הדפסה

ע"א 8399/02 רחל ציפורה שמיר נ. האפוטרופוס הכללי

החלטה בתיק ע"א 8399/02 - ב'

בבית המשפט העליון

ע"א 8399/02 - ב'

בפני:
כבוד הרשם עודד שחם

המערערת:
רחל ציפורה שמיר

נ ג ד

המשיב:
האפוטרופוס הכללי

בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 8.12.02 ולהודעת הכנ"ר מיום 9.12.02, אני קובע כי הערבון יופקד תוך 60 ימים מקבלת החלטה זו. לא יופקד הערבון עד למועד האמור, יידחה הערעור בלא צורך בכל הודעה נוספת.

ניתנה היום, ו' בטבת תשס"ג (11/12/02).
עודד שחם
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 02083990_K01.doc
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שרה ליפשיץ – מזכירה ראשית

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il