הדפסה

ע"א 8602/11 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ. של...

החלטה בתיק ע"א 8602/11 בבית המשפט העליון

ע"א 8602/11

ע"א 8891/11

לפני:
כבוד השופט י' עמית

המערערת בע"א 8602/11 והמשיבה בע"א 8891/11:

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

נ ג ד

המשיב בע"א 8602/11 והמערער בע"א 8891/11:

שלמה דן גדרון

ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 21103-09-10 שניתן ביום 24.10.2011 על ידי כבוד השופט ש' ברלינר

תאריך הישיבה:
ז' בשבט התשע"ב
(31.1.2012)

בשם המערערת בע"א 8602/11
והמשיבה בע"א 8891/11:

עו"ד גסאן אגברייה

בשם המשיב בע"א 8602/11
והמערער בע"א 8891/11:

עו"ד אלי הכהן

החלטה

הוצעה הצעה שלא לפרוטוקול, הצדדים יודיעו בתוך 15 יום האם הם מקבלים את ההצעה. ניתנה תשובה שלילית, יועבר התיק להרכב, אם לדיון אם לכתיבה.

ניתנה היום, ז' בשבט התשע"ב (31.1.2012).
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11086020_E02.doc עכב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il