הדפסה

ע"פ 4553/15 קרלוס פרס נ. מדינת ישראל

החלטה בתיק ע"פ 4553/15
בבית המשפט העליון

ע"פ 4553/15

לפני:
כבוד השופט מ' מזוז

המבקש:
קרלוס פרס

נ ג ד

המשיבים:
1. מדינת ישראל

2. ר.ב.נ.

בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין של בימ"ש מחוזי באר שבע מיום 25.5.2015 בת"פ 38307-05-12 (השופט א' ביתן)

תאריך הישיבה: כ"ב בתמוז התשע"ה (9.7.2015)

בשם המבקש: עו"ד שרון דניאלי; עו"ד טלי קסלסי

בשם המשיבה 1: עו"ד עדי שגב

החלטה

1. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט א' ביתן) שניתן ביום 25.5.2015 בת"פ 38307-05-12, בגדרו נידון המערער ל- 4 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים ופיצוי למתלונן בסך 5,000 ₪. הבקשה מתייחסת אך לעונש המאסר (עבודות שירות).

2. לפי המלצת בית המשפט הוסכם בין הצדדים כי החלטתי בבקשה זו תהיה על בסיס המתווה הבא: עונש המאסר שהוטל על המערער יעוכב עד להכרעה בערעור שהגיש המערער, בכפוף להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד המערער. המדינה לא תתנגד לנסיעת המערער לביקור משפחתי בארגנטינה (ארץ מוצאו) למשך 4-3 שבועות, אלא אם כן יחול שינוי נסיבות שיצדיק זאת. עם זאת, ביקשה המדינה כי תוטל על המערער הפקדה במזומן נוספת כתנאי ליציאתו מהארץ כאמור. המערער מצדו ביקש להימנע מכך בשל היותו מחוסר אמצעים.

3. בהתחשב במכלול נסיבות הענין ולאור ההסכמות שפורטו לעיל, אני מחליט כדלקמן:

א. עונש המאסר שהוטל על המערער יעוכב עד להכרעה בערעורו.
ב. יוצא צו לעיכוב יציאה מן הארץ נגד המערער, בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' להלן.
ג. ככל שהמערער אכן יבקש לנסוע לביקור משפחתי בחו"ל כאמור, הוא יודיע על כך למשיבה, לפחות שבועיים מראש, עם כל הפרטים לגבי יעד הנסיעה ומשכה, וזו בהעדר שינוי נסיבות כאמור תאשר את יציאתו.
ד. תנאי ליציאת המערער לחו"ל כאמור, הפקדה נוספת במזומן בסך של 5,000 ₪.

ניתנה היום, ‏כ"ב בתמוז התשע"ה (‏9.7.2015).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15045530_B04.doc אב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il