הדפסה

עיריית קרית מלאכי נ' שאקוב

בעניין:
עירית קרית מלאכי

המאשימה
נ ג ד

זינה שאקוב – ת. ז. 306680497

הנאשמת

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשמת - בהעדר
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
הזימון למשפט וכתב אישום מתוקן נשלח לנאשמת, אלא שלא נדרש על ידה, אני מציג אישור בתיק. לפי בדיקה שבצענו מדובר במענה המעודכן של הנאש מת. (אישור ים של הדואר הרשום מוגשים ומסומנים ת/ 1 ות/ 2 ). אבקש לדון את הנאשמת בהעדרה.

<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה11:33 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשמת, למרות שהיא זומנה כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשמת זומנה לדיון ולא התייצבה לכן ניתן לראותה כמי שהודתה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותה בהעדרה. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשמת עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשמת כמי שבאי-התייצבותה הודתה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעה בעבירה שיוחסה לה בכתב האישום.<#2#>
ניתנה והודעה היום כ"ג שבט תשע"ו, 02/02/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט
ב"כ המאשימה, לענין העונש:
בנסיבות העניין ובהמלצת בית המשפט, אבקש להותיר את הקנס המקורי.

<#6#>
גזר דין
הנאשמת הורשעה, בהעדרה, בעבירה לפי סעיף 11 א' לחוק עזר לקריית מלאכי ( שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [ להלן: "החוק"] בכך שבתאריך 15.6.15, בשעה 11:15, ברח' רש"י 553, קרית מלאכי, מאחורי הבניין השליכה מזרון מחלון ביתה לחצר האחורית ועברה על איסור זריקת אשפה ולכלוך, והכל כמפורט בכתב האישום.
על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשמת ניתנה לה הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 730 ש"ח או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשמת בחרה שלא לשלם את הקנס, ולא להתייצב למשפט ולפיכך נדונה והורשעה שלא בפניה.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, אני דן את הנאשמת לתשלום קנס כספי בסך של 730 ₪.
הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשם.<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ג שבט תשע"ו, 02/02/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה