הדפסה

ע"ר 7959-12-11 LEGGETT & PLATT INCORPORATAD נ' עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ע"ר 7959-12-11 LEGGETT & PLATT INCORPORATAD נ' עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

תיק חיצוני:

בפני
כב' השופט משה סובל-שלום ת"א

מערערת

LEGGETT & PLATT INCORPORATAD

נגד

משיבה

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

החלטה

1. בפני ערעור על החלטתו מיום 15.11.11 של כב' הרשם מר דורון יעקובי בתיק 13668-09-11 אשר דחה את בקשתה של המערערת לקבוע כי לא בוצעה המצאה כדין של כתבי בי-דין.
הצדדים הגישו עיקרי טיעון כאשר כל צד מפרט את טענותיו ומנסה להצדיק את גרסתו.

לאחר שעיינתי בהודעת הערעור ובעיקרי הטיעון ובכל המסמכים שהוגשו בפני, מצאתי שאין מקום להתערב בהחלטתו של הרשם הנכבד ועל כן דינו של הערעור להדחות.

2. המדובר בהמצאה של כתבי בי-דין בהתאם לתקנה 482 לתקנות סד"א, המצאה למורשה בהנהלת עסקים.
החלטתו של הרשם ניתנה על בסיס בקשה ותגובה בצירוף תצהירים ומבלי שמצא הרשם צורך לאפשר חקירת המצהירים על תצהיריהם, כאמור בתקנה 241 (ד) לתקנות סד"א.
לא מצאתי כי ביקשה המערערת לאפשר לה חקירת המצהירים מטעם המשיבה ועל כן לא מצאתי כל פגם בשיקול דעתו של הרשם ליתן את ההחלטה ללא דיון פרונטלי וללא חקירת מצהירים.

3. עיקרו של הערעור הינו כנגד ממצאים עובדתיים אשר קבע הרשם בהחלטתו, ואין זו מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים כאלו.
אין בטיעונים אשר נטענו בערעור כדי להביא לשינוי החלטת הרשם ולשינוי קביעות שקבע לגבי הקשר בין מר דן ביקל אותו ראה הרשם כמורשה של המערערת לבין המערערת בכל הקשור ליחסים העיסקיים ולעבודה ביניהם.
על מנת להמציא למורשה אין צורך כי יהיה מוסמך באופן מפורש לקבל כתבי בי-דין עבור הנתבע ודי עפ"י התקנה כי המורשה יהיה מי שעוסק אותה שעה בהנהלת העסק או בעבודה של הנתבע לו מבקשים לבצע המצאה של כתב תביעה.

4. בהחלטתו הביא הרשם עובדות המצביעות על דרגה מספקת של קשר אינטנסיבי בין מר ביקל לבין המערערת שיש בו כדי להניח כי המורשה יעביר לידיעת המערערת את דבר ההליכים המשפטיים שננקטו כנגדה. אכן הוכח בפועל כי מר ביקל העביר את המידע למערערת ועל כך אין מחלוקת.
העברת המסמכים למערערת לא רק שמצביעים על מידת הקשר אלא אף על כך שהמערערת מודעת לתביעה שהוגשה נגדה, ואף לא מצאתי כי יש למערערת טענות של ממש כנגד המצאה מחוץ לתחום עפ"י תקנה 500, לו הייתה המשיבה מבקשת לבצע את ההמצאה בדרך זו.
הפניית המשיבה, בשלב זה, לפעול עפ"י תקנה 500 נראית כהפניה שמטרתה להקשות על המערערת ותו לא.

5. גם הטענה לפיה העסקה הספציפית נשוא התביעה חורגת מתחום הפעילות הרגיל של מר ביקל, אין בה כדי לפגוע ביסוד האינטנסיביות שביחסים הנבחן עפ"י כלל הקשר שביניהם ולא עפ"י עסקה זו או אחרת דווקא.
אין צורך כי למורשה תהיה זכות במועצת המנהלים של המערערת ודי בכך כי הוא מייצגה, גם אם במסגרת קבוצת החברות בשיווק ובקידום המכירות של מוצריה של המערערת, ובמיוחד כאשר מהווה איש קשר בין המערערת למשיבה.

6. אשר על כן, נדחה בזאת הערעור.
המערערת תשלם למשיבה את הוצאות הערעור בסך 2000 ₪.

ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ב, 05 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 3