הדפסה

ע"ע 7773-05-11 חברת מוסדות חינוך ותרבות בראשל"צ נ' מיכל מעוז

בית הדין הארצי לעבודה

ע"ע 7773-05-11

ע"ע 21157-05-11

ניתן ביום 24 מאי 2012

1. חברת מוסדות חינוך ותרבות בראשל"צ

המערערת בע"ע 7773-05-11
המשיבה בע"ע 21157-05-11

-

1. מיכל מעוז

2. מימון אסולין
המערערת בע"ע 21157-05-11
המשיבה בע"ע 7773-05-11

משיב פורמלי
בפני: סגן הנשיאה יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופט אילן סופר,
נציג ציבור (עובדים) מר אליהו בן גרא, נציג ציבור (מעבידים) מיכה ינון

<#2#>
בשם מוסדות חינוך ותרבות בראשל"צ ומימון אסולין: עו"ד דני פלד; עו"ד שרי שמחיוף; עו"ד גלעד לסר
בשם מיכל מעוז: עו"ד בתיה דויטש ועו"ד ליעד רונדל

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:
א. מוצע לצדדים להגיע להסדר מוסכם שיחליף את פסק דינו של בית הדין קמא, שחייב את המערערת לשלם למשיבה פיצוי בגין נזק ממוני ופיצוי בגין עוגמת נפש.
באשר לשיקולים המנחים בהצעה, אזי יש לשים לב כי ישנה, בנסיבות המקרה, שאלה של ידיעת המשיבה על זימונה לוועדת שימוע לפני פיטורים דווקא, ישנה שאלה נוספת הנוגעת לאמור בפסק הדין המחליף את שיקולי ועדת השימוע בשיקולי בית הדין לעניין ההתנהלות והחלטת ועדת השימוע.
ישנה שאלה נוספת של סבירות החלטת ועדת השימוע וההחלטה המחייבת התנצלות שאם לא תינתן תפוטר המשיבה בנסיבות המקרה.
ב. לאור האמור נוכח בקשת הצדדים כי בית הדין ינקוב סכום נכון להיום שייראה לו לסילוק מלא וסופי של התביעות, מוצע לצדדים להתפשר על תשלום סך 45,000 ₪ למשיבה נכון להיום. יתרת הסכום שהופקד תוחזר למערערת.
ג. הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין וביקשו שיינתן לה תוקף של פסק דין.
2. לאור הסכמת הצדדים להצעת בית הדין, תשלם המערערת למשיבה סך של 45,000 ₪ נכון להיום. יתרת הסכום שהופקד בידי עו"ד דויטש מעבר לסכום הנ"ל תוחזר למערערת תוך 21 יום מהיום ופסק דינו של בית הדין קמא, נוכח הסכמת הצדדים כאמור לעיל, מבוטל בזאת.
3. הנפסק לעיל מהווה סיום של ההתדיינות בשני הערעורים שהגישו הצדדים בגין יחסי עובד ומעביד שבין המערערת לבין המשיבה וסיומם.

ניתן היום, ג' סיון תשע"ב (24 מאי 2012), בנוכחות הצדדים.

יגאל פליטמן,
סגן נשיאה, אב"ד

רונית רוזנפלד,
שופטת

אילן סופר,
שופט

מר אליהו בן-גרא,
נציג ציבור (עובדים)

מר מיכה ינון,
נציג ציבור (מעבידים)

1 מתוך 2