הדפסה

עיריית אשדוד נ' סלע חברה למוצרי בטון בע"מ ואח'

בעניין:
פקודת החברות [ נוסח חדש], התשמ"ג - 1983
להלן: "הפקודה"
ובעניין:
סלע חברה למוצרי בטון בע"מ ח.פ 511140501
להלן: "החברה"
ובעניין:
עיריית אשדוד
להלן: "המבקש"
ובעניין:
דוד ארביב
להלן: "המתנגד"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכונ"ר"
נוכחים: עו"ד אלי כהן ועו"ד אמיר כהן – בשם המבקש
עו"ד זוהר כחלון- בשם החברה
עוה"ד איתי לאון ודודי לוי – בשם המתנגד
עו"ד אנסטסיה אנופולסקי – בשם רשות שדות התעופה
עו"ד אייל דוד – בשם הכונ"ר
<#1#>
פרוטוקול
עוה"ד אלי כהן, זוהר כחלון ודודי לוי :
קיבלנו המלצת בית המשפט והגענו בינינו להסדר לפיו, לסילוק סופי ומלא של תביעת העירייה כנגד החברה לתשלום ארנונה וכנגד כל הנתבעים האחרים ו/או חייבים הקשורים באותו החוב בתיק הוצל"פ אשדוד 25024201-15 כדלקמן:
החברה תשלם סך כולל של 1,350,000 ₪ כולל שכר טרחה. לסכום זה יתווסף מע"מ על שכר טרחה, כפי שיקבע בין העירייה לב"כ העירייה.
התשלומים ישולמו כדלקמן:
500,000 ₪ ב-6 תשלומים, חודשיים, רצופים ושווים החל מיום 28.1.14 ואילך.
יתרת הסכום תשולם ב-48 תשלומים, חודשיים , רצופים ושווים החל מיום 28.7.14 ואילך.
השיקים ימסרו לפקודת עו"ד אלי כהן ו/או עיריית אשדוד בתוך 14 יום, כפי שימסר על ידי העירייה, תוך 7 ימים.
השיקים שימסרו יהיו של סלע שיווק מוצרי בטון (2002) בע"מ ח.פ. 51-3315135.
התשלומים לא ישאו הפרשי הצמדה וריבית.
כערב להתחייבויות החברה לפי הסכם זה, תחתם ערבות של מר רחמים תשובה ת"ז XXXXXX033 . נוסח הערבות ינוסח בהסכמה על ידי ב"כ שני הצדדים ויחתם לא יאוחר מיום מסירת ההמחאות.
ההליכים שננקטו בלשכת ההוצל"פ יעוכבו, כל עוד החברה עומדת בהתחייבויותיה ופורעת את השיקים.
עם מסירת ההמחאות בהתאם להסכם, יבוטלו ההליכים בתיק ההוצאה לפועל כנגד כל החייבים. תיק ההוצל"פ ישאר פתוח עד לסיום כל התשלומים.

היה ושני תשלומים, בין אם רצופים ובין אם אינם רצופים לא ישולמו במועד, יעמוד החוב על הסכום כפי שהוא בלשכת ההוצל"פ בניכוי התשלומים ששולמו עד אותו מועד.
הסכם זה כפוף לאישור העירייה ומשרד הפנים.
ככל שההסכם לא יאושר על ידי העירייה ו/או משרד הפנים, יוחזרו הכספים שנפרעו, תוך 30 יום.
מבקשים ליתן תוקף של החלטה להסדר דלעיל ולמחוק את בקשת הפירוק.

עוה"ד אנפולסקי, כחלון ולוי :
הגענו בינינו להסדר, לפיו לסילוק מלא וסופי של החוב כלפי רשות שדות התעופה בתיק הוצל"פ 0143383332, ישולם על ידי החברה סך של 150,000 ₪ וזאת ב-12 תשלומים חודשיים, רצופים ושווים החל מיום 1.3.14 ואילך.
השיקים ימסרו לפקודת רשות שדות התעופה וזאת לא יאוחר מ-14 יום מהיום. והשיקים יהיו של סלע שיווק מוצרי בטון (2002) בע"מ ח.פ. 51-3315135.
כערב להתחייבויות החברה לפי הסכם זה, תחתם ערבות של מר רחמים תשובה ת"ז XXXXXX033. נוסח הערבות ינוסח בהסכמה על ידי ב"כ שני הצדדים ויחתם לא יאוחר מיום מסירת ההמחאות.
היה ושני תשלומים, בין אם רצופים ובין אם אינם רצופים לא ישולמו במועד, יעמוד החוב על הסכום כפי שהוא בלשכת ההוצל"פ בניכוי התשלומים ששולמו עד אותו מועד.

ההסדר עם רשות שדות התעופה, יכנס לתוקף לאחר אישור ההסכם על ידי העירייה ומשרד הפנים.
מבקשים ליתן תוקף של החלטה להסדר דלעיל.

<#2#>
החלטה

ניתן בזה תוקף של החלטה להסדר דלעיל.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ג טבת תשע"ד, 26/12/2013 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא