הדפסה

עיני נ' עיני ואח'

המבקש
יעקב עיני

נ ג ד

המשיבים

  1. מאיר עיני
  2. מע"מ תל אביב 2
  3. מס הכנסה פקיד השומה תל אביב 3
  4. מס הכנסה - חולון
  5. אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין - חקירות מרכז מדור תביעות
  6. עיריית תל אביב
  7. לשכת רישום מקרקעין - מחוז ת"א

<#2#>
נוכחים:

בא כוח המבקש עו"ד רחמים בובליל

בא כוח משיבים 2, 5, 7 עו"ד אדם טהרני ומנשה אברהם – סגן ממונה גביה מע"מ 2

ב"כ משיבה 6 עו"ד אתי לוי

עו"ד גלי בהרב מיארה
עו"ד סילמן
פרוטוקול

עו"ד בובליל: לאחרונה רשויות מע"מ הטילו עיקולים חדשים על הנכסים ומחקו את העיקולים הרשומים בחלקות האלה. חברי ואני דיברנו בחוץ ואנחנו נמחק את המר' הפתיחה הזו בהסכמה. המבקש ינסה להדבר עם הרשויות על מנת שהדבר הזה יסגר מחוץ לכתלי בית המשפט ככל שניתן, ואם הוא יחליט להגיש עתירה חדשה זה עניין שלו , לאחר שהוא ידבר. בכל מקרה, עיריית ת"א לא תהיה בעתירה החדשה , ואם יוגש משהו , הוא יגיש את זה לבית המשפט לעניינים מקומיים.
בנסיבות הענין נבקש למחוק את הבקשה.
אני מודה שלא הודעתי לחברתי אתמול על כך וגם לא התקשרתי. וזו טעות שלנו.
המשיבים: מסכימים למחיקה של כל העתירה.
עו"ד לוי: אני סבורה שמ 2.5.13 כשמסרתי את כתבי התשובה שלי למבקש יכל חברי להודיע , זו לא תגובה מורכבת או מסובכת ויכל לומר לי לפחות אתמול שהוא חוזר בו מהעתירה. לכן אני עומדת על הוצאות כי לא היה צריך להטריח אותי, במיוחד כי כמה חודשים לפני כן הם הגישו בקשה לבימ"ש לעניינים מקומיים.
עו"ד טהרני: נבקש הוצאות מותנות, אם תוגש עתירה חדשה.
עו"ד בובליל: לגבי הדרישה להוצאות, אבקש לפטור את המבקש מהוצאות, ואם בכל זאת יחליט בית המשפט בגלל הטירדה של חברתי אני אשאיר לשיקול דעת בית המשפט וכן גם לענין הוצאות מותנות.

<#5#>
פסק דין

הצדדים הגיעו להסכמה כי התובענה שהוגשה במר' פתיחה תימחק וכי המבקש יפנה לרשויות המס בנסיון להסדיר את הנושא מחוץ לבית המשפט.
ב"כ המבקש הודיע בהגינותו כי המבקש שומר לעצמו את הזכות לפנות שנית לבית המשפט אם ימצא לנכון לעשות כן בהמשך.
בנסיבות אלה אכן התובענה נמחקת כמבוקש כאשר הצדדים יודעים כי יתכן וידרשו להתדיין שוב עם המבקש בבית המשפט למעט עיריית ת"א אשר לגביה הודיע המבקש כי אם יפנה שוב לבית המשפט, יפעל הפעם כמתחייב על פי הדין ויפנה לבית המשפט לעניינים מקומיים ולא לבית משפט זה.
ב"כ עיריית ת"א דרשה לחייב המבקש בהוצאות בטענה כי המבקש לא הודיע לה מבעוד מועד על החלטתו שלא להמשיך בהליך והיה מודע מלכתחילה כי הסמכות לדון בטענותיו כלפי עיריית ת"א הינה לבית משפט לעניינים מקומיים, בין היתר משום שנקט בהליך דומה כלפי העירייה לא מכבר.
בנסיבות אלה ולאור דרישתה הנחרצת של ב"כ העירייה אני מחייבת את המבקש לשלם לעיריית ת"א הוצאות בסך 4,000 ₪. בנוסף ועל פי דרשת ב"כ המדינה אני מחייב את המבקש לשלם למשיבים 2-5 הוצאות מותנות בסך 4,000 ₪, אם יחליטו שוב לנקוט בהליך כנגד גורמים אלה בגין העניינים נושא התובענה קרי העיקולים שהוטלו או יוטלו על המקרקעין על ידי רשויות המס.

<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"ז אלול תשע"ג, 02/09/2013 במעמד הנוכחים.

ד"ר דפנה אבניאלי, שופטת