הדפסה

עיריית קרית מלאכי נ' גטהון

בעניין:
עירית קרית מלאכי

המאשימה
נ ג ד

אנגדאו גטהון ת.ז. XXXXXX862

הנאשם
<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד טל כהן
הנאשם - בהעדר
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
הזימון למשפט וכתב אישום מתוקן נשלח לנאשם, אלא שלא נדרש על ידו, אני מציג אישור בתיק. לפי בדיקה שבצענו מדובר במענו המעודכן של הנאשם. (אישור של הדואר מוגש ומסומן ת/1). אבקש לדון את הנאשם בהעדרו.
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 11:06 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשם, למרות שהוא זומן כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשם זומן לדיון ולא התייצב לכן ניתן לראותו כמי שהודה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותו בהעדרו. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשם עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשם כמי שבאי-התייצבותו הודה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעו בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.<#2#>
ניתנה והודעה היום כ"ג שבט תשע"ו, 02/02/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

ב"כ המאשימה, לענין העונש:
בנסיבות העניין , אבקש להותיר את הקנס המקורי.

<#6#>
גזר דין
הנאשם הורשע, בהעדרו, בעבירה לפי סעיף 99 א' ו- 99 ב' לחוק עזר לקריית מלאכי ( שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [ להלן: "החוק"] בכך שביום 21.6.15, בשעה 11:00, נמצא שלא ניקה עשבים ולכלוך בחצרו בבניין ברח' משה שרת 112, למעלה מחודש ימים, ובכך לא מילא את חובתו כבעל בניין לנקות חצרות וכניסות ואשפה ולנקש עשבים, והכל כמפורט בכתב האישום.
על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשם ניתנה לו הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 320 ₪ או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשם בחר שלא לשלם את הקנס ולא להתייצב למשפט ולפיכך נדון והורשע שלא בפניו.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, אני דן את הנאשם לתשלום קנס כספי בסך של 320 ₪.
הקנס ישולם בתוך 45 יום.
זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשם.<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ג שבט תשע"ו, 02/02/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה