הדפסה

ע"א 6447/97 מחמוד סלטם נ. עזבון המנוח ג'מיל מחמוד...

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 6447/97
בפני: כבוד השופט ת' אור
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופט י' אנגלרד

המערערים: 1. מחמוד אניס מחמוד עבדול סלטם
2. אבו חוסיין

נגד

המשיב: עזבון המנוח ג'מיל מחמוד עבדול סלאם מוחסן

ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 28.9.97 בת"א 534/95 שניתן על ידי כבוד השופט ס' ג'ראח

תאריך הישיבה: ג' בכסלו התשנ"ט (22.11.98)

בשם המערערים: עו"ד אליהו כהן
בשם המשיב: עו"ד אהרון אירני

פסק-דין

נוכח העובדה שהמערער חתם על הודאה בכתב, על פיה הזכות במקרקעין נשוא ערעור זה נרשמה על שמו בטעות, וכי הזכויות בה שייכות למנוח ג'מיל מחמוד עבדול סלאם מוחסן ז"ל, וכן התחייבותו ובקשתו שהזכויות תרשמנה על שם המנוח, וכן לאור העובדה שהחזקה בחלקה הנדונה כולה היתה בידיו של המנוח ועזבונו - נחה דעתנו שבית המשפט המחוזי הגיע לתוצאה הנכונה.
אשר על כן, דין הערעור להדחות - והוא נדחה בזה. המערער ישא בהוצאות המשיב בסך 15,000 ש"ח.
ניתן היום, ג' בכסלו התשנ"ט (22.11.98).

ש ו פ ט ש ו פ ט ת ש ו פ ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
עכב/
97064470.E02