הדפסה

ע"א 8302/16 לורנס - דופלקס חברה לבניין והשקעות בע...

החלטה בתיק ע"א 8302/16

בבית המשפט העליון

ע"א 8302/16

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

המבקשת:
לורנס - דופלקס חברה לבניין והשקעות בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. תמרי אברהם

2. נילי ליפשיץ

3. אסתר מסר

4. עו"ד גיא נבון

5. לימור מזרחי שיר

6. עו"ד אלון סמואל

7. רונן קמחי

8. שרון קמחי גרונר

9. מרדכי לוי

10. עומר ברוט

בקשה לעיכוב ביצוע

בשם המבקשת: עו"ד אברהם שלו

החלטה

1. המבקשת, חברה בע"מ, הגישה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ת"א 2238/08 ות"א 1950/08, כב' השופט ח' טובי), לפיו, בין היתר, הסכם הקומבינציה שנחתם בין המבקשת לבין הבעלים של חלקת מקרקעין בוטל כדין, וכי הערת האזהרה שנרשמה לטובת המבקשת תימחק בתוך 30 ימים. בד בבד עם הגשת הערעור, הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד, ביחס למחיקת הערת האזהרה. בערעור ובבקשה צוין כי משיב 1 מיוצג ע"י עו"ד אורן הראל – כונס נכסים.

בתאריך 1.11.2016 הוריתי על עיכוב ביצוע במעמד צד אחד למשך 30 ימים, וכן כי על המשיבים להגיש תגובתם לבקשה לעיכוב ביצוע בתוך 15 ימים. למחרת, הגיש משיב 1 בקשה להורות לבא-כוח המבקשת להעביר לו את כתבי הטענות והערעור. בבקשה זו ציין משיב 1 כי בא-כוח המבקשת, בדומה לעו"ד אורן הראל שמונה כנאמן לנכסיו, מסרבים להעביר לו העתק מכתבי הטענות וכי הוא מבקש לקבל את יומו בבית המשפט ולייצג את עצמו. מספר ימים לאחר מכן, הגיש משיב 1 בקשה נוספת לקבלת העתקי דו"חות מע"מ מהמבקשת. בתגובתה לבקשה זו, ציינה המבקשת כי משיב 1 מצוי בהליכי פשיטת רגל ונכסיו מנוהלים בידי עו"ד אורן הראל, ולפיכך הוא אינו חופשי להגיש את בקשותיו באופן עצמאי. לאחר מכן הוגשה תגובת משיב 1 לבקשה לעיכוב ביצוע, כשהיא חתומה על ידו.

2. על פני הדברים, ולא רק, משיב 1 אינו רשאי לייצג את עצמו בהליך זה, אלא על ידי הנאמן.

על רקע השתלשלות הדברים וטענת המבקשת, יגיש עו"ד הראל את התייחסותו לעניין הייצוג של משיב 1 בהליך זה, וזאת עד לתאריך 30.11.2016. התייחסות זו תוגש לאחר שעו"ד הראל יבהיר למשיב 1 את המצב המשפטי, על פי הבנתו, ותכלול מענה לשאלה הכיצד בכוונתו להמשיך בהליך לאחר שיחתו עם משיב 1.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לעו"ד הראל ולמשיב 1.

3. בנוסף, ולנוכח התיאור האמור, בשלב זה מוארך תוקפו של עיכוב הביצוע שניתן במעמד צד אחד בהחלטתי הקודמת, וזאת עד לתאריך 1.1.2017.

ניתנה היום, ‏כ"ג בחשון התשע"ז (‏24.11.2016).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16083020_Z03.doc סה
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il