הדפסה

עזרא נ' כהן

בפני כב' השופט אלעזר נחלון
התובע
אברהם עזרא

נגד

הנתבעת
נאוה כהן

<#2#>
נוכחים:
התובע
מר אלי עזרא דוד התובע
עו"ד דוד בניסטי ב"כ התובע
הנתבעת ובן זוגה

פרוטוקול

בית המשפט מסב את תשומת לב ב"כ התובע לכך שבמסגרת התביעה נתבעים שיקים המשוכים ע"ש בן סימון מימון וכן השיק שבו שם הנפרע אינו ברור ונושא חותמת של גבע הראל תשתיות ופיתוח בע"מ, ולא ברור מה הקשר של התובע אליהם.

התובע לאחר שהוזהר כדין :
באותה תקופה עבדתי בהשכרת קומפרסורים, עבודות קטנות של בניית כבישים מדרכות ותשתיות באופן כללי. דוד שלי אלי ביקש שאביא לו כסף כדי לעזור לאיזה בן אדם לא יודע מי זה. לא זוכר במדויק כמה כסף העברתי. בתמורה לכסף שהעברתי קיבלתי את השיקים 5 שיקים, אחד נפרע. אלי נתן לי את השיקים, אני לא זוכר אם השיקים היו עם או בלי שם המוטב. אם אני נשאל מה עושה על השיקים השם של בן סימון מימון אני משיב כי העברתי את השיקים לבן סימון מימון ז"א שכנראה השיקים היו ללא שם מוטב, פתוחים, אבל אני לא זוכר בוודאות.
אני שילמתי לבן אדם את הכסף עבור השיקים האלה. בנוסף שני השיקים חזרו לבן סימון הייתי ערב והעברתי לו את הכסף וקיבלתי אותם בחזרה כדי לתבוע.
אני לא עורך דין אבל אני מצפה שיהיה פה צדק.
לשאלת בית המשפט מי זה בן יאיר, אני לא מכיר אותו ולא יודע מי הוא. אני קיבלתי את השיקים מאלי ולא מהנתבעים. מה שכתוב בסעיפים 4 ו-5 לכתב התביעה אינו נכון, זו כנראה טעות. אני חתום על התצהיר הנספח לכתב התביעה.
אם אני נשאל על ידי בית המשפט כיצד העדות שלי עכשיו עולה בק נה אחד עם הכתוב בכתב התביעה, אני משיב שהם כנראה (וזאת בעדינות) עשו את זה מול אלי.

לבקשת בית המשפט, ובהסכמת העד מר סלומון כהן, הוא עוזב את אולם בית המשפט עד שיידרש להעיד.
מר אלי עזרא, מוזהר כדין:
לשאלה איך אני קשור לשיקים – היה אחד מנשה בן יאיר, היה לו פיצוציה סמוך לבית שלי, הוא נתן לי שיקים של הילד שלו שאני אעזור לו כדין להשתקם, נתן לי שיקים שאעשה לו טובה והלכתי פרעתי לו אותם אצל כל מיני אחרים. הוא נתן שיקים של הבן שלו, מושך השיק הוא הבן שלו. אני שילמתי לו כסף תמורת השיקים. לי אין ממה להלוות לו, אבל הלוויתי לו באמצעות אנשים אחרים. השיקים היו פתוחים ללא שם מוטב. כמובן אחרי שהפעילו עלי לחץ לתת כסף לאנשים אני הפעלתי לחץ על מנשה בן יאיר לחץ כדי שישלם את הכסף שאני צריך לתת לכל מיני אנשים. מנ שה בן יאיר אמר לי שהשכיר את הפיצוציה לסולומון שלמה כהן. בן יאיר אמר לי 'קח את השיקים של סלומון כהן במקום הכסף שאני חייב לך'. לא היתה לי ברירה ולקחתי שיקים פתוחים של 25,000 ₪ (שני שיקים באותו הסכום). לי אין שום דבר נגד סלומון כהן, הוא צדיק, הוא רק צריך לשלם את השיקים. שאלתי את סלומון כהן האם הוא מסכים שאני אקח את השיקים, זה היה בשלב שהשיקים של בן יאיר חזרו, בן יאיר לקח את השיקים ונתן לי את שני השיקים כל אחד על סך 25,000 ₪.
אני מסדר את הדברים: נתתי לבן יאיר כסף ובתמורה נתן לי שיקים של בנו. השיקים של הבן חזרו. לכן נתתי לו את השיקים שלו שחזרו ובתמורה הוא נתן לי שני שיקים של מר סלומון ונאוה כהן כ"א ע"ס 25,000 ₪. כשקיבלתי את השיקים האלה זה היה בנוכחות סלומון כהן ששכר את הפיצוציה מבן יאיר. אני לא זוכר את התאריך בדיוק אבל זה היה לפני 4 שנים פלוס מינוס. באישורו של סלומון לקחתי אלי את השיקים ונתתי את השיקים שחזרו לבן יאיר. שיק אחד נפרע על סך 25,000 ₪ ואני לא מייחס לו חשיבות, זה נפרע לטובת אחד אמנון שמעון שממנו לקחתי את הכסף כדי להלוות לבן יאיר וכמו שאמרתי – השיק נפרע ולא פנו אלי. השיק השני חזר. השיק היה פתוח .... עכשיו אני רואה שהוא כתב אתה שיקים "למוטב בלבד" אבל לא ציין למי. עם השיק השני באתי אל סלומון כהן ואמר לי "אין לי כסף" אמרתי לו שאני מוכן לפרוס לכמה שהוא רוצה. בשלב הזה בן יאיר יצא מהתמונה. סלומון כהן נתן לי באופן אישי בכמה שיקים שחלק מהם חזרו. אני לא זוכר למי השיק השני של 25,000 היה. לקחתי שיקים אחרים במקום השיק שחזר ופרעתי אותם אצל אבי עזרא. הייתי לחוץ לקבל כסף כדי לשלם לכל מיני אנשים ולכן אבי עזרא נתן לי כסף בתמורה לשיקים. אם אני נשאל האם אבי עזרא עושה כך בדרך כלל, אני משיב שלא, אבל בשבילי הוא יעשה את זה.
נתתי לאבי (התובע) את השיקים, שם כתוב ביד "למוטב בלבד" אבל השיק היה פתוח. אני מילאתי את השם "אבי עזרא". אני לא זוכר אם אבי עזרא היה נוכח בעת שכתבתי. כשהעברתי את השיקים הם היו פתוחים, אבי כתב את השם של עצמו ובן סימון כתב את השם של עצמו. עכשיו כשהשיקים האלה (חמישה) חזרו באתי לסולומון וסלומון אמר "אני עשיתי חוזה עם בן יאיר ואת הכסף הוא צריך לתת לך ולא אני". התאריך הוא אחרי שהשיקים חזרו. הפשרה ביניהם היתה אחרי שהשיקים חזרו.
אם אני נשאל כיצד ייתכן שהפשרה הייתה אחרי שהשיקים חזרו כאשר התאריכים על שלושה מהשיקים הם מאוחרים להסכם הרה אני משיב שאני לא ידעתי מתי היה הסכם הפשרה ואני אומר גם שהשיקים היו דחויים. ובכלל מה נוגע לי ההסכמים ביניהם ?
אם מר כהן אומר שאני הסכמתי להחזיר את השיקים, אני אומר שכמובן שהסכמתי להחזיר אבל בתמורה לכסף, אבל כל עוד לא קיבלתי את הכסף אין סיכוי שאחזיר לו.
בן סימון מימון הוא מוסך שתיקנו שם את הרכבים. השיק חזר ואנחנו פרענו.

מר סולומון כהן נקרא לשוב לאולם בית המשפט.
מר סולומון כהן, הוזהר כדין:
המקרה הוא שאני שכרתי חנות ברח' האורן במבשרת ירושלים ממנשה בן יאיר. בזמן החוזה שנעשה בינינו מסרתי לו שיקים לכל התקופה, זה היה ל-5 שנים אם אני לא טועה, הרבה שיקים הוא מסר לאלי עזרא שכנראה שילם תמורתם הרבה פחות מהסכום של השיקים. היה שיק של 25,000 שקל מבין השיקים, ה-25,000 לא חזר וביקשתי מאלי עזרא להביא לי את זה חזרה כדי שאני אחלק לאלי עזרא לכמה תשלומים. נתתי את השיקים, שיק אחד נפרע ובינתיים ישבנו על הסכם סיום חוזה ביני לבן בן יאיר. באותו מעמד נשאר תשלום שהיה חייב למסור לי נדמה לי 13000 בנוסף על העשרים שהיה חייב הוא ביקש את החתימה בשביל שיסגור עם בן יאיר. אני מאשר שהשיקים שבמחלוקת הם שיקים של התביעה. עבר זמן עד שתבע את השיקים כי ביקש את תצלום ההסכם שעשיתי עם בן יאיר כדי לתבוע אותו. אמרתי שאני מוכן שיתבע אותו וגם שיתבע את הכסף הנוסף שבן יאיר חב לי. ואז הוא הגיש תביעה על השיקים בהפתעה.
לשאלות בית-המשפט:
ש. אלי אומר שלא הסכים שאת השיקים שאתה חייב לו להעביר את החוב לבן יאיר.
ת. זו עובדה קיימת היו להם עסקים בינו לבן יאיר הוא מכר לו הרבה שיקים.
אני בא לדבר איתו הוא אומר אני לא בעל השיקים זה בן אחי.
בן יאיר לא יעיד כי יש לו בעיה עם אלי עזרא וגם איתי .

מר עזרא: בן יאיר נוכל הוא לא יעיד אמת.

חקירה נגדית:
ש. מדוע לא ביקשתם שאלי עזרא יחתום על ההסכם אצלו.
ת. זה היה דרך טלפון. הוא קנה את השיק במחיר מסוים לדעתי בפחות בחצי מחיר.

לשאלות בית-המשפט:
ש. כמה מסרת לבן יאיר על השיקים שקיבלת מבן יאיר.
מר אלי עזרא: מלא. הייתי אצלו כמו חבר הלכתי לאנשים ופרעתי אנשים באו אליו. מה הרוויחו אותי לא מענין. לא הרווחתי אגורה על כל הסיפור.

מתנהל דיון בין הצדדים.

הצדדים: מוסכם עלינו כי כתב התביעה יתוקן באופן שמר סלומון כהן ת"ז XXXXXX234 יצורף כנתבע 2 לצד הנתבעת גב' נאוה כהן, ת"ז XXXXX005.
אנו מקבלים את המלצת בית-המשפט, כי פסק דין בהליך יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. הובהר לנו כי במסגרת פסק דין כאמור רשאי בית-המשפט לקבל את התביעה במלואה, לדחותה במלואה, או לקבלה לשיעורין – הכל לפי שיקול דעתו לרבות תוך שקילת שיקולי פשרה וצדק. עוד הובהר לנו כי פסק הדין יכול שיהיה ללא הנמקה או שיכלול הנמקה תמציתית בלבד, וכי הסיכויים לקבלת ערעור על פסק דין כאמור נמוכים.
נבקש כי במסגרת פסק הדין יובהר כי לכל אחד מהצדדים – ביחד ולחוד - שמורות כל טענותיו נגד מנשה בן יאיר.
עוד מוסכם עלינו כי בית המשפט יקבע את מספר התשלומים שבהם יישאו הנתבעים וככל שלא ייפרע תשלום כאמור במועד יעמוד מלוא סכום התביעה לפירעון מיידי .

הצדדים יוצאים מן האולם ופסק הדין ניתן בהמשך היום, ובהיעדרם.

פסק דין

  1. בפניי תביעה על סך 18,000 ₪. התביעה החלה כבקשה לביצוע שטרות, שההתנגדות לה התקבלה.
  2. אין מחלוקת בין הצדדים כי מר סלומון כהן (להלן: מר כהן), הנשוי לנתבעת, העביר למר אלי עזרא (להלן: מר עזרא) חמישה שיקים שמשכה הנתבעת. אין גם מחלוקת כי השיקים הועברו כתחליף לשיק קודם שמשכה הנתבעת על סך 25,000 ₪. שיק זה העביר למר עזרא אחד בן יאיר, שקיבל אותו ממר כהן במסגרת יחסים מסחריים שהיו להם .
  3. ככל הנראה, חמשת השיקים שהעביר מר כהן למר עזרא באופן ישיר לא נשאו שם של נפרע, ומר עזרא העביר אותם לאחיינו, התובע, תמור ת תשלום. התובע, מצידו, ניסה לפרוע חלק מהשיקים וחלק מהם העביר לאחרים. בסופו של יום חוללו ארבע ה מהשיקים, ומכאן התביעה.
  4. לאחר בירור העובדות היום התגלה כי למעשה לא דיני השטרות הם המסגרת המתאימה להכרעה בתביעה. זאת, שכן מצד אחד התובע אינו הנפרע בחלק מהשיקים, כך שכלל לא עומדת לו עילה שטרית מכוחם; ומצד שני לא הייתה מחלוקת כי מר כהן העביר בעצמו את השיקים למר עזרא, היינו התחייב בפניו באופן חוזי (ככל הנראה גם בשם רעייתו הנתבעת, ש משכה את השיקים שמסר) לפרוע את הסכום הנקוב בהם. עובדה נוספת שעליה מסכימים למעשה הצדדים היא כי בשלב כלשהו נכרת בין מר כהן למר בן יאיר הסכם, לפיו מי שיישא בחוב למר עזרא (שכאמור ג ולגל לתובע) הוא מר בן יאיר, ומר כהן יופטר ממנו.
  5. המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא האם ההסכם שבין מר כהן לבין בן יאיר, לפיו בן יאיר הוא שיישא בחוב למר עזרא, נעשה בהסכמת מר עזרא (כטענת מר כהן), או שמא הסכים מר עזרא לשחרר את מר כהן מחובו רק אם יקבל את הסכום ממר בן יאיר.
  6. הצדדים הסמיכוני לפסוק בהליך בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.
  7. נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם, מהתרשמותי מעדויות המעורבים ומהטענות שנשמעו בפניי, ולאור הסכמת הצדדים, אני מורה כדלקמן:

א. כתב התביעה יתוקן באופן שמר סלומון כהן, נושא ת"ז XXXXXX234 , יצורף כנתבע 2 לצד נתבעת 1 רעייתו גב' נאוה כהן, נושאת ת"ז XXXXX005.
ב. התובע יחזיר לנתבעים את השיקים נשוא התביעה עד ליום 1.5.14.
ג. לסילוק כל טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ישלמו הנתבעים לתובע סך של 13,000 ₪. הסכום הנזכר ישולם ב-8 תשלומים חודשיים שווים של 1625 ₪ כל אחד, החל מיום 1.5.14 ובכל 1 בחודש שלאחר מכן. לא ישולם אחד מהתשלומים במלואו ובמועדו, יעמוד לפירעון מיידי מלוא סכום התביעה בסך 18,000 ₪, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל ובניכוי הסכומים שכבר שולמו.
יובהר כי אין באמור כדי למנוע ממי מהצדדים או משניהם יחד למצות את זכויותיהם מול מר בן יאיר, ככל שלשיטתם עומדות להם זכויות כאלה בין לפני פסק הדין כאן ובין לאחריו ונוכח מה שנקבע בו .
6. בנסיבות המקרה, נוכח ההסכמה בין הצדדים והיחסים בין מר כהן ומר עזרא , יישא כל צד בהוצאותיו.

<#5#>

ניתן היום ו' ניסן תשע"ד, 06/04/2014.

אלעזר נחלון, שופט

הוקלד על ידי סימונה בירון