הדפסה

עאמר נ' ואקנין ואח'

לכבוד
לשכת הוצל"פ כפר סבא
דרך השרון 12, כפר סבא, 44271

הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:

מספר תיק
בלשכה
מספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייב
מס' חייב בתיק
1706447050
17 -
לשכת הוצל"פ כפר סבא-

061224549
01

אסמכתא: ע120582422
במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן:
להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:

בתיק מספר 16417-12-09 סך 584 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 974-10-10 סך 993 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 1002-01-11 סך 601 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכך תנאי למימוש העיקול הוא קבלת החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפקדונות לחייב.
הדיון בבקשה קבוע ליום __________.