הדפסה

עוקשי טורצי'נסקי נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח'

לפני כב' השופט איל באומגרט

תובעים

1. סיגל עוקשי טורצי'נסקי

נגד

נתבעים
1. הראל חברה לביטוח בע"מ

2. אוהד גולן

הודעה
על פי הנחיות כב' סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:

  1. התיק נקבע לישיבת קדם משפט ליום 06 ינואר 2014 בשעה 09:00 בפני כבוד  ה שופט איל באומגרט.
  2. התובע ימציא לנתבעים טופס ויתור על סודיות רפואית וכן תצהיר בריאות, לא יאוחר מ- 14 יום מקבלת החלטה זו, אם לא עשה כן עד היום.
  3. הצדדים יודיעו לבית המשפט על הסכמתם לדחיית המועד להגשת כתב הגנה, אם טרם הוגש, עד למועד הדיון הנ"ל, וזאת מבלי שהדבר יהווה פגיעה בהליך קדם המשפט.
  4. אם ישנה הסכמה בין הצדדים באשר למינוי מומחה מוסכם, יודיעו זאת לבית המשפט, תוך 20  יום מקבלת החלטה זו.
  5. שני הצדדים ישקלו לקראת הדיון, הכרעה לפי סעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. 
  6. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון) או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.

בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

 ניתנה היום , 01 ספטמבר 2013 כ"ו אלול תשע"ג

חתימה

 הופק ע"י לילך ברנר