הדפסה

ע"א 8302/16 לורנס - דופלקס חברה לבניין והשקעות בע...

החלטה בתיק ע"א 8302/16

בבית המשפט העליון

ע"א 8302/16

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

המבקשת:
לורנס - דופלקס חברה לבניין והשקעות בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. תמרי אברהם

2. נילי ליפשיץ

3. אסתר מסר

4. עו"ד גיא נבון

5. לימור מזרחי שיר

6. עו"ד אלון סמואל

7. רונן קמחי

8. שרון קמחי גרונר

9. מרדכי לוי

10. עומר ברוט

בקשה לעיכוב ביצוע

בשם המבקשת: עו"ד אברהם שלו
בשם משיב 1: בעצמו
בשם משיבות 3-2: עו"ד שוש סהר
בשם משיב 4: עו"ד גיא נבון
בשם משיב 6: עו"ד אליהו ביטון

החלטה

בין המבקשת לחלק מן המשיבים בוצעה עסקת קומבינציה, שבוטלה כעבור כמה שנים. הצדדים נחלקו, בין היתר, בשאלה האם העסקה בוטלה כדין. בית המשפט קיבל את עמדת חלק מן המשיבים ודחה את עמדת המבקשת, בהכריעו כי העסקה בוטלה כדין. המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין ולצדו הוגשה הבקשה הנוכחית, לעיכוב ביצוע אחת מההוראות שנקבעו בפסק הדין – מחיקת הערת אזהרה שהייתה רשומה לטובת המבקשת על המקרקעין מושא המחלוקת, עד להכרעה בערעור.

המבקשת אינה טוענת כי עלול להיגרם לה נזק בלתי הפיך אם תידחה הבקשה. נימוקיה מבוססים על סיכויי הערעור בלבד. דא עקא, עיון בפסק הדין ובחומר שצורף מעלה כי עסקינן בסכסוך חוזי סבוך ומורכב. בית המשפט המחוזי ביסס את הכרעתו על מכלול הראיות שהוצגו. עולה כי סיכויי הערעור, כשהם עומדים לבדם, אינם מצדיקים את עיכוב הביצוע. כאמור, המבקשת לא טענה כי עלול להיגרם לה נזק שאינו ניתן לפיצוי כספי אם תידחה הבקשה. מעבר לדרוש נוסיף כי מבחינתה של המבקשת מדובר במקרקעין לשימוש מסחרי, ולא בבית מגורים או בבית עסק.

הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות משיב 4 בסך של 4,000 ₪ ובהוצאות משיב 1 בסך של 2,000 ש"ח.

ניתנה היום, ‏ג' בניסן התשע"ז (‏30.3.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16083020_Z04.doc מא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il