הדפסה

ע"א 7950/11 NAV N GO KFT נ. דמיטרי גולצמן

פסק-דין בתיק ע"א 7950/11

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 7950/11

לפני:
כבוד הנשיא א' גרוניס

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט נ' סולברג

המערערות:
1. NAV N GO KFT

2. ג'י. פי. אס. ויותר בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. דמיטרי גולצמן

2. אלכסנדר פיינברג

3. נחום אליהו

4. אלברט ארונוב

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז
מיום 06.09.2011 בת.א. 10695-09-09 שניתן על ידי
כבוד השופטת א' שטמר

תאריך הישיבה:
י"ח בתמוז התשע"ג
(26.06.2013)

בשם המערערות:

בשם המשיב 1:
עו"ד גל אראל

עו"ד טל ליזרוביץ'

פסק-דין

1. מוכנים אנו לקבל את קביעתו של בית המשפט המחוזי כי מעשיו הבלתי חוקיים של המשיב 1 היו בגדר "מסכת אחת של מעשים". אף אם כך הוא, הסכום שנפסק כפיצוי ללא הוכחת נזק – 30,000 ש"ח – נמוך יתר על המידה לאור המעשים ובהתחשב בתקרה שקבע המחוקק לעניין פיצוי כאמור – 100,000 ש"ח (בסעיף 56(א) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007). אף סכום ההוצאות ושכר הטרחה שנפסק לזכות המערערות – 5,000 ש"ח – נמוך ממה שראוי היה לפסוק.

2. החלטנו, על כן, לקבל את הערעור ולהעמיד את סכום הפיצוי על 80,000 ש"ח (תחת 30,000 ש"ח) ליום פסק-הדין דלמטה, ואילו את סכום ההוצאות ושכר הטרחה על 20,000 ש"ח (תחת 5,000 ש"ח) למועד האמור. סכום ההוצאות ושכר הטרחה הנזכר מתייחס אף לערעור דנא.

ניתן היום, י"ח בתמוז התשע"ג (26.06.2013), בנוכחות באי כוח בעלי הדין.

ה נ ש י א
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11079500_S07.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il