הדפסה

ע"א 7346/00 יוסף מנשה נ. עזרא אהרוני

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 7346/00
בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט א' מצא
כבוד השופט א' ריבלין

המערערים: 1. יוסף מנשה
2. חב' מוסך אלפיים ואחד (בפירוק)

נגד

המשיב: עזרא אהרוני

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי
בת"א-יפו מיום 27.7.2000 בת.א. 487/90,
שניתן על ידי כבוד השופט ג' קלינג

תאריך הישיבה: י"ט באדר התשס"ב (03.03.2002)

בשם המערערים: עו"ד אהרון פאפו

בשם המשיב: עו"ד יעקב שפיגלמן

החלטה

אנו דוחים המשך הדיון בערעור עד לאחר החלטתו של בית המשפט המחוזי בעניין החשבונות. אין בכך כדי למנוע כל החלטות בעניין זה, על ידי בית המשפט המחוזי. עם קבלת ההחלטה תימסר לנו הודעה מטעם הצדדים. על פי תוכנה נחליט על אופן המשך הטיפול בערעור. אם ההחלטה לא תביא לסיום הערעור שלפנינו, יינתן פסק הדין על פי החומר שלפנינו. כל הטענות שמורות.

ניתנה היום, י"ט באדר התשס"ב (03.03.2002), בפני באי כוח הצדדים.

ה נ ש י א ש ו פ ט ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 00073460.A04 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il