הדפסה

עיריית רמת גן נ' ס. ג. ר. חברה לטקסטיל בע"מ ואח'

לפני כב' השופט אהוד שוורץ

תובעים

1. עיריית רמת גן

נגד

נתבעים
1. ס. ג. ר. חברה לטקסטיל בע"מ

2. סולומון ברט

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור  (להלן - פגישת מהו"ת).
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך
של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל  סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.
 
2. פגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הזמנה זו, עם המגשרים טלי ורטהיים (עפרון) ויוסף רוזנבוים ,טלפון 03-XXXX266 .
 
התייצבותך לפגישת המהו"ת היא חובה. בהתאם לתקנה 99ב' לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.
 
קדם משפט יתקיים ביום 15 דצמבר 2013בשעה 08:30בפני כבוד השופט אהוד שוורץ במעמד הצדדים ובאי כוחם.
 
3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. אם הצדדים מעוניינים לנסות וליישב את התובענה בגישור יש להודיע על כך למגשרים ואז תתקיים במועד שייקבע פגישת גישור
 
4. הנך רשאי להעביר למגשרים עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.
 
5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשרים.
 
6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום .

7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם
עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה
בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.
 
8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
    בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית
המשפט לנושא פגישת מהו"ת.

*   מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אם הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך.

  ניתנה ביום 29 ספטמבר 2013

גורמים בתיק: 
 
שם התובעת: עיריית רמת גן
 
ב"כ התובעת: ליאור שפירא
 
כתובת:מנחם בגין XXX תל אביב - יפו
 
טלפון:03-XXXX925
 
פקס:03-XXXX301
 
******************************************************************************************
שם הנתבעים : ס. ג. ר. חברה לטקסטיל בע"מ ואח'
 
ב"כ הנתבעים: ירון דיין
 
כתובת:שאול המלך X תל אביב - יפו בית אמות משפט
 
טלפון: 03-XXXX040
 
פקס:03-XXXX030

 ******************************************************************************************
מהות התביעה: כספית
סכום התביעה: 88872.000

_____________________
שרית שפירו, עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
בתי משפט השלום מחוז תל אביב