הדפסה

עבאדייה ואח' נ' אגודת אלמקאסד האיסלמית לצדקה בירושלים ואח'

תובעים

1.אימן עבאדייה
2.שרה עבאדיה
3.עמאד עבאדיה

נגד

נתבעים

1.אגודת אלמקאסד האיסלמית לצדקה בירושלים
2.בית חוליםה אלמקאסד אלח'ייריה האיסלמית
3.ד"ר ראסן

החלטה

שמחתי לראות את הודעת ב"כ התובעים, עו"ד דורון גנסין, לפיה הגיעו הצדדים להסכמה, אשר על פיה תמונה כמגשרת עו"ד דפנה רוזן-זינגר, וזאת בהמשך להודעה שנמסרה לבית משפט זה, בישיבת יום כג תשרי תשע"ו (6.10.15).
כמו כן, אני מצטרף להבעת התקווה האמורה בסיום ההודעה, לפיה הגישור יסתיים בצורה מוצלחת, בפרק זמן שנקבע על ידי בית המשפט.
בכל מקרה, קדם המשפט הקבוע ליום 18.2.16 – עומד בעינו.
למותר לציין, כי אם יגיעו הצדדים להסכמה, המחייבת מתן תוקף של פסק דין, לפני מועד זה, יגישו הסכמה זו לבית המשפט ואתן לה תוקף של פסק דין ובכך יתייתר הצורך בקדם המשפט האמור.
המזכירות תשלח העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י' חשוון תשע"ו, 23 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.