הדפסה

עובדיה נ' מדינת ישראל

בפני כב' השופט ד"ר עמי קובו
המאשימה
ירון עובדיה

נגד

הנאשמים
מדינת ישראל

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המבקש: עו"ד דניאל מקלס
ב"כ המשיבה: עו"ד יחזקאל ריינהרץ
המבקש : התייצב

פרוטוקול
עו"ד הגר כהן ועו"ד מאור אסולין:
אנו מבקשים להצטרף להליך, הגב' נחמה פדוביץ היא בעלת הזכויות במקרקעין עליו הוצא צו הריסה, היא העותרת בעתירה מנהלית במחוזי מרכז, במסגרתה ניתן צו הריסה. במסגרתה הורה בימ"ש מחוזי להוציא צו הריסה, אנו יש לנו להחלטת בימ"ש כאן תהיה השלכה ישירה על זכויותיה, ויש בפיה טענות משמעותיות שעל בימ"ש להיות מודע אליהן. לרבות ראיות.
עו"ד מקלס:
לא לחינם חברתי לא מראה על מסלול חקיקתי או פרוצדאלי להצטרפותה, להליך. חברתי מראה על סעיף 1 לסדר הדין הפלילי המאפשרת, היא תתכן להעיד, לעניין סמכות על ידי המשיבה, שהיא סמכות מיוחדת על פי חוק התכנון והבנייה, הצו הוצא כנגד המבקש זכות הערעור, לביטול הצו מעוגן בדין, ונקבע על ידי הדין שהצדדים הם הוועדה המקומית ומבקש הביטול, ואם אמשיל את זה להליכים אחרים פלילים, זה הליך המבוסס על הוראות דין, הממשילות עצמן לפרוצדרות של חוק התכנון והבניה. לא יעלה על הדעת עם המעמד שניתן לקורבנות עבירה, הם לא צד במסגרת ההליך שבין המאשימה , או המדינה לבין מי שמבקש ביטול צו או מואשם. אין בחוק התכנון והבניה לצרף את בעל המקרקעין, ואין סמכות שמדובר במי שיש לו אינפורמציה לא הופך אותו לצד בהליך, אם בימ"ש יסבור שתעיד, ותביא ראיות.
ב"כ המאשימה:
אני מסכים לבקשה, מן הראוי שמי שבעלת זכויות במקרקעין וחלק מההליך שהוצא צו הריסה, שהוא תוצאה שהיא יזמה אותו. אנו מדברים על בחינה חוקית, חוק התכנון והבניה, על תקנה 524 שמאפשרת לבימ"ש לתקן את ההליך, וצירוף צדדים ולשון התקנה, מאפשר לצרף צדדים לאחר שההחלטה תהיה מלאה, אין ספק כי ההצטרפות כאשר תמוה שמי שטוען כי כל זכותו להיות במקום נובעת מהסכמת בעלה המנוח של הגב', אך היא אינה צד בתיק זה.
<#2#>
החלטה
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ובשים לב לכך שבקשת המבקש לביטול צו ההריסה המנהלי, מתייחסת להחלטת בימ"ש המחוזי מרכז, אשר הורה למשיבה ליתן צו כאמור ובשים לב לכך שגב' נחמה פדוביץ, הייתה עותרת באותה עתירה מנהלית, כאשר אם תתקבל בקשת המבקש יהיה בכך כדי להשליך באופן ברור על זכויותיה כפי שנקבעו בפסק דינו של בימ"ש המחוזי סבורני כי מן הראוי להורות על צירופה כמשיבה בבקשה.
לפיכך אני מורה על צירופה של גב' נחמה פדוביץ כמשיבה נוספת.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ד' שבט תשע"ג, 15/01/2013 במעמד הנוכחים.

עמי קובו, שופט

עו"ד מקלס:
אבקש כי חברי יראה את העותק או פריט צבעוני של תצלום אווירי.
מבקש להציג לבימ"ש. רק אתמול קיבלתי את התצלום בשחור לבן. כפי שיש לבימ"ש.
ב"כ המאשימה:
מגיש את התצ"א לבימ"ש.
עו"ד מקלס:
התקיימו התנאים של סעיף 238 א' אני מוציאה את הצו ועדיין הצו צריך להיות בכל תג שלא תקין.
הטענה לא מתגברת על החובה הסטטוטורית בחוק.
ב"כ המאשימה:
אמרנו בתגובה לעתירה, לא יכולים להוציא צו.
עו"ד מקלס:
הסמכות קובעת סטנדרטים להוצאת צווי הריסה מנהליים. התצהיר של המהנדס שניתן פה לא מתייחס לחובתו לציין את הדברים לפי סעיף 238 א' (א) קטן 2, ו-3.
בימ"ש המחוזי לא הורה לוועדה להוציא צו פגום, אמרו להוציא צו אבל לא צו פגום. הורה להם להוציא צו הריסה. הצו שחתום עליו ראש עיריית פ"ת מכוח סעיף 238 לא יהרסו בית בהתאם לסעיף הזה. זה סמכות קיצונית, אני טוען כי הצו שצריך לצאת על ידי העיריה חייב תצהיר של המהנדס, שאומר לא הסתיימה הבניה יותר מ-60 ימים לפני הגשת התצהיר, הבית לא מאוכלס או מ אוכלס פחות מ-30 יום, בימ"ש מחוזי לא אמר אל תפעלי על פי הוראות החוק לעיריית פ"ת. התצהיר מתעלם מהחובות המהותיות האלו, מידת ההתערבות השיפ וטי בצו הריסה, מוגבלת במספר אלמנטים והפסיקה אומרת כי חייבים להקפיד על האלמנטים והם לא מתקיימים על הצו. יוצא תצהיר של מהנדס שלא מתייחס לשני האלמנטים האלה, הצו שהוציאה פגום.
במישור העובדתי, מגישים תצ"א בלי מפענח בלי מועד, בלי חוו"ד מומחה שצריך להגיש את התצ"א לא מתקיימת בדיקה של העניין, לא בנוכחות המבקש ואפילו לא דיון מעמיק בעניין זה, על ידי הוועדה המקומית, גם בעתירה המנהלית ולא ייתכן כי נוצר עיוות שמכשיר צו שהשרשרת שלו פגומה. מספיק פגם אחד שמבטל את הצו הזה, אומרת הוועדה אנו מתרשמים כי מדובר בבניה ישנה לא יכולים לתת תצהיר בעניין זה, הצילום של המבנה, מראה מבנה גמור, מחובר לתשתיות יש חיבורים למים, המבנה הוקם לפני שנים בשנת 2005.
אני מבקש שהות להציג תצ"א. הבעיה כי המבנה היה מצוי בצמחיה, והוא השתנה. המבנה קטן נמוך יחסית, היקף הצמחיה השתנה לחלוטין. עבודות העפר שהתייחסו אליהם חבריי הם עבודות שבוצעו על ידי עיריית פתח תקווה.
ב"כ המשיבה:
לגבי הצו, שהוגשה עתירה, הגישה העיריה תגובה שנמצאת בפני בימ"ש ואמרה אנו לא יודעים מתי נבנה המבנה. גם היום אני לא יודע מתי נבנה המבנה. במסגרת העתירה העידה וניתן תצהיר על ידי הגב' פדוביץ, שאמרה כי הבניה נעשתה לאחרונה. בימ"ש קיבל את העדות של הגב' פדוביץ, בימ"ש אימץ והורה להדביק על המבנה הודעה שהמחזיק בה מתבקש להצטרף להליכים פורסם הודעה בעיתון, לאחר כל אלה אמר בימ"ש שלאור כל מה שהוא שמע, העדויות הראיות הוא קורא לעירייה להוציא צו ,והוציאה צו על פסק דין של מחוזי, שמדובר בבניה טריה, וניתן להוציא צו. כאשר הוצא הצו על כדין. מה שתמוה שניתן למבקש מספר הזדמנויות להצטרף להליכים והוא בחר לא ל שות את זה, ואומר כי הפסק פגום. עם כל הכבוד, נטל הראיה על המבקש להגיש תצ"א שאומרת שבשנת 2005, 2005 שיש מבנה, חברי הופך את הנטלים. בנוסף חברי טוען לפגם, וכתבתי בתגובה, רק כאשר מדובר בפגם שהוא מאיין את הצו, ומהותי, כי החוק קובע שתי עילות בלבד, והפסיקה אומרת איזה פגם שורשי יש פה? מה פגום בצו? פעלנו על פי פסק דין חלוט.
מפנה לע"פ 3249/05 בר יוסף נגד יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פ"ת, שם אומר כב' השופט רובינשטיין ( מצטט). המבקש לא הראה כלום ראיה לזכות למקרקעין ,הטענה היחידה שהוא קיבל הרשעה מאדם מנוח, ההרשעה אם כן בטלה. הוא יכל להביא ראיה על המועד, הוא שילם קבלות על הצריף, נניח שאיבד את הקבלות יכול להביא ארנונה? חשבון מים? גז? שום דבר, שאנו מדברים על סיטואציה מורכבת, וניתן לו הזדמנות במסגרת ההליכים הקודמים, ושניתן צו הריסה תוך 24 שעות ב-10.12 ואנו מקבלים ב-13.1 בשקה לביטול צו, מאיזה צד שלא מסתכלים דין הבקשה להידחות.
עו"ד כהן:
המצהיר לא התייצב לדיון, ואנו מבקשים לדחות את הבקשה מהטעם הזה. מדובר ביריעה רחבה יותר ממה שנחזה, על פני הדברים. לטעמי המבקש לא לחינם נעדר היום מהדיון, ולא לחינם שלח את האדון באולם והאדון מחוץ לאולם. האדון שהגיש את הבקשה עובד לפי מה שאנו יודעים אצל העד, שהוא אדון גנגינה, במסגרת הטיעונים בבימ"ש מחוזי טענו כי הסיבה שפנינו לבימ"ש לסייע לעירייה לפעול נובעת כי בשטח הנדון יושב מספר שנים פולש כוחני, האפשרות שלנו לה . המבקשת פנתה לבימ"ש משום שהיא סברה והסתבר בצדק, כי אי הפעלת סמכות של הוצאת צו מנהלי על ידי המשיבה לא סבירה, ובמקרה זה, הנסיבות מצדיקות כי בימ"ש מחוזי יכפה על המשיבה לפעול משום שמדובר בהתמודדות עם פלישות, וכפי שכתוב בכתב העתירה שאגיש לבימ"ש.
בימ"ש מחוזי דן בטענות העירייה, בנוגע לאי התקיימות התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי, דן אחת לאחת. בנסיבות שתוארו הגיע למסקנה, שנתמכו בתצהיר, לרבות התרעה טלפונים במשרדי העיריה, בסמוך למועד שהתקבלה התרעה כזאת אצל בעלת המקרקעין, ובצירוף תצ"א שמוצג בפניו, בימ"ש מחוזי התרשם כי יש מקום לתת צו ופסק הדין מדבר בעד עצמו. למבקש בבקשה הזו, ניתנו כל ההזדמנויות להצטרף להליך אנו נוכיח אם נידרש לכך שידע היטיב על קיומו של ההליך החל מיומו הראשון. לא רק שלא הגיש בקשת הצטרפות גם את הבקשה כאן, הגיש באיחור על פי התקנות תכנון הבניה, סדרי דין בקשות שנוגעות לביטול צווי הריסה, קובעות כי לרשות המבקש ביטול עומד 3 ימים מיום שנודע לו הצו. המבקש לא הציג ראיה, לגבי המועד שבו נודע לו על הצו, ואנו נוכל להוכיח כי המבקש ידע על ההליך החל מיומו הראשון 15.8.12. בחנו את העובדות בתצהירו של המבקש, באמצעות אנשי מקצוע, אם צריך נציג ראיות לבימ"ש העובדות כולן מבלי להתייחס לגופן, אם נדרש, נתייחס אליהן, הטענות הן שקריות, מדובר באדם שעובד עבור מר גנגינה, מר גנגינה יש לו היסטוריה של פלישות במקרקעין, יש לו זכויות אך לא בקרקע הזאת. הוא הציע לגב' לרכוש את הזכויות של המקרקעין, הוא מעורב היטיב במקרה הנדון, אני יכולה לומר הוא ישב במשרד שלנו כבאי כוחה של הגב' פדוביץ. אנו סבורים כי הם משתפים פעולה, על מנת להקשות על הגב' פדוביץ, אולי כדי לשכנע אותה למכור. פס ק הדין של בימ"ש מחוזי הוא חלוט, איני רואה באיזה פרוצדורה המבקש מנסה להפוך אותו בבימ"ש.
עו"ד מקלס:
ככל שחברתי רוצה לעשות בירור עובדתי, מן הראוי כי נעשה זאת שבימ"ש ישקול לשהות לעניין זה.
חוק התכנון והבניה לא קובע שאם אין לאדם זכות קניינית מותר להרוס לו את הבית. אנו אומרים שהצו פגום שיש פה עובדה מוגמרת נכס מאוכלס, ואף אחד זה לא עניין בבימ"ש מחוזי.
אין מחלוקת שגם שהוגשה עתירה, והגיע פקח למקום בחודש יולי והעתירה באוגוסט...
שעושים המצאה זה לא פותר את ביצוע השרשרת של הוצאת צו מנהלית כדין, לכן אם מדביקים למישהו הודעה על הבית וטוענים כי ביצעו עבורו המצאה, זה עדיין לא אומר כי הוועדה המקומית יכולה להוציא צו לא כדין, אם הוא מאכלס את המבנה, ומוצא צו ב-10.12 עברו 60 יום, כל המועדים הקבועים בחוק,. לא יכול להיות מחלוקת שבוצע צו ב-10.12 אין מחלוקת כי הנכס מאוכלס למעלה מ -60 יום ,הנכס גמור והעובדה מוגמרת .עיריית פ"ת יכלה להוציא את הצו כדין, אם המהנדס היה משתכנע כי המבנה הזה... בימ"ש יכול להעביר את הביקורת על הוועדה המקומית, שעושה צו הריסה לבימ"ש שמורות כל הסמכויות גם חובה מסוימות שיעשה כדין, אם התצהיר לא עומד בסטנדרטים.
המבקש לאחר שהוזהר כחוק לומר אמת:
חקירה נגדית לב"כ העירייה:
ש. מה מצבך האישי?
ת. אני פרוד עם 4 ילדים, אני פרוד 3 שנים.
ש. אתה טוען שאתה גר בצריף?
ת. כן. אני גר שם בערך משנת 2005.
שת. אני גר שם ללא אשתי, עם הילדים שלי וחברה לחיים. משנת 2005 גרתי עם הילדים, הילדים בני 11 ו-10.
ש. אתה גר שם משנת 2005 עד היום?
ת. הילדים היו לסירוגין כי היו עם האמא.
ש.ת הם היו תקופות ארוכות איתי . הדירה היא דירת חדר.
ש.ת הילד היה בבי"ס עין גנים, ולקחתי אותו מהצריף לעין גנים כל בוקר.
ש מי בנה את הבית?
ת. זה לא בית שבונים, זה מבנה. אני קניתי את זה ממושב אלישמע. אני עם אריה קנינו את זה.
ש. ת אריה בעלים של הקרקע.
ש. ת הוא טען שהוא הבעלים של הקרקע, לא ראיתי מסמכים. הוא פנה אלי.
ש. איפה הכיר אותך?
ת. בשטח.
ש. לא בדקת אם הוא הבעלים?
ת. לא בדקתי.
שת. אני לא יודע מתי נפטר.
ש.ת אני לא שילמתי לו שכר דירה, אני שמרתי על הקרקע, הוא החתים אותי על הסכם שאני אשמור על הקרקע.
שת. שילמתי על הצריף עם אריה. צריך להיות לי קבלות. אני שילמתי 10,000 ₪ והוא 10,000 ₪ קיבלנו הסכם שקניתי את זה מאדם פרטי.
ש. חשבון ארנונה אתה משלם?
ת. לא.
ש. חשבון חשמל משלם?
ת. מדי פעם.
ש. אתה יכל להראות לי?
ת. אני משלם לשכן.
ש. חשבונות גז?
ת. לא .אני קונה לבד גז.
ש. יש לך תמונות שלך ?
ת. צריך להיות לי חיפשתי לא מצאתי.
אבל צריך להיות לי.
ש. יש לך?
ת. כן.
ש. מתי קיבלת צו הריסה מנהלי?
ת. הוא לא הודבק על המבנה כלום. בחיים אף אחד לא בא אלי. זימנו אותי לתחנת משטרה ומסרו לי ביד.
ש. מתי זימנו אותך למשטרה?
ת. לפני שלושה שבועות.
ש. אני מראה לך תמונה מה-20.9.12 זה הצריף?
ת. כן.
ש. אתה רואה את ההודעה?
ת. היא לא הייתה על הצריף.
ש. אני מראה לך הדבקה של ההודעה? מפנה לנספח 4.
ת. לא היה את זה אף פעם על הצריף.
ש. אני מראה לך את צו ההריסה המנהלי שצורף ומודבק לתצהיר על המבנה?
ת. אתה לא מראה לי כלום .
ש. אני מפנה אותך לנספח 9 אצלנו והמפקח מצהיר כי ב-10.12 הוא הדביק את הצו על המבנה?
ת. לא היה. אם הייתי רואה את זה הייתי פועל.
ש. אתה מכיר את מר גנגינה?
ת. הוא שכן .
ש. אמר שיש הליכים בבימ"ש מחוזי?
ת. לא .
ש. הוא נפגש עם הגב' יפה שגית, נפגש איתך במשרד ולא אמר לך ?
ת. לא.
ש. למעט הרשות שלטענתך קיבלת ממר פדוביץ, אין לך זכות במקרקעין?
ב"כ המבקש:
מתנגד לשאלה, אם זה זכות משפטית, איזה זכויות יש להעיד. כל תשובה תהיה במסגרת הבנתו.
המשך:
ת. יש לי זכות מבעלי הקרקע לשבת בקרקע.
ש. אם לא היתה רשות לא היית יושב שם?
ת נכון .
משיב לשאלות ב"כ המשיבה 2:
ש.ת אני בן 38 יש לי 4 ילדים .
ש. ממתי אתה טוען שאתה גר במבנה?
ת. משנת 2005.
ש. בתצהיר כתבת 2003?
ת. 2003 היה שם מבנה ישן יותר, קרוואן. בשטח. במקום הקרוון הבאתי את המבנה.
שת. אני גרתי בקראוון.
ש. מה קרה בשנת 2005?
ת. רציתי להביא את הילדים ובא אז מר פדוביץ, ואמר למה אתה גר במבנה כזה עם הילדים, הוא אמר לי תביא מבנה יותר נורמאלי למה בקונטור, אמרתי כי המצב שלי לא טוב, והוא השתתף איתי בקניית המבנה.
שת. עזבתי את הבית בשנת 2003,2004.
ש. לשאלת חברי אמרת כי עזבת את הבית לפני 3 שנים.
ש. לסירוגין, קבוע לפני 3 שנים .
ש. מה עשית בקרוואן משנת 2005?
ת. גר שם. גרתי שם לסירוגין ולפני 3 שנים אני גר שם קבוע. הילדים היו בהתחלה בבית, אחר כך איתי.
ש. עד מתי היו בבית?
ת. לא זוכר.
ש. אמרת שאתה גר באופן קבוע 3 שנים?
ת. כן.
ש. הילדים עברו לפני או אחרי?
ת. גרתי בתחילה לבד, אח"כ הילדים באו לגור איתי לסירוגין, לפני שגרתי קבוע, ואח"כ קבוע. זה היה לסירוגין, יש להם אמא.
ש. חלק גרו בקרוואן וחלק עם האמא?
ת. כן.
ש. ת בהתחלה הזזתי אותם מהמסגרות אח"כ זה היה קבוע.
ש. מאיפה לאיפה?
ת. זה שהיו בגן, מגן ברחוב הפורצים הילדה הקטנה הייתה שם, עדי.
ש. לאן הזזת?
ת. היא עברה לגן מיוחד. היא נכה, כבדת שמיעה. ואת הילדה היו באים לקחת אותה מהבית שלי.
ש. איפה אתה עובד?
ת. חברת שמירה, י. אור בטחון.
ש. עליזה גנגינה הבעלים .
ש. היא קשורה ל יוסי גנגינה?
ת. אשתו.
ש. אמרת שבא אליך מר פדוביץ, ותחליף את הקרוואון?
ת. כן.
ש. מאיפה הכרת אותו?
ת. מהשטח.
ש. איך נראה?
ת. הוא נמוך, לא זוכר את הגובה, לא שמן. קצת יותר נמוך מ-164.
ש. איך הוא נראה?
ת. היה לו שיער שיבה.
ש. מתי פגשת אותו לראשונה?
ת. 2003,2004.
ש. לפני ששמת קרוון?
ת. לא היו לי שם כלובים של יונים. שמתי שם סתם.
ש. אתה יודע לומר על מר פדוביץ איפה גר?
ת. לא.
ש. מצב משפחתי שלו?
ת. לא.
שת. אני לא יודע באיזה רכב נסע.
ש. מציגה לך תמונה, זה הבית שאתה גר בו?
ת. כן.
ש. אתה הדבקת את זה?
ת. לא .ואני לא יודע מי הדביק את זה. זה אף פעם לא היה שם.
ש. מה שמודבק לא היה שם?
ת. לא .
ש.ת הגודל של המבנה בערך 60 מטר. החברה שלי הייתה גרה איתי, נפרדתי ממנה, לפני כמה חודשים.
ש. גרת איתה ועם הילדים שלך?
ת. כן .
ש. היא גרה איתי מעל שנה וחצי קוראים לה לירון דרושה.
ש. איזה גג יש למבנה שאתה גר בו?
ת. גג. הוא עשוי רב רעף. בצבע חום.
ש. אתה טוען כי המבנה הזה עובדה מוגמרת יש לך ראיה שהמבנה מחובר למים, חשמל, שאתה יכול להציג?
ת. תבואי לשטח אראה לך.
ש. מי חבר את המבנה?
ת. חשמלאי ואינסטלטור.
שת לפני 3 שבועות זומנתי למשטה, לא ידעתי על הצו הזה, גנגינה לא שיתף אותי בעניין זה.
חקירה חוזרת:
ש. לגבי צבע הגג, אמרת עכשיו חום תסביר מה הכוונה שעכשיו חום?
ת. הוא היה לבן זה היה איסוכורית. והיו נזילות מים והחלפתי לרב רעף.
לאחר הפסקה:
עו"ד מקלס:
הגענו להסכמה כי הצו יישאר בתוקפו למשך 90 יום לאפשר לנו לפנות את המבנה נשוא צו ההריסה.
עו"ד כהן:
לא מסכימים .נעשה פה תרגיל, שיפנה במיידית וימחק את הבקשה, אין אפשר להתייחס אליה בשום צורה, צריך פינוי מיידיש העיריה מבצעת את צו ההריסה. מאוגוסט אנו נלחמים על הדבר הזה, ולא יכול להיות שיבוא מישהו באמצעות בקשת סרק, ימשוך זאת.
ב"כ העיריה:
גם אם נקבל היום החלטה של בימ"ש צווים של בימ"ש עד שנוכל לבצע, צריך תיאום עם המשטרה לפינוי של צו מנהלי, הפינוי לוקח זמן, לדעתי 30 יום. אפשר במקרה הזה על מנת להגיע לפסק דין מוסכם ולמנוע ערכאות ועיכובים נוספים בביצוע הצו, אנו מבקשים ושותף עם חברתי על הדברים שחברתי חושבת על המבקש אבקש כי המבנה לא יועבר לפ"ת. אבל אני בנושא זה מסכים להצעה.
עו"ד כהן
חברי יודע למה הוא מבקש שהמבנה הזה לא יעבור לפ"ת כי הוא פונה משטח העיריה לשטח המבקשת. שהגיעה עם הפולש להסכמה, פונה לענף המקרקעין.
בימ"ש מחוזי נתן החלטה להוציא עד ה-9.12.12. אנו נתונים תחת לחצים ולא מוכנים להיות שם.
במקרקעין הזה, במהלך הדיון בעתירה, הוצבו עוד שתי מכולות בקרקע, העיריה פינתה אותם תוך 7 ימים איני יודעת כי לא שיתפו אותי.
ב"כ העירייה: אני יכול לומר כי פנינו ב-10.12 שהדבקנו צו לבצע מיידית והמשטרה אמרה עד ה-9.12 ואז הוגשה בקשה לבימ"ש. העיריה צריכה שיתוף פעולה של המשטרה. וזה לוקח זמן, המשטרה היא לא עוזרת לנו.
עו"ד כהן:
לא מוכנים לערכאה כזאת כי אנו חוששים שהעירייה תמשיך לעשות כן.
אבקש להכניס סעיף שהמשטרה תסייע.
ב"כ העירייה:
ככל שתגרם לעירייה עלויות, הרי לא ייתכן שיש בעלת קרקע שלא מגדרת את הקרקע ומצפה שהעיריה תעשה את העבודה, למרות זאת אמרתי לחברתי אם יהיו הוצאות נתבע ממנה. אם הפינוי יעשה בעצמו, לא יהיו הוצאות ולא נתבע, חברתי לא יכולה לומר אנו לא מסכימים לארכה.

הצדדים:
אנו מסכימים להצעת בימ"ש לפיה הבקשה לביטול צו ההריסה המנהלית ידחה תוך שתתאפשר למבקש שהות של 60 ימים לפנות ולהוציא את המבנה נשוא הבקשה וצו ההריסה.
המבקש מתחייב לפנות את המבנה בתקופה האמורה ולהוציאו מהמקום וככל שלא יעשה זאת המשיבה תבצע את צו ההריסה תוך 10 ימים מחלוף המועד בסיוע המשטרה.
ככל שהמבקש לא יבצע את הפינוי בתקופה האמורה הרי שעלויות ההריסה יחולו עליו.

<#5#>
פסק דין

אני נותן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים כמפורט בפרוטוקול זה.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ד' שבט תשע"ג, 15/01/2013 במעמד הנוכחים.

ד"ר עמי קובו, שופט