הדפסה

ע"פ 4466/00 יוסף מגרלשווילי נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

ע"פ 4466/00

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופטת מ' נאור

המערערים: 1. יוסף מגרלשווילי
2. יפים מגרלשווילי

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 3.5.00 בת"פ 40247/99
שניתן על ידי כבוד השופט ג' קרא

תאריך הישיבה: י"ב אב תשס"א (1.8.2001)

בשם המערערים: עו"ד אורלי קעטבי-עמיר

בשם המשיבה: עו"ד רחל מטר

פסק דין

1. המערערים שהם בן ואביו, הורשעו במעשי עבירה של ייצור, הכנה והפקה של סם מסוכן מסוג קוקאין ובית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו השית עליהם שבע שנות מאסר, מתוך זה חמש שנים לריצוי בפועל מיום מעצרם והיתרה על תנאי.

הערעור שלפנינו סב על הרשעתו של האב ועל חומרת עונשם של שני המערערים.

לאחר ששמענו את טיעוניה המפורטים של פרקליטת המערערים, שטענה למרשיה כל מה שיכלה לטעון, החלטנו שלא לבקש תשובה על הערעור.

2. הרשעתם של המערערים סבה בעיקרה על עדותו של אזרח קולומביאני בשם לואיס גרסייה (להלן - לואיס) שבית המשפט המחוזי ראה בו שותף לעבירה; אך אנו היינו מוכנים להניח - מבלי לפסוק - שיש לראות בו עד מדינה שעדותו טעונה סיוע. טענתה של עו"ד אורלי קעטבי-עמיר לענין המערער האב היתה - בעיקרה - שלא היה מקום לסמוך על עדותו של לואיס כנדבך מרכזי להרשעה, שהיתה לטענתה חמקמקת ורעועה וכל כל פנים לא נתמכה עדותו בסיוע כדין.

אמת נכון הדבר שעדותו של לואיס עברה התפתחות ובמהלך חקירתו במשטרה ובמשפט היא לא תמיד היתה עקיבה; אך השופט המלומד לאחר שניתח את תוכנה ראה לסמוך עליה כעדות מהימנה. וחרף טענותיה של הסניגורית לא ראינו מקום להתערב בממצא זה המבוסס במידה רבה על התרשמות. מצאנו סיוע לעדות זו בהתכחשותו של האב מלכתחילה מכל היכרות עם לואיס שלאחר מכן התברר שהיתה כוזבת ובראיות אחרות שהצביעו על קשר בין האב לבין לואיס, וקיומו של מידע בידי לואיס אודות פרטי האב.

3. העונש שהושת על המערערים הוא קל בהתחשב בחומרת העבירה ונסיבותיה. לא שוכנענו גם שקיים מכנה משותף בין לואיס לבין המערערים, שהצדיק השוואת עונשם לעונשו של לואיס.

אשר על כן אנו דוחים את הערעור על הרשעתו של האב ועל עונשם של שני המערערים.

ניתן היום, י"ב אב תשס"א (1.8.2001).

המשנה לנשיא ש ו פ ט ת ש ו פ ט ת

_________________
העתק מתאים למקור 00044660.B02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444