הדפסה

ע"א 789/15 פלוני נ. פלוני

פסק-דין בתיק ע"א 789/15

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 789/15

לפני:
כבוד הנשיאה מ' נאור

המערערת:
פלונית

נ ג ד

המשיבים:
1. פלוני

2. פלוני

3. פלוני

ערעור על החלטת בית המשפט לעניני משפחה בחיפה
מיום 21.1.2015 בתמ"ש 4804-10-14 שניתנה על ידי
כבוד השופט בן ציון ברגר

בשם המערערת: עו"ד שי עובד

פסק-דין

לפניי ערעור על החלטת בית המשפט לעניני משפחה בחיפה (השופט בן ציון ברגר), מיום 21.1.2015 בתמ"ש 4804-10-14, לפיה נדחתה בקשת המערערת כי בית המשפט יפסול את עצמו מלדון בעניינו.

1. המערערת היא דודתם של המשיבים 1 ו-2. המשיב 3 הוא עורך-דין ששימש מנהל עיזבונם של אביה של המערערת וכמנהל עיזבון זמני של אמה של המערערת. בין בעלי הדין התנהלו הליכים קודמים הקשורים לחלוקת כספי עיזבון אמה של המערערת. במסגרת הליכים אלו נתן בית המשפט צו לקיום צוואתה של האם, חרף התנגדותה של המערערת. המערערת הגישה בקשה לביטול הצו לקיום צוואה. הבקשה נדחתה על הסף. במסגרת תביעה חדשה שהגישה המערערת, (תמ"ש 4804-10-14) למתן פסק דין הצהרתי המבטל עסקת מכר מקרקעין בין בני משפחתה, שנותבה לטיפולו של בית המשפט, הגישה המערערת בקשה לפסילת בית המשפט. המערערת טענה לחוסר אובייקטיביות מצד בית המשפט ולאמירות שאמר נגדה אשר באו לידי ביטוי בהליכים הקודמים שניהל ובפסקי הדין שנתן.

2. ביום 21.1.2-15 דחה בית המשפט את בקשת הפסלות. בית המשפט קבע כי באופן מפתיע הבקשה הוגשה לראשונה כארבע שנים ויותר לאחר תחילת ההליכים בבית המשפט. בית המשפט קבע כי פסקי הדין וההליכים נוהלו על פי סדרי הדין ועל פי כל הכללים המקובלים תוך שמירת כבודם של בעלי הדין. בית המשפט הוסיף כי ניתוח ההליכים על ידו נעשה ללא פניות ולאחר שניתנה למערערת אפשרות להביא את ראיותיה, לחקור ולסכם את טענותיה. בית המשפט ציין כי לא מצא כי נתן החלטות מהותיות ללא קבלת תגובות בעלי הדין. בית המשפט הוסיף כי קבע ישיבת קדם משפט בתביעה החדשה שהגישה המערערת ליום 1.2.2015. במועד זה הודיעה המערערת כי בכוונתה לערער על ההחלטה בבקשת הפסלות שהגישה, ובית המשפט החליט כי בנסיבות העניין אין מקום לקיים דיון בעניין עד להחלטה בערעור ועד להכרעה בבקשת המערערת להעברת מקום הדיון בתביעה לחדרה.

על החלטה זו הוגש הערעור שלפניי. הערעור הגיע לידיי לאחר השלמת הליכי הפקדת העירבון.

3. המערערת מתארת את השתלשלות ההליכים בהרחבה. לדבריה, בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 6.2.2012 בתביעה קודמת שהגישה (תמ"ש 38799-12-10), סילק בית המשפט את בן זוגה מהאולם, השתיק אותה ולא איפשר לבא-כוחה לטעון לגוף התביעה תוך פגיעה קשה בזכויותיה הדיוניות. לטענת המערערת, כבר אז לא איפשר לה בית המשפט את יומה, איים שיוציאה מן האולם ויחייבה בתשלום הוצאות. לדעתה, כבר אז חרץ בית המשפט את דינה. עוד טוענת המערערת למשוא פנים, לחוסר איזון ולשיקול דעת מוטעה מצד בית המשפט. המערערת מוסיפה כי בקשה לדחיית מועד דיון ההוכחות בתביעה זו נדחתה תוך חיובה בהוצאות. המערערת מציינת כי בית המשפט קיבל אמנם את טענתה לפיה העיזבון חייב להשיב לה את מלוא ההלוואה שנטלה עבור אמה. ואולם, פסק הדין נותר ללא יכולת פירעון בשל כך שאין מנהל עיזבון בתיק. בהחלטות מאוחרות האריך בית המשפט את המועד לפירעון החוב על ידי היורשים ונתן החלטות סותרות. לדברי המערערת, בנסיבות אלה לא נותר לה אלא לבקש את פסילת בית המשפט בתביעה החדשה שהגישה. במקביל, מודיעה המבקשת כי הגישה תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים.

לדעת המערערת, היה מקום שבית המשפט יפסול עצמו מלדון בתביעה החדשה בשל דעתו המגובשת והנעולה בנוגע למערערת, המבוססת על התביעות הקודמות שנוהלו לפניו.

4. דין הערעור להידחות. טענותיה של המערערת אינן מקימות עילת פסלות. השגותיה על תוכן ההחלטות ופסקי דין שנתן בית המשפט בתביעות קודמות שהגישה, וכן על התנהלותו מקומן היה בהליכי ערעור רגילים, על פי סדרי הדין, ולא בהליכי פסלות (ע"א 1279/15 פלוני נ' פלונית (16.3.2015)). כידוע, מציאות החיים היא שלעתים שופט יושב בדין בין אותם בעלי דין יותר מפעם אחת. הדברים נכונים במיוחד בבית המשפט לענייני משפחה בו קיים הנוהל של "שופט אחד למשפחה אחת", שלפיו מכלול הסכסוכים של אותה משפחה יידון לפני אותו שופט באותה ערכאה באופן שיקנה לשופט אפשרות להכריע בשאלות שבמחלוקת מתוך ראיה כוללת (השוו: ע"א 1614/15 פלוני נ' פלוני (16.3.2015)). כך אכן נעשה במקרה דנן. יש לזכור בהקשר זה כי האחריות על ניהול המשפט מוטלת על בית המשפט, וכי לבית המשפט לענייני משפחה בפרט, ניתנה האפשרות לנהוג בכל עניין של דיני ראיות וסדרי דין שאין עליו הוראה אחרת בחוק, בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשות משפט צדק (השוו: ע"א 3977/13 פלוני נ' פלוני 14.6.2013)). במקרה דנן הדיון המהותי בתביעתה הנוכחית של המערערת טרם החל. בטוחני כי בית המשפט יכריע בתביעה בנפש חפצה על פי הראיות שיונחו לפניו. בנסיבות אלה, הגעתי לכלל מסקנה כי לא קיים יסוד לחשש שדעתו של בית המשפט ננעלה בנוגע לתוצאות התביעה הנוכחית. לפיכך, דין הערעור להידחות וכך אני מורה.

מעיון בבקשה עולה כי המערערת מלאת טענות כרימון על תוצאת ההליכים הקודמים שאינה משקפת, לטענתה, את שנכון היה לפסוק. אולם, אי שביעות רצון מתוצאת ההליכים הקודמים אינה מהווה עילת פסלות.

5. בשולי הדברים אעיר כי לפי תקנה 471ג(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ברירת המחדל היא כי לאחר דחיית בקשת פסלות, וכשיש כוונה להגיש ערעור פסלות, יימשך הדיון כסדרו ורק מנימוקים שיירשמו יופסק הדין. אני מוסיפה הערה זו משום שבית המשפט לא ראה מקום להמשיך בדיון בנסיבות העניין (השוו: ע"א 8741/14 קנפלר נ' ברדמן (11.1.2015)).

הערעור נדחה איפוא. משלא הוגשה תשובה אין צו להוצאות.

ניתן היום, ג' בניסן התשע"ה (23.3.2015).

ה נ ש י א ה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15007890_C03.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il