הדפסה

ע"א 6107/13 עזבון המנוח שפיק מוחמד עותמן נ. עזבון...

החלטה בתיק ע"א 6107/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 6107/13

לפני:
כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופט מ' מזוז

המערער:
עזבון המנוח שפיק מוחמד עותמן

נ ג ד

1. עזבון המנוח עבד אלרחים מוחמד חמדאן חאג אחמד

2. סמיר מוחמד חאג אחמד

3. עזבון המנוח פריד מוחמד חמדאן

4. זוהיר מוחמד חמדאן חאג אחמד

5. מדינת ישראל

6. בר און אלכסנדר עו"ד

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט א' קיסרי) בת"א 1060/06 מיום 5.6.2013

תאריך הישיבה:
כ"ו באלול התשע"ה (10.9.2015)

בשם המערער:
עו"ד סאלח אבו חוסיין

בשם המשיבים 1-2:

בשם המשיב 3:

בשם המשיב 4:

בשם המשיבה 5:

בשם המשיב 6:
עו"'ד תאופיק ביאדסי

עו"ד אלפרד סאדר

עו"ד עבד אבו ואסל

אין התייצבות

בעצמו

החלטה

בשלב זה ולאחר שמיעת טענות הצדדים לענין בקשת המערערים להגשת ראיות נוספות בשלב הערעור, אנו סבורים כי יש לאפשר את הגשתן הן בשל הקושי שעליו עמד עו"ד אבו חוסיין לאתרן ולהגישן בשלב הדיון בערכאה הדיונית והן בשל האפשרות כי יש בראיות אלה כדי לשנות באופן מהותי מן התוצאה שאליה הגיע בית המשפט קמא בפסק-הדין נושא הערעור.

עו"ד אבו-ואסל ב"כ המשיב 4 הביע את הסכמתו לבקשה וכן ביקש לשמור על זכותו להציג ראיות בפני בית המשפט קמא בעניין זה התומכות בעמדת המערערים בכל הנוגע ל-1/4 שהיה רשום על שם מרשו ונמכר על ידי כונס הנכסים המשיב 6.

עו"ד ביאדסי לאחר ששמע את הערות בית המשפט אמר שאינו מתנגד אך שומר על מלוא הטענות העומדות למרשו בנסיבות העניין לרבות ההשלכה העשויה להיות לממצאים שיקבעו על המסקנות הנוגעות לתקפותם של הסכמי המכר. כמו-כן ציין עו"ד ביאדסי כי מוחמד עבד אלרחים חג' אחמד לא נתבע על ידי המערערים באופן עצמאי כמי שחלקו של זוהיר בקרקע נרשם על שמו, אלא רק כיורש של עבד אלרחים וכי הוא שומר על טענותיו גם בעניין זה. עו"ד אבו חוסיין הודיע מנגד כי ככל שהדבר דרוש יעתור לתיקון כתב-התביעה בעניין זה בפני בית המשפט קמא.

אנו מתירים אפוא את הגשת הראיות הנוספות בבקשת המערערים ומחזירים את הדיון לבית המשפט קמא על מנת שיבחן אותן ויחליט האם יש בהן כדי לשנות איזה מן המסקנות שאליהן הגיע בפסק-הדין נושא הערעור.

טענות כל הצדדים שמורות להם ובית המשפט קמא יקבע את סדרי-הדין לשמיעת וקבלת הראיות הנוספות וכן לשמיעת טיעוני הצדדים האחרים לעניין זה, כחוכמתו. לאחר מתן ההחלטה המשלימה כאמור, על ידי בית המשפט קמא, יגישו המערערים הודעה מעדכנת ובעקבותיה יוחלט על המשך הטיפול בערעור.

הצו הזמני שניתן בבית משפט זה ביום 9.9.2013 יעמוד בעינו עד החלטה אחרת.

ניתנה היום, ‏כ"ו באלול התשע"ה (‏10.9.2015).

ש ו פ ט ת
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13061070_V16.doc גק
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il