הדפסה

עב"ל 26029-09-11 המוסד לביטוח לאומי נ' יהושוע תשמתש

בית הדין הארצי לעבודה
עב"ל 26029-09-11 המוסד לביטוח לאומי - יהושוע תשמתש

09 מאי 2012

המערער

המוסד לביטוח לאומי

-

המשיב
יהושוע תשמתש

הודעה

על יסוד תקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991, יגישו הצדדים את סיכום טענותיהם בכתב.

סדר הגשת הסיכומים יהיה כדלקמן:
המערער יגיש את סיכומיו, אשר היקפם לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים, עד ליום 23.5.12.
המשיב יגיש את סיכומיו, אשר היקפם לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי ותוך הותרת שוליים סבירים עד ליום 4.6.12.

המערער יוכל להגיב לאמור בסיכומי המשיב. תגובת המערער, בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים, תוגש עד ליום 11.6.12.

לא ימלא בעל דין אחר האמור לעיל, יינתן פסק דין על סמך החומר המצוי בפני בית הדין.

פסק הדין בערעור יינתן על יסוד הסיכומים בכתב.

ניתנה היום ‏י"ז אייר תשע"ב (‏09 מאי 2012), בהיעדר הצדדים.

1 מתוך 1