הדפסה

עיזבון המנוח לוקוטוש ולדימיר ז"ל ואח' נ' שמעון בן הרוש

16 יוני 2014

  1. עיזבון המנוח לוקוטוש ולדימיר ז"ל
  2. נטליה לוקוטוש
  3. ילנה לוקוטוש
  4. דריה לוקוטוש

המערערים
-

שמעון בן הרוש
המשיב
בפני סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן נציג ציבור (עובדים) מר יצחק שילון, נציג ציבור (מעבידים) מר משה אורן
<#2#>
בשם המערערים: עו"ד ודים מלמד
בשם המשיב: עו"ד רן סגל

פסק דין

1. במהלך הדיון בפנינו, בית הדין הציע לבאי כוח הצדדים את ההצעה הבאה:
"ההליך מושא הערעור יוחזר לבית הדין האזורי בבאר שבע לבירור התביעה לגופה.
כמו כן, מוצע כי ההוצאות שנפסקו לחובת המערערות בבית הדין האזורי בסך 2,500 ₪, תבוטלנה ותוחזרנה למערערות, ולא תיפסקנה הוצאות בערעור.
נושא ההוצאות יישקל בסופו של ההליך בבית הדין האזורי".

2. באי כוח הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין וביקשו ליתן לה תוקף של פסק דין.

3. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להצעת בית הדין.

יצוין כי הסכום של 2,500 ₪ שעל המשיב להחזיר למערערים, ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא ריבית והפרשי הצמדה עד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ח סיוון תשע"ד (16 יוני 2014), בנוכחות הצדדים.

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא, אב"ד

רונית רוזנפלד,
שופטת

לאה גליקסמן,
שופטת

מר יצחק שילון,
נציג ציבור (עובדים)

מר משה אורן,
נציג ציבור (מעבידים)