הדפסה

ע"א 8999/99 בסאם אבו סאלח נ. אחסאן אבו סאלח

בבית המשפט העליון
ע"א 8999/99

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערער: בסאם אבו סאלח

נגד

המשיבים: 1. אחסאן אבו סאלח
2. זיאד אבו סאלח
3. אררט חברה לביטוח בע"מ
4. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
5. קרנית קרן לפיצוי נפגעי ת.ד.

סיכומים בכתב

החלטה

בתיק זה ניתנה ביום 26.5.00 החלטה לפיה יוגשו סיכומי המשיבים תוך 30 יום מיום המצאת סיכומי המערער. המערער הגיש את סיכומיו לבית המשפט ביום 29.6.00.

עד היום לא הוגשו סיכומי המשיבים 1 ו2-, ולא הוגשה בקשה להארכת המועד להגשתם.

אני מאפשרת למשיבים 1 ו2- ליתן טעם תוך חמישה ימים, מדוע לא יועבר תיק הערעור להרכב לשם דיון בו על פי תקנות 448(ג) ו- 450(2) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד1984-. העדר תגובה יביא להעברת התיק כאמור ללא צורך בהחלטה נוספת.

ניתנה היום, יא' בשבט תשס"א (4.02.2001).
חגית מאק-קלמנוביץ

ר ש מ ת
העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99089990.V05