הדפסה

ע"א 7875/01 עמי בן צבי נ. נאות רבקה חב' למסחר והש...

פסק-דין בתיק ע"א 7875/01

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 7875/01

בפני:
כבוד השופט י' טירקל

כבוד השופט י' אנגלרד

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המערער:
עמי בן צבי

נ ג ד

המשיבים:
1. נאות רבקה חב' למסחר והשקעות בע"מ

2. כוכב הים האדום

ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בת.א. 7103/99 שניתן על ידי כבוד השופטת ש' דברת

תאריך הישיבה:
ט"ו באדר א' תשס"ג
(17.2.2003)

בשם המערער:
עו"ד יצחק הוס

בשם המשיבים:
עו"ד עפר וילנקו

פסק-דין

השופט י' אנגלרד:

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע – מפי השופטת שרה דברת – לפיו נדחתה התביעה להצהרה כי המשיבה מס' 1 הפרה הסכם בינה לבין המערער בכך שפעלה בניגוד להתחייבותה בהסכם ולאור זאת להורות למשיבה מס' 1 להעניק למערער מניות באופן שאחזקותיו בחברה יהוו 25% מהונה הרשום. תביעתו של המערער הסתמכה על הטענה כי בניגוד להסכם נערכה הקצאת מניות לצדדים שלישיים וכתוצאה מכך דוללו אחזקותיו של המערער בחברה.

2. בית המשפט המחוזי קבע, לאחר דיון מקיף בראיות, במהימנותן, בפרשנות ההסכם ובהיבטים המשפטיים השונים של הסוגיה, כי הקצאת המניות נעשתה כדין לשם גיוס כספים ממקורות חיצוניים. בניתוחו התבסס בית המשפט על הנסיבות המיוחדות של המקרה, לאור ההגיון הכלכלי שמאחורי העסקה כולל גיוס הכספים, והגיע למסקנה כאמור כי אין להיענות לסעד ההצהרתי ולסעדים האחרים המתבקשים על-ידי המערער.

3. לאחר שעיינו בחומר המצוי בתיק, כולל בסיכומיהם של בעלי הדין, וכן שמענו השלמת טיעון קצרה לפנינו, הגענו למסקנה כי אין להתערב במסקנותיו של בית המשפט המחוזי. קביעותיו של בית המשפט מושתתות על בסיס איתן הן מבחינת הממצאים העובדתיים, הן מבחינת המסקנות המשפטיות.

אי לכך הערעור נדחה. המערער ישלם למשיבים שכר טרחת עו"ד בסך 20,000 ₪.

ניתן היום, ט"ו באדר א' תשס"ג (17.2.2003).

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט ת
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 01078750_Q11.doc /שב
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il