הדפסה

ע"א 6410/95 ז'נט אשכנזי נ. עזבון המנוח גד לסרי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 6407/95

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
כבוד השופט י' אנגלרד

המערער: גבריאל אברהם

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

ערעור על פסק דין בית המשפט
המחוזי בתל אביב יפו מיום
5.9.95 בת.א. 2377/89 שניתן
על ידי כבוד השופט א. בייזר

תאריך הישיבה: ט בטבת תשנ"ח (7.1.98)

בשם המערער: עו"ד נורית גלעד-בירן

בשם המשיבה: עו"ד נורית ישראלי

ה ח ל ט ה

בעלי הדין הסכימו להשאיר לנו להחליט על תוספת לסכום הפסוק על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד1984-, והוא - לאחר טיעון קצר.
אנו מאשרים את ההסכם ונותנים לו תוקף של החלטה.
ניתן היום ט בטבת תשנ"ח (7.1.98).
המשנה לנשיא ש ו פ ט ת ש ו פ ט

פסק-דין

בגדר סמכותנו ליתן פסק דין על דרך הפשרה - בהסכמת בעלי הדין, אנו מחליטים להוסיף על חיובי פסק הדין סכום כולל של 80,000.- ש"ח להיום (כולל ריבית, הצמדה ושכ"ט עו"ד).

ניתן היום ט בטבת תשנ"ח (7.1.98).

המשנה לנשיא ש ו פ ט ת ש ו פ ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
95064070.B01