כרגע מי קוזין ואסנהיים
ת. אני לא קשור לזה יותר. אין חברה כזו. המטבח נמסר לחברה אחרת לגמרי כבר מזמן. פול אסנהיים עושה את שלו. פול הוא מצליח לעשות יעוץ. נותן יעוץ בשדות ים. החוב שלו אלי גדול כך שאני צריך לשמור אותו קרוב אלי כי נפגעתי מאד מהזוגיות הזו.
ש. בתקופה שבה היית שכיר מי הפעיל את גיל כדורי
ת. זה פול. פול היה ממונה על המטבח. יחד איתו אותו איתן דבילה, אח של ניר דבילה שהיה בכתב התביעה , איתן היה ממונה על המטבח. זה המחלקה שלהם, הם טיפלו בזה. נעזרו בי המון, 12 שנים התעסקתי בכל נושא רישוי יצרן.
ש. במה הם נעזרו בך
ת. עם שאלות. איך ולמה , בוא נלך למשרד הבריאות. עם מי צריך לדבר ומה צריך לדבר. פול גם הופיע בביהמ"ש. הוא ברמה ורבלית פחות ברור. אני מכיר אותו המון שנים ומכיר את הנושא הזה. מה שיכולתי לעזור בכל שאלה, את גיל כדורי להפעיל, לנסוע למשרד הבריאות רמלה. אני שנים מתקופת דר' טוקר שהיה שהוא בנה לי את המטבח בזמנו. אני בקיא בעניינים האלה.
ש. פול אסנהיים פחות בקיא ולכן הוא לא מול משרד הבריאות
ת. מרגע שיצאתי מהתמונה הוא לקח את זה על עצמו.
ש. אחרי 2012
ת. כן. לקח על עצמו אני הייתי כעזר כשהיה צריך. כמו במקרה של הביקורת. זה משהו שקראו לי לבוא
ש. לכמה ביקורת חוץ מזו נקראת לבוא כי אתה מכיר את הנהלים מ-2012
ת. אני לא זוכר. 3 ביקורות, 2 ביקורות.
ש. לכמה ביקורות במטבח המדובר מאז 2012
ת. ינואר 2013 עד 2014 אולי ב-2 או 3. אולי גם אחד. אני לא בטוח. אני עבדתי עד 30.7.14.
ש. היה ביקורות שהתבקשת ללוות את הביקורת
ת. לא. זה ביקורת שמי שהיה קרוב. אם פול היה קרוב, כל היום היינו ניידים. ביקורת צריך ללוות עובדים במטבח, באים אותם מפקחים, רושמים וצריך לתת הסברים. אני מכיר את המשמעות של היד רושמת ואחרי זה לך. מדוחות שקבלנו כאילו אנו במטבח בהודו. על החוף של הגנגס. הכל להשמדה, לא ראוי למאכל אדם. כשאתה נכנס לרזולוציה אתה מבין שהדברים לא ככה. כמו שמר שמחון הציג שהבשר היה פג תוקף ולא היה פג תוקף. יש לזה משמעות עצומה לכל

ב"כ הנאשמים
אלו עדי.

ב"כ המאשימה מסכם
לגבי 14.8 – הוגש דו"ח הביקורת של עידן ענבר מתוכנו עולה שנמצאו מוצרי מזון שאיכותם נפגעה עקב היעדר הקפדה על תנאי אחזקה או תנאי הקפאה של אותם מוצרי מזון, גם הנאשם מס' 1 הבהיר שממצאי הביקורת שנמסרו לו על ידי עידן ענבר, נאמר לו שהמוצרים לא עמדו בדרישות החוק עקב כך שהיו בטמפ' גבוהה מהנדרש על פי החוק, ועקב כך נדרש להשמיד את אותה סחורה.
אני סבור שגם אם בכתב האישום העובדות מדברות על כך שפג תוקפם של אותם מוצרים, מבלי לוותר על טענתי שד"ר שמחון זכר שמדובר בסיבה הזאת, לעצם העילה להשמדת המוצרים מכיוון שמדובר בהשמדה יחידה ובודדת באותה שנה שהוא נדרש לבצע עבור משרד הבריאות, אז גם אם ביהמ"ש לא יקבל את הטענה שזו היתה עילת ההשמדה ושהעילה האמיתית היתה הקפאה בתנאים לא נאותים, אני סבור שעדיין ניתן להרשיע את הנאשמים במכירת מזון או אחזקת מזון לצורך מכירה שאותו מזון הינו במצב שאיכותו נפגמה, בהתאם לסעיף 2 ו- 3 לחוק העזר של כפ"ס.
מקבל את הערת ביהמ"ש לפיה סעיף 3 הנוגע לאירוע זה לא צריך לכלול ענין של אחזקת מוצרי בשר שלא עברו בדיקת משנה שכן הדבר לא עולה מחומר הראיות הנוגע לאירוע זה.
לענין אחריותו של הנאשם 1 להתנהלות המטבח אני מפנה לכך שעדיין נותר בעליה של הנאשמת 3 והנאשמת 3 העסיקה את אותו גורם שנכנס להפעלת המטבח על מנת לקבל את המזון שמיוצר במטבח לאירועי קייטרינג שהיא מנהלת. מעבר לכך, הנאשם 1 ציין בצורה כנה, שהיה בקשר עם טכנולוג מזון על מנת להתאים נוהלי הקפדה על התנהלות המטבח בכל הנוגע להיגיינה ולתהליכי הטיפול בו. מעבר לכך, הוא היה שווה ערך לדמות הנוספת שהיתה בחירה בניהול העסק בכל הנוגע לליווי ביקורות ומהסיבה הזאת הוא ליווה את הביקורת הזאת ועוד שתי ביקורות נוספות, ביקורת אחת נוספת לפחות, כשפול אסלהיים לא יכל להגיע או מסיבות אחרות לא הגיע לאותה ביקורת.
הנאשם 1 ציין גם שהוא בקיא בהתנהלות המטבח ובהתנהלות מול משרד הבריאות ולכן הוא גם נתן ייעוץ או פנו אליו בנוגע לפתרונות נדרשים כשהיה צורך בכל מיני בירורים לענין תפעול המטבח, ככל שהדבר נוגע לתנאי היגיינה או נוהלי טיפול על פי החוק.
אני מפנה את ביהמ"ש לכך שהנאשם 1 הושמט מרשימת הדירקטורים של אסלהיים אחזקות בע"מ שטיפלה במטבח בתקופה מקבילה לתקופה שבה היתה לו הסתבכות כספית אישית, כך שעובדת היותו גורם שאיננו רשום כאחד מהדירקטורים, היתה לצורך רישומים בלבד כדי לא לסבך את אסלהיים אחזקות מבחינה כלכלית בחובותיו, או מכל סיבה אחרת שאיננה קשורה לכרסום באחריותו להתנהלותו של המטבח שנוהל על ידי אסלהיים אחזקות.
לאור האמור אני סבור שניתן להרשיע את הקוזין וכן את לביא ברק באחזקת מזון שאינו ראוי למאכל אדם במקרה זה.
לענין אירוע הדגים – מדובר על ביקורת של שרה לוין שבה נתפסה ת/2,. אני מפנה את ביהמ"ש לכך שמתוכן ת/1 ברור שמדובר באותה תעודת משלוח מאחר ומוזכר בתוכן ת/1 שנתפסה תעודת משלוח שנוגעת ל- 41 ק"ג של דגים ואני מפנה את ביהמ"ש לכך שכך מופיע בת/2. אני מפנה את ביהמ"ש לכך שתאריך תעודת המשלוח הוא 28.5, כך שלא יתכן שמדובר בתעודה שנתפסה בביקורת או באירוע אחר. עצם הקבלה של הדגים, של הסחורה נשוא ת/2, מבלי שתעודת המשלוח חתומה על ידי השירותים הווטרינריים וחותמת שמאשרת קיום בדיקת משנה, משכללת את העבירה שמצויינת בהוראת חיקוק מס' 1.
אני סבור שלא ניתן להסיר את האחריות של הצרכן שמקבל את הסחורה במידה וקיבל את הסחורה הגם שתעודת המשלוח לא חתומה בטענה שעדיין היתה לו אפשרות להחזיר את הסחורה על ידי דרישה מהספק שיבוא לקחת את הסחורה ויעביר אותה ביקורת משנה בדיעבד בשירותים הווטרינריים. מכיוון שעל פי החוק, עצם קבלת הסחורה מהווה את העבירה.
אני סבור גם שאת העובדה שלא ניתן להוכיח שהיה שימוש מיידי בסחורה, אינה מעלה ואינה מורידה ואני מפנה לדבריו של הנאשם 1, כך שהוא לא יכול לדעת אם נעשה שימוש בסחורה אם לאו. כמו כן מפנה לדבריו של הנאשם 1 במהלך עדותו לכך שעל פי הנהלים שגובשו על ידו, על ידי הטכנולוג גיל כדורי שנשכר על ידי הנאשמים 1 ו- 3 לצורך גיבוש נהלים בעסק לטפול במזון, ציין הנאשם 1 שלמקרה של קבלת סחורה שמוצגת לגבי תעודת המשלוח שאינה חתומה ואישור של בדיקת משנה, הנוהל הוא שלא אמורים לקבל את הסחורה כלל. להבדיל, מהפתרון שהוא ציין בדיעבד שאפשר לקבל את הסחורה ואז לדרוש מהספק לקחת אותה בחזרה ואז לבצע בדיקת משנה. אני גם סבור שהחוק ביקש בצורה ברורה לא לאפשר הסרת אחריות במידה ועסק מחזיק ברשותו מוצרים שעדיין לא עברו בדיקת משנה ומאפשר לאותו עסק להסיר מעליו את האחריות על ידי פניה לספק שיקח את הסחורה לביצוע בדיקת משנה מכיוון שהמחוקק רצה שבעל עסק שמקבל סחורה, ידרוש קודם פריקת הסחורה את המסמכים המלווים שעליהם צריכה להיות מוטבע האישור של בדיקת המשנה בטרם בדיקת הסחורה על מנת שבמידה ואין שום בדיקת משנה, הספק ימנע מהוצאת הסחורה שנמצאת כרגע בטמפ' מבוקרת בתוך רכב, אלא ימשיך איתה או יוכל להמשיך איתה למקום בדיקת המשנה גם אם מלכתחילה החמיץ, במתכוון או שלא במתכוון, את הבדיקה, יוכל לבצע את הבדיקה מבלי לפרוק את הסחורה ומבלי לאבד מטריותה.
לאור האמור אני סבור שיש מקום להרשיע את הנאשמים 1 ו- 3 באי ביצוע בדיקת המשנה של הדגים.

ב"כ הנאשמים מסכמת
הנאשמים הואשמו בשלושה אישומים.
לענין האישום הראשון, הדגים – הואשמו בעבירה על תקנות בריאות הציבור, מזון, בדיקת דגים שקובעות לא ימכור אדם דגים בתחום רשות מקומית אלא אם יתמלאו תנאים אלה. התנאים נבדקו על ידי רופא וטרינר של אותה רשות מקומית. אנו טוענים כי המאשימה לא הוכיחה מכירה ולא הוכיחה העדר בדיקה. מהי אותה מכירה? אין בתקנות בריאות המזון, בדיקת דגים, הגדרה של מכירה ולעומת זאת הגדרה של מכירה במזון, כולם דורשות עשייה כלשהי. לא מספיק אחזקה. על פי דו"ח הביקורת התברואית של ד"ר לוין וגם על פי עדותה, היא תפסה תעודת משלוח. היא לא מציינת שהיתה עשייה כלשהי לדגים, היא גם לא מציינת שראתה את הדגים. אנו לא יודעים מה עלה בגורלם של אותם דגים כי היא לא תפסה את הדגים. הם צריכים להוכיח מכירה והיעדר בדיקה. זה מה שההוראה אוסרת. ד"ר לוין תפסה תעודת משלוח, אנו לא יודעים בכלל מה קרה עם הדגים, יכול להיות שהדגים הוחזרו, בניגוד למה שאמר חברי, אין סבירות שהשתמשו בדגים לצורך האירוע מכיוון שלפי סדר הזמנים שהעיד הנאשם, הבדיקה נעשית בצהריים בוודאי בשעות העבודה, כאשר אירועים הם בשעות הערב המאוחרות.
אני מפנה לסעיף 5 לתקנות, הכנסת דגים לתחום רשות מקומית, שקובעות שאם אדם הכניס דגים עליו להודיע על כך לווטרינר הרשות המקומית לא יאוחר מ- 12 שעות מעת הכנסת הדגים. ס"ק ג' קובע לא יוציא אדם את הדגים ממקומם ולא ימכרם ולא יעשה כל פעולה בהם עד לאחר בדיקתם בידי הרופא המקבל וקבלת אישור ממנו כי הדגים ראויים למאכל אדם. כלומר, החוק מכיר באפשרות בהם הדגים נכנסו לתחומי הרשות . התקבלו על ידי אדם כאשר לאותו אדם חל איסור עליו לעשות בהם כל פעולה לא להוציא אותם ממקומם, לא למכור אותם עד לאחר בדיקתם בידי הרופא הוטרינר, בדיקה שאמורה להיערך תוך 12 שעות מעת כניסתם. הדגים נכנסו לעסק לקראת שעות הצהרים של 28.5.12 לפי העדות של הנאשם. אני מקבלת את הערת ביהמ"ש שהנאשם העיד באופן כללי שנהגים מגיעים בדרך כלל בבוקר או בשעות הצהרים המוקדמות. הוא לא היה באירוע הזה. אנו רואים שתעודת המשלוח נושאת תאריך 28.5. הדגים יצאו ב-28.5 מן הסתם בשעות הבוקר. רואים שהם עברו ברבנות בתל אביב, יש חותמת של הרבנות, מתל אביב נסעו למפעל בכפר סבא. כלומר כל עוד תעודת המשלוח והדגים לא נתפסו לאחר 12 שעות מרגע כניסתם, הרי לא התקיימו יסודות העבירה מאחר וההוראות סעיף 5 ג' נותנות לאדם אפשרות לשמור את הסחורה אצלו, לא לעשות בה כל פעולה , תוך12 שעות ולא יותר להעביר אותה לבדיקה. רואים שעל גבי תעודת המשלוח אשר נתפסה במפעל מצוין לא עבר בדיקת משנה. כלומר, מי שקבל את הסחורה היה ער לכך שהסחורה לא עברה בדיקת משנה. מן הסתם אם היה רוצה להשתמש בזה לא היה מציין זאת. אני חושבת שאפשר לקבוע בודאות שלא חלפו 12 שעות מעת כניסת הדגים עד למועד שנתפסה התעודה, מאחר וברור מהתעודה עצמה שהייתה מודעות בעסק שהדגים לא עברו בדיקת משנה, מאחר והדגים לא נתפסו וברור שלא הושמדו כך שמן הסתם גם לא הייתה פה סכנה לבריאות הציבור, אחרת אני יכולה להניח שדר' לוין שבסמכותה להורות על השמדה הייתה מורה על השמדה. אני חושבת שלו מן הספק אין מקום להרשיע בעבירה על הוראת חוק העזר.
בכל מקרה, חשוב לציין שהנאשם שהודנו שהוא בעל מניות במפעל, תפקידו היה תפקיד של ניהול אירועים, תפקיד של יחסי ציבור מול מזמיני האירוע וניהול האירוע עצמו. למרות זאת אמר שהקפיד על הנהלים, הקפיד על רכישת שירותים של יועץ מזון, עשה כל אשר לאל ידו למנוע מצב כזה, הוא הסביר שאין לו שום אינטרס כלכלי לקבל סחורה שלא עברה בדיקה וטרינרית, כאשר עלות הבדיקה סדר גודל של 20 ₪ והספק נושא בה. עלות סחורה שהתקבלה ועלולה להפסל שוויה עשרות אלפי שקלים.
לכן אני חושבת שאין מקום להרשיע את לא את קושין, לא את מר לביא בעבירה על סעיף חוק העזר האוסר על הכנסת דגים שלא עברו בדיקה וטרינרית.
לגבי הסעיף השני של החזקת מזון שאינו ראוי למאכל אדם, סעיפי החוק שהמאשימה ציינה מדברים על סעיף 3 איסור החזקת בשר, לא יחזיק עוסק ולא יאפשר לאחר להחזיק בשר מחוץ לשטח העסק. לא נטענה כל טענה שהבשר נתפס מחוץ לשטח העסק. לא הוגשה שום ראיה. לכן לא הייתה שום החזקה שעולה לכדי האיסור הקבוע בהוראת סעיף 3.
לגבי מכירה – הוראות החוק קובעות לא ימכור עוסק ולא ירשה לאחר למכור בשר שאינו ראוי למאכל אדם או שהוא מזוהם או אסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הוטרינרי. לא ברור מה האישום אותו בחרה המאשימה להאשים. הטענה כי מדובר בבשר פג תוקף, טענה שנכללה בכתב האישום, אבל לא צוינה, לא בדוח הפעולה, שם צוין שמדובר במזון טרי שהוקפא, מוצר מזון לא מסומן שמקורו לא ידוע. לא צוינה בדוח של אינג' עידן ענבר שהוא זה אשר מצא את הבשר. אני חוזרת למה שציינתי הפריטים פגי התוקף הם חומרי גלם יבשים, עלי דפנה ופופקורן. הטענה שמדובר בבשר פג תוקף , לא נתפסה תעודת משלוח, לא מצוין התאריך שהתקבל, לא ידוע לנו מה התוקף. אפילו לפי עדותו של מר לביא בפניו לא צויןש הייתה בעיה של תוקף. הוא הסביר שהעסק לא נוהג להקפיא בשר שעומד בפני סיום תוקף. לכן מדובר באיזה שהיא טענה, לפרו' ציין דר' שמחון שזה מה שהוא זוכר שהוא כתב במזכר שהוא העביר לב"כ המאשימה. יכול להיות שהוא כתב, אולי זנב של מזכר אחר, כמו שפה יש זנב של אישום שלא הוגשו ראיות לגביו. אין פה שום ראיה, שום דבר שמדבר על כך שמדובר בבשר פג תוקף.
חוץ מאשר זכרון מזה שהוא כתב את זה פעם. היה צריך להראות שבזמן אמיתי דובר בבשר פג תוקף. לטעמי בשר פג תוקף עלול להוות סכנה לבריאות הציבור הרבה יותר מבשר שהוקפא למינוס 18 ואמור להיות מוקפא למינוס 40. אם כן מה הייתה בעיה מדוע הושמד בכלל הבשר? סמכות ההשמדה של דר' שמחון קבועה בפקודת בריאות הציבור מזון שמדברת על סיטואציות בהן מוצר מזון עלול להוות סכנה לבריאות הציבור. כך גם מופיע בדוח הפעולה. הוא לא כתב מה הוא מצא בבשר. הוא גם לא ערך בדיקה. גם המפקח שהשמיד את הבשר לא הובא לעדות. הוא השמיד לפי טופס, בטופס כתוב שהמוצר עלול להזיק לבריאות הציבור או שאינו ראוי למאכל אדם. יש פה קביעה חליפית שלא יודעים האם המוצר הושמד רק כי הוא עלול להזיק לבריאות הציבור שזו סמכותו של דר' שמחון לפי פקודת בריאות הציבור מזון, או אולי כתוב שאינו ראוי למאכל אדם. לא שמענו קביעה פוזיטיבית שהבשר הזה היה לא ראוי למאכל אדם ולא בכדי. הבשר לא עבר שום בדיקה. בדיקה שאינה מחויבת לצורך ההשמדה אלא בדיקה שמחויבת לצורך הרשעה באחד מהסעיפים שאומר לא ימכור עוסק ולא ירשה לאחר למכור בשר שאינו ראוי למאכל אדם או מזוהם. לא מדובר במצב שעלול להוות סכנה לבריאות הציבור, היא לכשעצמה מספיקה בכדי להשמיד אותו . בכך אין לי ספק שהשמדה הייתה בסמכותו של הוטרינר. אולם אין בעצם העובדה שהוא בחר להשמיד את הבשר בכדי לקבוע שמדובר בבשר שאינו ראוי למאכל אדם או מזוהם. אותה אופציה שמופיעה בדוח שלו שהוא בעצמו אמר המחשב קובע בעצמו מדבר על סיטואציה שעלול לפגוע בבריאות הציבור. אין מדובר בעבירה על סעיף 3 שמדובר על בשר שאסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הוטרינר. בסעיף 3 אנו דנים על מקרה שוטרינר אסר על הצריכה. למרות האיסור הבשר נמר. כדי להאשים במכירת בשר ולא בהחזקה צריך לקבוע שהוא אינו ראוי למאכל אדם או מזוהם. כל הבעיה של הבשר הייתה כפי שאמר הוטרינר וכפי שהופיע בדוח של המפקח עידן, כפי שהעיד מר ברק שהוא הוקפא למינוס 18 ולא מינוס 40. מה הסכנה בהקפאה למינוס 18 ולא 40 לא יודעים. כיוון שהוטרינר לא קבע שעצם הטמפרטורה שהיא לא ראויה למאכל אדם. הקראתי סעיפים שקובעים על אפשרות של החזקת בשר קפוא במינוס 18 מעלות. עצם הטמפרטורה של מינוס 18 מעלות אינה מעידה בהכרח על כך שהבשר אינו ראוי למאכל אדם אחרת לא נוכל לשווק ולקנות בשר קפוא. הבעיה שהייתה שרישיון היצרן של הקייטרינג לא מרשה לו להקפיא למינוס 18. שאלתי אותו בהנחה והיה לו רישיון יצרן אז והיה לו כל מה שהיה הוא חרג מהוראות רישיון היצרן שלו. התשובה שלו נכון. רישיון היצרן שלו היה לייצר מזון לצריכה. אנו מדברים על מצב שלכל היותר הייתה חריגה מרישיון יצרן, שרשיון היצרן לא התיר לו להקפיא את הבשר למינוס 18 וגם לא מינוס 40 אבל אין לנו בשום מקום טענה או הוכחה ומי אם לא הוטרינר היה צריך להגיד שמדובר בסיטואציה שבשר שהוקפא למינוס 18 אינו ראוי למאכל אדם. 3 דברים שונים יש פה. סמכות ההשמדה, מספיק על מצב שבו הבשר עלול להזיק לבריאות הציבור. זה ברור ומובן. וטרינר מגיע לביקורת. מספיק מצב של עלילות להשמיד. חריגה מרישיון יצרן זה לא אומר שהבשר אינו ראוי למאכל אדם. זה חריגה מרישיון יצרן. יש לכך סעיפים בפני עצמם. מבקשים להרשיע באישום של לא ימכור אדם בשר שאינו ראוי למאכל אדם, צריך להוכיח, צריך לטעון מדוע הבשר אינו ראוי למאכל אדם. היה קשה לוטרינר להוכיח שבשר שהוקפא למינוס 18 לא ראוי למאכל אדם. כל מה שהוא טען לגבי נסיבות ההקפאה זה השערות שלו שלא מבוססות ולא כתובות ובכל מקרה לא נטען ומה פשוט יותר מלטעון בדיוק מדוע בשר שהוקפא הוא אינו ראוי למאכל אדם.
באותה תקופה בזמנים הרלבנטיים העסק שב-14.8 פעל לא היה קוזין אלא אסנהיים החזקות שלא נאשמת בכלל. נאשמה בכתב אישום אחר בבימ"ש זה על אירועים אחרים. בתאריכים הרלבנטיים. המאשימה ידעה שבאותו תאריך קוזין לא הייתה פעילה. אמנם רשומה, עדיין רשומה. למרות שזה הופיע בניירות שלה האשימה את קוזין. קוזין לא עסקה באירוע ב-14.8. לכן אין להרשיע את קוזין באישום של 14.8. מאחר ואין להרשיע את קוזין אין אף אחד מתוך החברה הזו או כל חברה אחרת או כל איש מר לביא היה שכיר של חברה אחרת. כאשר אין חברה שאפשר להרשיע אותה, אי אפשר להרשיע שכיר שעבד באותה חברה. האפשרות היחידה להרשיע את השכיר אם מרשיעים את החברה כי האיסור על החברה. לחילופין הוא היה שכיר בחברה אחרת. נכון שקראו לו מדי פעם להתלוות לאירועי ביקורת. קראו להרבה אנשים להתלוות לביקורת. גם ניר דבילה שהתלווה לאחד מאירועי ביקורת נכלל במסגרת האישומים. המאשימה הבינה שלא כל מצטרף לאירוע ביקורת הוא מי שאפשר להרשיע אותו או מי שנושא באחריות של חברה.
לכן זה שמר ברק התלווה לאירוע ביקורת שנעשה באסנהיים החזקות לא אומר שאפשר להרשיע אותו בכל עבירה. במיוחד שהחברה עצמה לא נאשמת ומן הסתם אי אפשר להרשיע אותה.
לגבי האישום השלישי, לא הוגשה כל ראיה ולכן יש מקום לזכות גם מהאישום הזה.
לכן אני חושבת שצריך לזכות את שני הנאשמים משלושת האישומים.

<#2#>
הכרעת דין

תחילה יאמר שכבר בסיום שמיעת הראיות הצעתי לצדדים שהעבירות הנוגעות לאירוע מוצרי הבשר ימחקו מכתב האישום והנאשמים יורשעו רק בעבירה הנוגעת לאירוע מוצרי הדגים. הדבר לא הוביל להסדר בין הצדדים ואולם גם לאחר ששמעתי את סיכומיהם המפורטים, נותרתי בדעה הראשונית לפיה זו צריכה להיות התוצאה הראייתית של משפט זה. אנמק דברי.

ביחס לאירוע מוצרי הבשר שאירע בחודש אוגוסט 2013. על פניו נראה לי שהתביעה הוכיחה שבאירוע זה נעברה עבירה של החזקת מזון שאינו ראוי למאכל אדם, אם כי לא עבירות הכרוכות באי מעבר בדיקת משנה ביחס למוצרי הבשר. יחד עם זאת, סברתי כי שני הנאשמים שנותרו בכתב האישום אינם אחראים לאירוע זה וזאת מהנימוקים שיפורטו.

באשר לחברה קוזין פי. אי. בע"מ הרי שהנאשם ברק לביא העיד שבאותה עת זו כבר הייתה מזה מספר חודשים בתהליך של אי ניהול עסקיה כך שהמטבח בו נערכה הביקורת שימש לפעילות קייטרינג ש בהפעלת חברה אחרת. התביעה לא רק שלא הזימה קביעה זו, אלא שברור מדוח הביקורת שהוביל להשמדת הבשר, וסומן ת/4, שאין כל זכר לחברה הנאשמת כמפעילת המקום ובתור המפעיל נרשם "פול אסנהיים". אמנם בדוח שעניינו השמדת הבשר, ת/3, רשום שהבשר שייך לחברה הנאשמת, אך עורך הדוח, דר' שמחון לא הסביר כיצד הגיע למסקנה זו ובהחלט יתכן שהדבר נבע מהיכרותו את המקום מאירועים קודמים ולו אירוע הדגים שיפורט עוד מעט. מכל מקום, ברור שמי שערך את הביקורת וערך את ת/4 היה יותר ממוקד בפרטים הנוגעים למי שמפעילים את המקום מאשר דר' שמחון שהגיע למקום רק לצורך ההשמדה והיה ממוקד בצד התברואי ולא העסקי. לפיכך, ברור לי כי החברה הנאשמת לא צריכה לשאת בכל אחריות לעבירה שנעבר ה בהחזקת הבשר באותו אירוע.

באשר לנאשם ברק לביא, הרי שגם אם אדחה את טענת הסניגורית שבהעדר אחריות לחברה הנאשמת לעניין אותו אירוע לא ניתן לדבר על אחריות שלו הרי שעדיין לא ניתן לקבוע אחריות שכזו. זאת משום שמעמדו בחברה שהפעילה באותה עת את המטבח לא היה מעמד של אחד הבעלים ואף לא מנהל, אלא שכיר שבמסגרת עיסוקו אז לא עסק בהפעלת המטבח. לכל היותר הוא שימש מספר פעמים כמי שמסייע בעניינים שונים הקשורים לביקורות או פעולות אחרות מול משרד הבריאות, נוכח היכרותו עניין זה כאשר שימש לפני כן כאחד הבעלים של החברה הנאשמת בתקופה שזו הפעילה את המקום. כך אירע ששמו השתרבב לביקורת המדוברת כפי שהתבטא גם בת/4 ונראה שזו הסיבה שעורך הביקורת סבר שמדובר בבעל העסק. מכל מקום המסמכים נ/1 הבהירו היטב שמספר חודשים לפני כן, הוא אכן הפסיק להיות בעלים ודירקטור במבנה העסקי שמאחורי הפעלת העסק במקום. לפיכך, רישומו כבעלים בת/4 פשוט אינו נכון ונותרנו עם גרסתו אשר אין בה בכדי לכרוך אותו באופן אישי לעבירה הכרוכה באותו אירוע. אדרבא כאשר אנשים שהיו באותה עת בזיקה ברורה יותר למטבח כמו מנהל המטבח בשם יגאל שהוזכר בת/4, שלא לדבר על מר פול אסנהיים שנרשם כמפעיל, לא נכללו בכתב האישום. אשר על כן, גם הנאשם ברק לביא לא צריך לשאת כל אחריות לעבירה שנעברה בהחזקת הבשר באותו אירוע.

באשר לאירוע של החזקת מוצרי הדגים, נעשו הביקורת מיום 28.5.12 הרי שכאן אין מחלוקת שהנאשמים היו המפעילים באותה עת של המקום. הנאשם אף תיאר את האמצעים שבהם נקטה החברה הנאשמת באמצעות הנאשם עצמו כדי לנסות למנוע בעיות הקשורות בהפעלת המטבח תוך שתיאר כרקע לכך בעיות שונות שכבר היו באותה הפעלה. הוא דבר על ביקורות יזומות באמצעות טכנולוג מזון, ואולם הודה בהגינותו שלמרות זאת אירעו פעמים שבמקום התקבלו מוצרים מן החי שלא עברו בדיקת משנה וטרינרית עקב טעות של הנהג של הספק או העובד הנמצא במקום. יוצא איפוא שנהלים אלה לא נתנו מענה מספיק למנוע עבירה מהסוג בה הואשמו הנאשמים ביחס לאותו אירוע ומשכך יש מקום לייחס להם כל עבירה שנעברה במקום בעניין אי מעבר בדיקת משנה וטרינרית.

את עיקר טיעוניה בעניין אירוע זה הקדישה הסניגורית לא לנאמר עד כה אלא כדי להראות לביהמ"ש שלא הוכח שבמקרה ספציפי זה אספקת מוצרי הדגים שלא עברו בדיקת משנה וטרינרית הובילה למכירתם שזו העבירה המיוחסת לנאשמים בהקשר של אירוע זה. את טיעוניה השתיתה הסניגורית על דברי הנאשם לפיהם אירעו מקרים שלמרות שנקלטו מוצרים שלא עברו בדיקות משנה, הרי שאלה הוחזרו לספק או שהועברו לבדיקת משנה וטרינרית תוך 12 שעות. בנוסף טענה הסניגורית שהוכחת קבלת מוצרים אינה מהווה הוכחה שאלה נמכרו, גם בתנאים הנרחבים של הגדרת מכירה בדין הרלבנטי.

ראשית אציין שאין כל מקום לטיעון מהסוג האחרון. ברור שעסק מסוג קייטרינג רוכש מוצרים מן החי כדי לשלבם בפעילות עסקיו, משמע בכדי לעבד אותם למאכלים אשר מוגשים לצרכני הקייטרינג. בין המדובר במי שעורך אירוע פתוח לקהל, בין המדובר במי שרוכש את המזון לצרכיו הוא. לפיכך, ברור שכאשר אותם מוצרי דגים נרכשו על ידי העסק והתקבלו על ידו, הרי שהדבר הוביל למכירתם, אלא אם הנאשמים הוכיחו אחרת.

כאן יש להדרש לאפשרויות היחידות שהעלה הנאשם לכך שמוצר מזון יקלט בעסקו אך לא ימכר. משמע, שעקב בעיה בהעדר בדיקה וטרינרית המוצר יוחזר לספק או שיועבר לבדיקת משנה תוך 12 שעות. הנאשם תיאר תיאור זה באופן כללי ולא התייחס באופן פרטני לאירוע בו עסקינן. ברור שלא ניתן ללמוד מדבריו הכלליים שאכן כך פעלו באירוע בו עסקינן. יתר על כן, בכוחו של הנאשם היה בנקל להביא לביהמ"ש ראיות כי התקיימו אותם חריגים של החזרת המוצר לספק או העברתו לבדיקת משנה וזאת באמצעות מסמך מתאים. יש לזכור בהקשר זה כי הנאשם אמר שמטבע הדברים הוא לא משלם על מוצר שהוחזר לספק ועל כן בנקל ניתן היה להביא תיעוד לכך של ביטול עסקה אילו אכן היה . באשר לאי החזרת המוצר ומעבר בדיקת משנה באיחור, בנקל ניתן היה להביא את התיעוד המעיד על עריכתה המאוחרת של אותה בדיקת משנה. כאשר לא נעשה אף אחד מאלה, הרי שלא ניתן על סמך אמירות כלליות בחלל האוויר לקבוע כי קיים אפילו ספק שמא במקרה זה המוצרים שלא עברו בדיקת משנה לא נמכרו בסופו של דבר.

הסניגורית ניסתה אף ללמוד מאישור בכתב יד על גבי תעודת המשלוח "לא עבר בדיקת משנה" על כך שבזמן אמת העסק גילה את אותה בעיה. ואולם, לא ניתן לדעת שמי שרשם את הדברים אכן קשור לפעילות העסק במהלך אספקת המוצר. בהחלט יתכן שהמדובר ברישום שנעשה מתוך העסק או מחוצה לו אגב גילוי מאוחר שכבר לא היה יכול למנוע את מכירת המוצרים. מעבר לכך, אם אכן המדובר בגילוי בזמן אמת של אי מעבר בדיקת המשנה, היה על הנאשמים כפי שתיאר הנאשם להחזיר את המוצרים או להעבירם בדיקת משנה אך כאמור לכך לא הובאה כל ראיה.

נוכח כל האמור, הריני מזכה את הנאשמים מהמיוחס להם בסעיפים 3 (הראשון), 4 לעובדות כתב האישום וכן מסעיפים 2, 3, 4, 5, 6 להוראות החיקוק. בד בבד הריני מרשיע את הנאשמים במיוחס להם בסעיפים 1, 2, 3 (השני) המשפט הראשון לעובדות כתב האישום וכן בסעיף 1 להוראות החיקוק.

לשון אחר הנאשמים מורשעים אך ורק במכירת דגים שלא עברו בדיקה וטרינרית וזאת באירוע של יום 28.5.12.
<#3#>

ניתנה היום י"ג ניסן תשע"ה, 02/04/2015 שלא במעמד הנוכחים. עיקרי הכרעת הדין מושמעים במעמד הנוכחים.

נוכח השעה המאוחרת הטיעונים לעונש לא יתקיימו היום. לבקשת הצדדים טיעונים לעונש יוגשו בכתב כאשר הובהר כי התביעה לא עותרת לעונש מאסר ועל כן גזר הדין ינתן בכתב.
טיעוני התביעה יוגשו עד ליום 27.415 וטיעוני ההגנה יוגשו עד ליום 7.5.15.
התיק יובא בפני למתן גזר דין ליום 8.5.15.

עמית פרייז , שופט

הוקלד על ידי אביגיל כהן