הדפסה

עדנאן מסאלחה נ' מ.מ. דבוריה ואח'

ניתן ביום 04 דצמבר 2012

עדנאן מסאלחה
המערער

-

  1. מ.מ. דבוריה
  2. מדינת ישראל- משרד הפנים משרד האוצר

המשיבות
בפני סגן הנשיאה השופט יגאל פליטמן

<#2#>
בשם המערער: עו"ד יוסף וג'יה והמערער בעצמו
בשם המשיבה 1 : מוחמד מחאג'נה
בשם המדינה : עו"ד שגית שדה עטיה ומר ישראל שפיצר – ממונה על אגף כח אדם ברשויות המקומיות עוה"ד גב' דינה אייזנברג וגב' אתי גבאי – מורלי – סגנית בכירה (אכיפה) לממונה על השכר

פסק דין

1. במהלך הדיון בקדם הערעור, הגיעו הצדדים להסכמה הבאה וביקשו ליתן לה תוקף של פסק דין :

לסילוק מלא וסופי ומוחלט של כל תביעות וטענות הצדדים מבלי להודות בכל טענה ומבלי לגרוע מסמכות המדינה על פי כל דין, מוסכם בזאת כדלהלן:

א. דרגתו של מר מסאלחה תעודכן מדרגת שכר 3 לדרגת שכר 4, החל מ- 1.1.2013 ואילך.
האמור לעיל יובא לאישור המועצה המקומית דבוריה.
ב. למר מסאלחה ישולם על ידי המועצה המקומית דבוריה, סכום של 120,000 ₪ ב-6 תשלומים חודשיים שווים החל מיום 1.2.2013 וכלה ב- 2.7.2013.
ג. להסכם זה ניתן אישור בעל פה של החשב המלווה של המועצה המקומית דבוריה, מר בשארה שוקייר .
ד. התביעה בבית הדין האזורי בנצרת שהגישה המועצה המקומית דבוריה כנגד מר מסאלחה בתיק ס"ע 26725-04-12 – תמחק ללא צו להוצאות נוכח ההסדר הכולל אליו הגיעו הצדדים.
ה. ברור כי חיובי פסק דינו של בית הדין קמא בעניין זכאות המערער לאחזקת רכב, טלפו וביגוד, יישארו בעינן בהתאם להוראות פסק הדין.

2. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים כמפורט לעיל.

3. אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ' כסלו תשע"ג (04 דצמבר 2012), בנוכחות הצדדים.

סגן הנשיאה, יגאל פליטמן