הדפסה

ע"א 9187/04 משתלות סייג בעמ נ. דנציגר-משק פרחים

החלטה בתיק ע"א 9187/04 בבית המשפט העליון בירושלים

ע"א 9187/04 - ד'

בפני:
כבוד הרשם עודד שחם

המערערים:
1. משתלות סייג בע"מ

2. רחל סייג

3. אורי סייג

נ ג ד

המשיבה:
דנציגר - משק פרחים "דן"

בקשה להארכת מועד להגשת תגובה

החלטה

הצדדים יסדירו ביניהם את המצאת הבקשה להארכת מועד להפקדת עירבון. המערערים יודיעו תוך 3 ימים מקבלת החלטה זו על ביצוע ההמצאה.

המשיבה תמסור את תגובתה תוך 10 ימים מקבלת החומר בידיה.

החלטה זו תועבר לצדדים ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, כ"ד בשבט תשס"ה (3.2.2005).

עודד שחם, שופט
ר ש ם
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 04091870_K05.doc
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il