הדפסה

ע"פ 8465/15 ג'קי בן זקן נ. מדינת ישראל

החלטה בתיק ע"פ 8465/15

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

ע"פ 8465/15

ע"פ 8867/15

ע"פ 8881/15

ע"פ 8900/15

לפני:
כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט א' שהם

כבוד השופטת ע' ברון

המערער בע"פ 8465/15:

ג'קי בן זקן

המערערת בע"פ 8867/15:

מנופים פיננסיים לישראל (מפל) בע"מ

המערערים בע"פ 8881/15:

  1. איתן אלדר
  2. ארנה קפיטל זירת מסחר בע"מ

המערערת בע"פ 8900/15:

מדינת ישראל

נ ג ד

המשיבה בע"פ 8465/15; בע"פ 8867/15; ובע"פ 8881/15:

מדינת ישראל

המשיבים בע"פ 8900/15:

  1. ג'קי בן זקן
  2. איתן אלדר
  3. מנופים פיננסיים לישראל (מפל) בע"מ

ערעורים על הכרעת דין מיום 6.9.2015 ועל גזר דין מיום 8.11.2015 של בית המשפט לעניינים כלכליים בתל אביב-יפו בת"פ 4312-10-13 שניתנו על ידי כבוד השופט ד' רוזן.

בשם המערער בע"פ 8465/15 והמשיב 1 בע"פ 8900/15:
עו"ד נבות תל-צור; עו"ד ירון ליפשס; עו"ד ליה גוני; עו"ד ירון קוסטליץ.

בשם המערערת בע"פ 8867/15 והמשיבה בע"פ 8900/15:

עו"ד אפרת ברזילי; עו"ד ליאת ברגמן-רביד.

בשם המערערים בע"פ 8881/15 והמשיב 2 בע"פ 8900/15:

עו"ד מיכל רוזן-עוזר; עו"ד שי אלון; עו"ד רותי ליטבק; עו"ד רם קרן; עו"ד ז'ק חן.

בשם המערערת בע"פ 8900/15 והמשיבה בע"פ 8465/15; בע"פ 8867/15; ובע"פ 8881/15:

עו"ד אמיר טבנקין

החלטה

1. נוכח הודעת המדינה שהוגשה היום, 28.7.2016, יודיעו המערערים בע"פ 8465/15, בע"פ 8867/15 ובע"פ 8881/15 האם הם עומדים על ערעוריהם ככל שהם מתייחסים להכרעת הדין או שהם חוזרים בהם מחלק זה של הערעורים ונכונים להותיר להכרעתנו את הערעורים ככל שהם מתייחסים לגזר הדין בלבד.

2. הודעה בעניין זה תוגש על-ידי המערערים הנ"ל עד יום א' 31.7.2016 וככל שההודעה תהא חיובית, יינתן על ידינו פסק-דין בערעורים הנ"ל וכן בערעור המדינה אשר יתייחס לסוגיית העונש בלבד.

ניתנה היום, ‏כ"ב בתמוז התשע"ו (‏28.7.2016).

ש ו פ ט ת
ש ו פ ט
ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15084650_V10.doc למ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il