הדפסה

עופר וניר נכסים והשקעות בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל

המבקשות

  1. עופר וניר נכסים והשקעות בע"מ
  2. אלון סנטר נדלן בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ניר בן-זקן ועו"ד משה פולקביץ
נגד
המשיבה

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד עידו דליות

<#1#>
פרוטוקול

הערת בית המשפט:
מאחר שנט-המשפט לא עבד היום עד השעה 14:00, לערך, הדיון הוקלד במסמך word, העתקו נמסר לצדדים, ורק מאוחר יותר נוסח הפרוטוקול במלואו הועתק לנט המשפט.

ב"כ המשיבה:
מוסכם על הצדדים כי צו ההפסקה השיפוטי יעמוד בעינו. כמו כן יינתן צו למניעת פעולות.
מעבר לכך, וכמובן המבקשים יעמדו בו עד לקבלת ההיתר, ככל שיינתן בסופו של יום.

ב"כ המבקשות:
נוכח זאת, נבקש למחוק את הבקשה שהגשנו לביטול צו ההפסקה המנהלי.
בדעתנו להגיש בקשה לקבלת היתר, ולחילופין, בקשה לשימוש חורג, ככל שהדבר יידרש בנסיבות העניין. ברי, כי לא נפעל בניגוד לצו ההפסקה השיפוטי שניתן ביחס למבנה נשוא ההליך דנא.

ב"כ המשיבה:
בה בעת, נבקש כי יינתן צו הפסקת פעולות לפי סעיף 246.
כמו כן, אני מצהיר, כי ככל שתוגש בקשה ע"י המבקשות, כי העירייה תפעל בכובד ראש לבחון הבקשה כמיטב שיפוטה המקצועי ובהתאם להוראות החוק.

ב"כ המבקשות:
נבקש כי יתאפשר לנו להמשיך לבצע עבודות שאינן טעונות היתר, לרבות שינויים פנימיים כהגדרתם בחוק.
החלטה

כמבוקש וכמוסכם, מורה על מחיקת הבקשה בהליך דנא.

רשמתי לפניי הצהרת המבקשות כי יפעלו בהתאם לצו ההפסקה השיפוטי שניתן ע"י בית המשפט בתיק בב"נ 28290-09-15.

באשר לבקשת המשיבה ליתן צו מניעת פעולות לפי סעיף 246 לחוק התכנון והבנייה – ייאמר כי מלבד העובדה שלא הוגשה בקשה נפרדת אלא אך במסגרת תגובת המשיבה לבקשה לביטול צו ההפסקה המנהלי, הרי גם לגופו של עניין, בהינתן העובדה כי כבר ניתן צו הפסקה שיפוטי, אינני רואה מקום להיעתר למתן צו נוסף בנסיבות העניין.

ייזכר, כי עניינו של סעיף 246, להבדיל מסעיפים אחרים לפי חוק התכנון והבנייה, לא נולד על רקע קיומה של עבירה כלל ועיקר, לרבות ניסיון לבצע עבירה, אלא אך בשל " הכנה" שהינה כידוע שלב קודם לניסיון, שלב אשר איננו עבירה כלל.

ואולם, בנסיבות העניין, בהינתן טענת המשיבה, כי המבקשות ביצעו פעולות שעולות כדי עבירה, ומאחר שכבר ניתן צו הפסקה בהתאם להוראת סעיף 239 לחוק, כי אז אינני רואה כל רבותא במתן צו הפסקה שעניינו מוקדם יותר.

באשר לבקשת המבקשות כי יתאפשר להן להמשיך ולבצע עבודות שאינן טעונות היתר החל מהיום, ספק בעיניי אם יש מקום ליתן צו המורה את המובן מאליו, שכן, ברי כי ככל שהעבודות אינן טעונות היתר, כי למבקשות הזכות לבצען ללא קבלת היתר מקדים, ועל כן, חזקה כי המשיבה לא תפעל לסכל ביצוע עבודות במבנה שאינן טעונות היתר.

תשומת לב המזכירות, כי בכך התיק נסגר.
<#2#>

ניתנה והודעה היום ל' תשרי תשע"ו, 13/10/2015 במעמד הנוכחים.

יעקב דנינו , שופט

הוקלד על ידי אילנית אבוקרט