הדפסה

ע"א 8779/15 איילון חברה לביטוח בע"מ נ. פלוני

פסק-דין בתיק ע"א 8779/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 8779/15

ע"א 128/16

ע"א 736/16

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט א' שהם

כבוד השופט מ' מזוז

המערערת בע"א 8779/15; המשיבה 2 בע"א 128/16;
המשיבה 2 בע"א 736/16:

איילון חברה לביטוח בע"מ

נ ג ד

המשיב 1 בע"א 8779/15;
המשיב 1 בע"א 128/16;
המערער בע"א 736/16:

פלוני

המשיב 2 בע"א 8779/15;
המערער בע"א 128/16;
המשיב 1 בע"א 736/16:

פלוני

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בת"א 23550-07-11 מיום 4.11.2015 שניתנה על ידי כב' השופטת ת' בזק-רפפורט

תאריך הישיבה:
י"א בתמוז התשע"ז
(5.7.2017)

בשם
המערערת בע"א 8779/15;
המשיבה 2 בע"א 128/16;
המשיבה 2 בע"א 736/16

עו"ד יובל ראובינוף; עו"ד נתנאל פרנקל

בשם
המשיב 1 בע"א 8779/15;
המשיב 1 בע"א 128/16;
המערער בע"א 736/16:

בשם
המשיב 2 בע"א 8779/15;
המערער בע"א 128/16;
המשיב 1 בע"א 736/16:

עו"ד אורי גלבוע

בעצמו

פסק-דין

1. לאחר דיון שהתקיים ביום 5.7.2017, בו האזנו לטיעוניהם של באי כוח הצדדים, קיימנו התייעצות שבסופה המלצנו לצדדים לחזור בהם באופן הדדי ובמקביל מערעוריהם.

בא כוחה של המערערת בע"א 8779/16 ביקש לאפשר לו לקיים התייעצות עם שולחתו, ומשכך ביקשנו לקבל הודעות הצדדים עד היום בשעה 10:00.

משהתברר כי המערער בע"א 128/16, המייצג את עצמו, עומד על קבלת פסק דין בערעורו, לא נותר לנו אלא להכריע בערעורים כולם.

2. אנו מחליטים לדחות את כל שלושת הערעורים מכוח סמכותנו על פי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, משמצאנו כי שלושת התנאים שלהלן מתקיימים לגבי פסק דינו של בית המשפט המחוזי:

א. אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק הדין.
ב. הממצאים שנקבעו בפסק הדין תומכים במסקנות המשפטיות שאליהן הגיע בית המשפט המחוזי.
ג. אין לגלות בפסק הדין טעות שבחוק.

3. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏י"ב בתמוז התשע"ז (‏6.7.2017).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15087790_W13.doc
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il