הדפסה

עיריית תל אביב יפו נ' ח.י. בלאג'ו (2002) בע"מ ואח'

לפני כב' השופטת חנה פלינר

תובעים

1. עיריית תל אביב יפו

נגד

נתבעים
1. ח.י. בלאג'ו (2002) בע"מ

2. קומפקט משחקים (2002) בע"מ

3. י.ח. גלה בע"מ

4. ח.י. וגס (2002) בע"מ

5. יורי טקצ'נקו

החלטה

1. קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 13 ינואר 2014 בשעה 08:30
ראשון בפני כבוד השופטת חנה פלינרבנוכחות הצדדים.
ב מידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך
ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.
  
2. עד למועד קדם המשפט ישלימו הצדדים את ההליכים המקדמיים, על פי סדרי הדין
ותקנותיו.
 
3. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד
עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

תגובות ותשובות יוגשו על פי סדרי הדין ותקנותיו.

4. צדדי ג', תובעים/נתבעים שכנגד, שהצטרפו לתיק, יפעלו ככל שניתן, לביצוע הליכים
מקדמיים לפני ישיבת קדם המשפט.
 
 המזכירות תודיע לצדדים.
    ניתן בהעדר היום: י' חשון תשע"ד, 14 אוקטובר 2013.  
                    ______________________

שופטת חנה פלינר

הופק ע"י מור קדמי